Numarul 142 (septembrie-octombrie 2022)

NUMĂRUL 142 (septembrie-octombrie 2022)

EDITORIAL
Meletie Metaxakis a eşuat în lovitura sa de stat de la Ierusalim

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (XVI)
Arhiepiscopul Pahomie al Cernigovului
Fratele său, arhiepiscopul Averchie, şi epistola lor

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Renovaţionism versus Ortodoxie (III)
Liderii renovaţionişti timpurii [continuare]
Renaşterea renovaţionismului: 1917
Primii paşi către reformă

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Biserica şi statul (I)
de Constantin Pobedonosţev

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXXIII)
de Ludmilla Perepiolkina
33. Să ne împotrivim ,,Bisericii celor răi” !

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Alfabetul duhovnicesc (XVII)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
5. Despre aceea că toţi sfinţii, toată viaţa lor au petrecut-o întru necazuri şi întristare
6. Despre aceea că se cuvine ca toate câte ni se întâmplă să le răbdăm cu bărbăţie

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XVII)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Răsplata milosteniei dezinteresate
Binefacerea duhovnicească
Păcate împotriva fericirii a cincea
Nemilostivirea faţă de cei săraci, din pricina iubirii de bani

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (XCI)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (XCI)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Tâlcuirea crezului (I)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Simbolul de credinţă

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XVII)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sinoadele împotriva conducătorilor monofizismului, rod al luptelor monahilor
I. Sinoadele din 518 şi scrisorile monahilor din Constantinopol, Antiohia şi Apamia [continuare]
II. Sinoadele din 536 şi luptele monahilor

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (IX)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Scrisori despre Apus (V)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

Înălţând cugetul, încălzind inima (I)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (XVII)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
X. Ducând războiul nevăzut

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Apostazia are un nume: Athenagora al Constantinopolului (III)
Un apel disperat către patriarhul ecumenic
de arhimandrit Filotei Zervakos