Numarul 131 (ianuarie-februarie 2021)

NUMĂRUL 131 (ianuarie-februarie 2021)

 

EDITORIAL
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (VI)
Un apostol al Evangheliei Americii pentru Ortodoxie ...

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (VII)
Mitropolitul Iosif al Petrogradului şi începutul Bisericii din Catacombe
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XV)
Bătălia pentru Constantinopol
Încercări nereuşite de soluţionare a schismei bulgare

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC (XIII)
Cum s-a ajuns la prăpădul roşu în Rusia pravoslavnică ?

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXII)
de Ludmilla Perepiolkina
22. VATICAN ŞI BABILON

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
POSTUL MARE 2021
Câteva documente despre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului (I)
Scrisoarea raport a lui Publius Sentulus către împăratul roman Tiberius

Alfabetul duhovnicesc (VII)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
11. Despre aceea că patima trupească nu este firească omului, ci a intrat în neamul nostru de la căderea lui Adam

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (VII)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Păcate împotriva fericirii a doua
Plăcerile lumeşti
Menirea omului
Dezamăgirile celor împătimiţi de bunurile pământeşti
Plânsul de pocăinţă duce la bucurie veşnică
Râsul şi plăcerile sunt piedică în calea plânsului după Dumnezeu

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXXI)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXI)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Meşteşugul rugăciunii [Darurile rugăciunii] (XX)
de arhimandrit Serafim Alexiev

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (VII)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Erezia lui Nestorie şi ripostele imediate
Arhimandritul Vasilie şi alţi monahi împreună cu dânsul

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (V)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Despre îndeplinirea unui plan monstruos: unirea lui Hristos cu Veliar (I)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (XIV)
de ieromonah Serafim Rose
2. Cultul nimicului

Nevoinţa pentru virtute (VII)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
Cum s-a produs această falsificare ? De ce a devenit viaţa duhovnicească moştenirea a doar câtorva persoane ?
IV. Iubirea evanghelică şi altruismul omului

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Diavolii revoluţionari ai Rusiei (VI)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Şase sisteme calendaristice în istoria Europei în ultimele două secole (III)
III. Calendarul revoluţionar al Uniunii Sovietice (calendarul bolşevic)