Numarul 133 (mai-iunie 2021)

NUMĂRUL 133 (mai-iunie 2021)

 

EDITORIAL
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (VII)
Guvernul american şi alegerea patriarhului Athenagora

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (IX)
Arhiepiscopul Dimitrie al Gdovului şi preotul său, Nicolae Prozorov
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XVII)
Bătălia pentru Constantinopol
Monahii ruşi se extind: Hilandar, Decani, Lavra Sfântului Hariton

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC (XV)
,,Unire ori federaţie a Bisericilor ?”

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXIV)
de Ludmilla Perepiolkina
24. BISERICA ÎN PERICOL !

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
POSTUL MARE 2021
Câteva documente despre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului (III)
Textul complet al condamnării la moarte a lui Iisus Hristos

Alfabetul duhovnicesc (IX)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
PARTEA A II-A
1. Despre aceea că în toate lucrurile trebuie să ne păzim de lauda cea deşartă
2. Despre aceea că nu se cuvine să ne mângâiem foarte cu cinstea şi slava omenească

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (IX)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Treptele blândeţii
Blândeţea este semn al creştinului
Puterea blândeţii
Răsplata celor blânzi

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXXIII)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXIII)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Despre moarte şi înviere (II)
de arhimandrit Serafim Alexiev
I. Scopul vieţii omeneşti pe pământ [continuare]

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (IX)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Cuvios Dalmat († 436) [continuare]
Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul († 437)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (VII)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Biserica persecutată şi Biserica de stat
Acest articol a fost scris de arhiepiscopul Ilarion Troiţki
cu ocazia prăznuirii a 1.600 de ani de la Edictul de la Milan

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (XVI)
de ieromonah Serafim Rose
3. Modelarea „omului nou”

Nevoinţa pentru virtute (IX)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
IV. Iubirea evanghelică şi altruismul omului [continuare]
V. Dobândirea iubirii evanghelice

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Diavolii revoluţionari ai Rusiei (VIII)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Calendarul – un instrument puternic în mâna propagandei (I)
Înfiinţarea de noi ‘sărbători’