Numarul 141 (iulie-august 2022)

NUMĂRUL 141 (iulie-august 2022)

EDITORIAL
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (X)
Tulburare în Istanbul: anii de început ai patriarhului Athenagora

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (XV)
Stareţul Anatolie cel Tânăr şi distrugerea Mânăstirii Optina

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Renovaţionism versus Ortodoxie (II)
Prima apariţie a renovaţionismului
Liderii renovaţionişti timpurii

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Opiul poporului (IV)
de Mario Vargas Llosa

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXXII)
de Ludmilla Perepiolkina
32. Ortodoxie sau moarte !

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Alfabetul duhovnicesc (XVI)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
3. Despre aceea că nu se cuvine a ne mânia şi a ţine minte răul
4. Despre aceea că nu se cuvine să ne întristăm peste măsură întru necazuri

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XVI)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Milostenia trebuie să-i cuprindă pe toţi, şi pe cei vrednici şi pe cei nevrednici
Milostenia noastră trebuie să fie săvârşită în ascuns
Săracii pe care-i ajutăm sunt binefăcătorii noştri
Milostenia şterge păcatele noastre

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (XC)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (XC)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Despre moarte şi înviere (VIII)
de arhimandrit Serafim Alexiev
VII. Raportarea Sfinţilor Părinţi, precum şi a unor învăţaţi şi filozofi, la învierea trupului şi nemurirea sufletului omenesc [continuare]

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XVI)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Cuvios Teodosie, începătorul vieţii de obşte (424-529)
Sfântul Cuvios Ioan Isihastul (454-559)
Sinoadele împotriva conducătorilor monofizismului, rod al luptelor monahilor
I. Sinoadele din 518 şi scrisorile monahilor din Constantinopol, Antiohia şi Apamia

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (VIII)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Scrisori despre Apus (IV)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

Sfinţii Părinţi ai spiritualităţii ortodoxe (IV)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (XVI)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
IX. Rezistenţa în faţa răului [continuare]

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Apostazia are un nume: Athenagora al Constantinopolului (II)
O scrisoare deschisă către patriarhul ecumenic
de arhimandrit Epifanie Theodoropoulos