Numarul 134 (iulie-august 2021)

NUMĂRUL 134 (iulie-august 2021)

EDITORIAL
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (VIII)
Cum a devenit Departamentul de Stat al SUA interesat de Ortodoxie

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (X)
Delegaţia istorică din Petrograd din 1927
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XVIII)
Bătălia pentru Constantinopol
Încercările ruşilor de a da Muntelui Athos un statut internaţional

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC (XVI)
Patriarhul Miron Cristea, privit prin ochii prietenului său, Octavian Goga

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXV)
de Ludmilla Perepiolkina
25. ,,Ucigaşi în numele Domnului”

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
POSTUL MARE 2021
Câteva documente despre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului (IV)
Epistola femeii lui Pilat, Claudia Procula, adresată prietenei sale, Pulvia Romelia

Alfabetul duhovnicesc (X)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
3. Despre aceea că nu se cuvine să ne mândrim în acest veac cu nici un lucru
4. Despre aceea că se cuvine să ne smerim întru toate înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (X)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Păcatele împotriva fericirii a treia
Însuşirea mâniei
Se biruieşte oare răul cu mânie ?

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXXIV)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXIV)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Despre moarte şi înviere (III)
de arhimandrit Serafim Alexiev
II. Despre chipul lui Dumnezeu în om şi despre viaţa trupească, sufletească şi duhovnicească

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (X)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Ereziarhii Evtihie şi Dioscor şi condamnarea lor la cel de-al IV-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon (451)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (VIII)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
De ce este necesar a restaura patriarhia ?
Un cuvânt rostit la Adunarea Generală a Sinodului Bisericii din 1917-1918
de arhimandrit Ilarion Troiţki

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (XVII)
de ieromonah Serafim Rose
V. Dincolo de nihilism

Nevoinţa pentru virtute (X)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
V. Dobândirea iubirii evanghelice [continuare]

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Diavolii revoluţionari ai Rusiei (IX)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Calendarul – un instrument puternic în mâna propagandei (II)
Căutarea unei date care să marcheze începutul noii ere: 18 iunie, ziua internaţională a femeii, 1 mai etc
Astăzi ,,zi a revoluţiei”, mâine zi de lucru