Numarul 140 (mai-iunie 2022)

NUMĂRUL 140 (mai-iunie 2022)

EDITORIAL
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (IX)
Imixtiunea turcă în alegerea patriarhului ecumenic în 1972

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (XIV)
Episcopul Victor al Glazovului, vicar de Viatka (II)
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Renovaţionism versus Ortodoxie (I)
Revoluţie în Biserică ?

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Opiul poporului (III)
de Mario Vargas Llosa

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXXI)
de Ludmilla Perepiolkina
31. Pereţii despărţitori

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Alfabetul duhovnicesc (XV)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
PARTEA A III-A
1. Despre aceea că nu se cuvine să ne lăsăm stăpâniţi de iubirea de arginţi, ci să ne punem nădejdea noastră doar în Unul Dumnezeu
2. Despre aceea că nu se cuvine să pizmuim pentru nici un lucru din lumea aceasta

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XV)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Cum să ne luptăm cu depărtarea de Dumnezeu şi să ne câştigăm râvna
VI. FERICIREA A CINCEA
Felurile milosteniei
Facerea de bine

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXXIX)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXIX)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Despre moarte şi înviere (VII)
de arhimandrit Serafim Alexiev
VII. Raportarea Sfinţilor Părinţi, precum şi a unor învăţaţi şi filozofi, la învierea trupului şi nemurirea sufletului omenesc 

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XV)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Cuvios Sava cel Sfinţit (438-532)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (VII)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Scrisori despre Apus (III)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

Sfinţii Părinţi ai spiritualităţii ortodoxe (III)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (XV)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
VIII. Păzirea inimii în mijlocul zbuciumului lumesc [continuare]
Care este urmarea unei vieţi neatente ? Unde duce neatenţia pe omul care se predă ei ?
Cum trebuie să luptăm cu distracţia şi cum să învăţăm ,,atenţia la sine” printr-o viaţă vigilentă ?
IX. Rezistenţa în faţa răului

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Apostazia are un nume: Athenagora al Constantinopolului (I)
Patriarhia Ecumenică
de monah Teoclit Dionisiatul