Numarul 136 (noiembrie-decembrie 2021)

NUMĂRUL 136 (noiembrie-decembrie 2021)

EDITORIAL
Poziţia Patriarhiei Ecumenice în Biserica Ortodoxă (II)

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (XIX)
Soţia Sfântului Ioan de Kronstadt: Elisabeta Constantinovna Serghiev (II)

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XX)
Bătălia pentru Constantinopol
Ruşii şi sârbii nu reuşesc să cadă de acord în ce priveşte Mânăstirea Decani

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXVII)
de Ludmilla Perepiolkina
27. ,,Abaterea pas cu pas” a Patriarhiei Moscovei de la Sfânta Tradiţie
28. Demoni în sutane

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
POSTUL MARE 2021
Câteva documente despre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului (VI)
Revizuirea procesului lui Iisus Hristos
A Doua Venire a lui Hristos

Alfabetul duhovnicesc (XII)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
7. Despre aceea că se cuvine să ne păzim de râs, vorbire în deşert şi nelegiuire

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XII)
de arhimandrit Serafim Alexiev
V. FERICIREA A PATRA
Ce este dreptatea ?
Dreptatea ca nevoinţă
Dreptatea ca îndreptare înaintea lui Dumnezeu

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXXVI)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXVI)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Despre moarte şi înviere (V)
de arhimandrit Serafim Alexiev
IV. Învăţătura ortodoxă despre moarte şi pricina acesteia

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XII)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare (376-473)
Sfântul Cuvios Ghelasie
Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul († 459)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (X)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Să nu ai alţi dumnezei (II)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (XIX)
de ieromonah Serafim Rose
V. Dincolo de nihilism [continuare]

Nevoinţa pentru virtute (XII)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
VI. Retrezirea conştiinţei [continuare]
VII. Concepţia creştină despre libertate
Unde i-a dus încălcarea poruncii lui Dumnezeu pe strămoşii noştri ?

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Calendarul – un instrument puternic în mâna propagandei (IV)
Ziua comemorativă a victimelor Duminicii Sângeroase (9 ianuarie 1905)
Ziua Comunei din Paris