Numarul 143 (noiembrie-decembrie 2022)

NUMĂRUL 143 (noiembrie-decembrie 2022)

EDITORIAL
Minunat este Dumnezeu întru sfinţii săi (Psalmi 67, 36)
O mărturie personală despre ajutorul neîncetat şi neprecupeţit al Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (XVII)
Epistola fraţilor episcopi
Arhiepiscopul Pahomie al Cernigovului şi Arhiepiscopul Averchie de Jitomir

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Renovaţionism versus Ortodoxie (IV)
Sinodul din 1917-1918
Politica bolşevică timpurie în privinţa Bisericii Ortodoxe
Şah mat: octombrie 1917 - decembrie 1921

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Biserica şi statul (II)
de Constantin Pobedonosţev

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXXIV)
de Ludmilla Perepiolkina
34. Remarci de încheiere

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Alfabetul duhovnicesc (XVIII)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
7. Despre aceea că nu se cuvine să ne lenevim, ci mereu să petrecem întru trezvie, în lucrarea celor ale lui Dumnezeu

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XVIII)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Împietrirea faţă de cei în suferinţă
Asprimea faţă de păcătoşi
Invidia care împiedică orice binefaceri

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (XCII)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (XCII)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Tâlcuirea crezului (II)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Primul articol
Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XVIII)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Alţi Părinţi care au strălucit în secolul al VI-lea şi începutul secolului al VII-lea
Sfântul Sfinţitul Mucenic Anastasie Sinaitul, patriarhul Antiohiei (550-610)
Ioan Moshu (545-619)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (X)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Scrisori despre Apus (VI)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

Înălţând cugetul, încălzind inima (II)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (XVIII)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
X. Ducând războiul nevăzut [continuare]

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Apostazia are un nume: Athenagora al Constantinopolului (IV)
,,Marele Sinod” al patriarhului Athenagora: Răspunsul Ortodoxiei autentice