Numarul 129 (noiembrie-decembrie 2020)

NUMĂRUL 129 (noiembrie-decembrie 2020)
 
EDITORIAL
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (V)
Memorandumul secret al Departamentului de Stat despre patriarhul ecumenic, 1950

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (XVIII)
Soţia Sfântului Ioan de Kronstadt: Elisabeta Constantinovna Serghiev
Din amintirile lui R.G. Şemiakina

SFINTII DIN CATACOMBELE RUSIEI (VI)
Mitropolitul Iosif al Petrogradului şi începutul Bisericii din Catacombe
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XIV)
Bătălia pentru Constantinopol
Problema Macedoniei
Patriarhia Ecumenică şi chestiunea bulgară, în timpul celei de-a doua domnii a lui Ioachim al III-lea (1901-1912)

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC (XII)
Patriarhul Miron şi Biserica Bulgară

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare
de Ludmilla Perepiolkina
21. Papa de la Roma şi minciunile de veacuri ale latinilor

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Alfabetul duhovnicesc (VI)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
10. Despre aceea că nu trebuie să ne lăsăm robiţi de gânduri pătimaşe şi patimi spurcate

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (VI)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Deosebirea dintre întristarea după Dumnezeu şi întristarea lumii
Răsplata celor care plâng după Dumnezeu

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXX)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXX)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Meşteşugul rugăciunii [Darurile rugăciunii] (XIX)
de arhimandrit Serafim Alexiev

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (VI)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Cuvios Efrem Sirul († 373)
Cuviosul Serapion
Cuviosul Marchian

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii SE (XIII)

LUMEA ÎN DERIVĂ
Creştinism şi socialism (II)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (XIII)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (VI)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
Aşadar, omul este tripartit. Cum funcţionează fiecare în firea omenească ?
Ce este acest duh şi cum se descoperă el ?
Cum s-a produs această falsificare ? De ce a devenit viaţa duhovnicească moştenirea a doar câtorva persoane ?

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Diavolii revoluţionari ai Rusiei (V)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Şase sisteme calendaristice în istoria Europei în ultimele două secole (II)
Din 1582 încoace, calendarul iulian care a predominat timp de cel puţin 16 secole a fost înlocuit treptat cu calendarul gregorian. Calendarul gregorian a fost considerat o necesitate, pentru a întoarce echinocţiul de primăvară la data sa astronomică adevărată. Cu toate acestea, el nu a schimbat numărul şi numele lunilor sau zilelor săptămânii, ci a modificat doar modul de calculare a anilor bisecţi. După aceste două calendare, în Europa au fost introduse alte 5 sisteme calendaristice politice şi unul bisericesc, dar nici unul dintre cele politice nu a predominat în afara mediului său politic limitat în timp şi spaţiu.