Numarul 139 (martie-aprilie 2022)

NUMĂRUL 139 (martie-aprilie 2022)

EDITORIAL
Prestigiul Patriarhiei Ecumenice
O opinie privind recunoaşterea hirotoniilor anglicane în anii ‘1920
de părintele Chiril Johnson

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (XIII)
Episcopul Victor al Glazovului, vicar de Viatka (I)
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XXII)
Bătălia pentru Constantinopol
Un proiect neîmplinit: Afacerea Mira Lichiei

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Opiul poporului (II)
de Mario Vargas Llosa

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXX)
de Ludmilla Perepiolkina
30. Propaganda păcatului sodomiei

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
POSTUL MARE 2022
Tâlcuire la canonul sfintei şi măritei duminici a Paştilor, adică a Învierii celei purtătoare de lumină a Domnului, alcătuire a lui Ioan Damaschinul (II)
de Sfântul Nicodim Aghioritul

Alfabetul duhovnicesc (XIV)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
10. Despre aceea că nici într-un lucru din această lume nu este pace, ci numai întru Unul Dumnezeu este pacea veşnică

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XIV)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Păcate împotriva fericirii a patra
Morţii cei vii
Însuşirile morţilor vii
Calea spre moartea duhovnicească
Unde este fericirea ?

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXXVIII)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXVIII)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Despre moarte şi înviere (VI)
de arhimandrit Serafim Alexiev
VI. Credinţa ortodoxă despre Învierea lui Hristos, Biruitorul morţii, şi despre învierea noastră

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XIV)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Henotikonul împăratului Zenon şi evenimentele ulterioare (482-518)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (VI)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Scrisori despre Apus (II)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

Sfinţii Părinţi ai spiritualităţii ortodoxe (II)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (XIV)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
VIII. Păzirea inimii în mijlocul zbuciumului lumesc

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Încotro se îndreaptă ştiinţa astăzi ? (II)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Calendarul – un instrument puternic în mâna propagandei (VI)
Alte încercări de sărbători, nereuşite

Din aceeasi categorie...