Numarul 132 (martie-aprilie 2021)

NUMĂRUL 132 (martie-aprilie 2021)

 

EDITORIAL
Pastorală la Învierea Domnului 2021

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (VIII)
Mitropolitul Iosif al Petrogradului şi începutul Bisericii din Catacombe
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XVI)
Bătălia pentru Constantinopol
Încercări nereuşite de soluţionare a schismei bulgare [continuare]
Monahii ruşi din Muntele Athos

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC (XIV)
Convocarea unui sinod ecumenic

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXIII)
de Ludmilla Perepiolkina
23. ACORDUL DE LA BALAMAND. O ,,ÎNRUDIRE” DUBIOASĂ

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
POSTUL MARE 2021
Câteva documente despre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului (II)
Raportul lui Pilat, guvernatorul roman al Iudeei, către cezarul Tiberius

Alfabetul duhovnicesc (VIII)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
12. Despre aceea că nu se cuvine să ne alipim inima noastră de lucrurile de acum şi să nu căutăm pace şi mângâiere întru desfătările pământeşti, ci să le căutăm pe acestea întru Unul Dumnezeu

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (VIII)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Întoarcerea la Dumnezeu
IV. FERICIREA A TREIA
Trăsăturile blândeţii

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXXII)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXII)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Despre moarte şi înviere (I)
de arhimandrit Serafim Alexiev
I. Scopul vieţii omeneşti pe pământ

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (VIII)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Cuvios Ipatie († 446)
Cel de-al III-lea Sinod Ecumenic (431) şi evenimentele ulterioare
Sfântul Cuvios Dalmat († 436)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (VI)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Despre îndeplinirea unui plan monstruos: unirea lui Hristos cu Veliar (II)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (XV)
de ieromonah Serafim Rose
IV. Programul nihilist
1. Distrugerea Vechii Ordini
2. Crearea „noului pământ”

Nevoinţa pentru virtute (VIII)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
IV. Iubirea evanghelică şi altruismul omului [continuare]

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Diavolii revoluţionari ai Rusiei (VII)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Şase sisteme calendaristice în istoria Europei în ultimele două secole (IV)
IV. Calendarul fascist al lui Mussolini
V. Calendarul dictaturii Metaxas în Grecia
VI. Calendarul iulian îndreptat al Bisericii Ortodoxe