Numarul 135 (septembrie-octombrie 2021)

NUMĂRUL 135 (septembrie-octombrie 2021)

EDITORIAL
Poziţia Patriarhiei Ecumenice în Biserica Ortodoxă (I)

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (XI)
Separarea Episcopului Dimitrie de Gdov şi a credincioşilor din Petrograd
Epistola Episcopului Dimitrie de Gdov, conducătorul temporar al eparhiei Petrograd, către preoţii eparhiei
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XIX)
Bătălia pentru Constantinopol
Monahii ruşi din Mânăstirea Decani (1902-1914)

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXVI)
de Ludmilla Perepiolkina
26. Alianţă în minciună - unirea cu monofiziţii

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
POSTUL MARE 2021
Câteva documente despre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului (V)
Povestea giulgiului

Alfabetul duhovnicesc (XI)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
5. Despre aceea că se cuvine ca nici măcar întru ceva să nu ne socotim nouă vreun oarecare lucru bun
6. Despre aceea că nu trebuie să judecăm pe nimeni, ci să vedem răul nostru

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XI)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Paguba pricinuită de mânie
Oare ceilalţi sunt vinovaţi de mânierea noastră ?
Mânia cea folositoare

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXXV)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXV)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Despre moarte şi înviere (IV)
de arhimandrit Serafim Alexiev
III. Cuvântul lui Dumnezeu despre viaţa de după viaţă

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XI)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Cuvios Avxentie († 473)
Monahii sprijină hotărârile celui de-al IV-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon (451-482)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (IX)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Să nu ai alţi dumnezei (I)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (XVIII)
de ieromonah Serafim Rose
V. Dincolo de nihilism [continuare]

Nevoinţa pentru virtute (XI)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
VI. Retrezirea conştiinţei

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Persecuţia lui Hruşciov

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Calendarul – un instrument puternic în mâna propagandei (III)
1 mai se transformă doar în câţiva ani în sărbătoarea muncii
Revoluţia din octombrie – începutul Noului An