Numarul 127 (iulie-august 2020)

NUMĂRUL 127 (iulie-august 2020)
 
EDITORIAL
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (III)
Îndepărtarea patriarhului Maxim al V-lea potrivit dosarelor CIA (II)

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (XVI)
Serghie Nilus (I)

SFINTII DIN CATACOMBELE RUSIEI (IV)
Episcopul Ierotei de Nikolsk şi prietenul său, ieroschimonahul Serafim († 1928)
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XII)
Bătălia pentru Constantinopol
Chestiunea proprietăţilor mânăstirilor basarabene
Susţinerea Şcolii Teologice din Halki
Patriarhul Ghermano al V-lea şi Rusia

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC (X)
Regulamentul Sfântului Sinod al României din 1881 privind relaţiile ortodocşilor cu ereticii

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare
de Ludmilla Perepiolkina
19. Reforma calendarului. Decăderea Bisericii Ortodoxe Finlandeze

Despre identitatea esenţială a ecumenismului şi filetismului
de arhipreot Peter Heers

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Alfabetul duhovnicesc (IV)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
7. Despre aceea că nu trebuie să ne robim îndulcirilor trupeşti, ci pururea să căutăm mângâierea duhovnicească întru Domnul
8. Despre aceea că pururi şi în toate trebuie să urmăm cugetului, iar nu necuvântătoarelor patimi trupeşti

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (IV)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Păcate împotriva fericirii celei dintâi
Slava deşartă sau goana după lauri
Trufia

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXVIII)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXVIII)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Meşteşugul rugăciunii [Darurile rugăciunii] (XVII)
de arhimandrit Serafim Alexiev

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (IV)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Luptele monahilor din această perioadă. Sfântul Cuvios Afraat
Sfântul Cuvios Iulian

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii SE (XI)

LUMEA ÎN DERIVĂ
Din scrierile arhiepiscopului Ilarion Troiţki. Un titan al Ortodoxiei (III)

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (XI)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (IV)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
Atunci, care a fost esenţa păcatului comis de Adam şi Eva ? [continuare]

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Diavolii revoluţionari ai Rusiei (III)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Prigonirea monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia Constantinopolului (XXI)
de părintele Patric Ranson