Numarul 124 (ianuarie-februarie 2020)

NUMĂRUL 124 (ianuarie-februarie 2020)
 
EDITORIAL
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (I)
Arhiepiscopul Athenagora al Americii către proto-CIA: ,,Instrucţiunile voastre vor fi executate cu exactitate”

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (XIII)
Sfântul Ioan de Kronstadt: un prooroc care învia morţii
de Eugene Rose [ieromonah Serafim Rose]

SFINTII DIN CATACOMBELE RUSIEI (I)
Episcopul Maxim al Serpuhovului († 1930)
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (IX)
Bătălia pentru Constantinopol
Emiterea de beraturi episcopilor ortodocşi provoacă o nouă criză patriarhală
O perioadă tulbure în relaţiile dintre patriarhie şi Poartă

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC (VII)
Ioachim al III-lea pentru a doua oară patriarh ecumenic

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare
16. Serghianismul global

Activităţile ecumeniste ale Bisericii Ortodoxe Bulgare: considerente, motivaţii, consecinţe (I)
de Momchil Metodiev

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Alfabetul duhovnicesc (I)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
1. Despre aceea că pricina dintâi a căderii lui Adam a fost nechibzuinţa şi desăvârşita necunoaştere de sine
2. Despre cum se cuvine a cugeta şi a păzi poruncile lui Dumnezeu

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (I)
de arhimandrit Serafim Alexie
I. Despre fericirea creştinului
Păcatul, tâlharul care răpeşte fericirea omului
Căile de întoarcere la fericire
Fericirea este ascunsă în împlinirea voii lui Dumnezeu

Imnele Sfântului Efrem Sirul la Postul celor patruzeci de zile (III)

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXV)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXV)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Meşteşugul rugăciunii [Darurile rugăciunii] (XIV)
de arhimandrit Serafim Alexiev

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (I)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Apar ereziile
Erezia lui Arie, Sinodul I Ecumenic (325) şi prima perioadă a prigoanelor împotriva credincioşilor ortodocşi (338-363)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii SE (III)

LUMEA ÎN DERIVĂ
Lupta ecumenismului împotriva Bisericii este mai veche de un secol
Corespondenţa dintre ierarhii ruşi Antonie Hrapoviţki şi Ilarion Troiţki şi Robert Gardiner, secretar al Comisiei pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine
Postfaţă la Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (VIII)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (I)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
I. Fiinţa şi semnificaţia ascezei
Dar ce este asceza ?
Ce presupune mai exact antrenamentul duhovnicesc ?

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Iată noua societate plăsmuită ! (XII)
Duşmanii creştinismului îşi văd, în sfârşit, ‘idealurile’ împlinite

» Mitropolitul Ambrozie de Kalavryta îşi anunţă retragerea
» Poliţia investighează un episcop cipriot pentru declaraţii despre homosexualitate
» Poliţia nu găseşte nici o infracţiune în cuvintele mitropolitului de Morphou despre homosexualitate
» Procurorul general al Ciprului îl achită pe mitropolitul de Morphou în cazul controversat de ,,discurs de ură” faţă de LGBT

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Prigonirea monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia Constantinopolului (XVIII)
de părintele Patric Ranson