Numarul 146 (martie-aprilie 2023)

NUMĂRUL 146 (martie-aprilie 2023)

EDITORIAL
Cuvânt al celui între sfinţi Părintelui nostru Epifanie, episcopul Ciprului, la dumnezeiescul mormânt al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la Iosif din Arimateea şi la preaslăvita coborâre a Domnului în iad după patima cea mântuitoare
La Sfânta şi Marea Sâmbătă

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (XIV)
Episcopul schimnic Macarie
Episcopul rătăcitor din catacombe
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Renovaţionism versus Ortodoxie (VI)
Patriarhul Tihon îndepărtează Biserica de orice partizanat politic
Răspunsul puterii bolşevice

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Biserica şi statul (IV)
de Constantin Pobedonosţev

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ortodoxia şi religia viitorului (II)
de ieromonah Serafim Rose
2. Ecumenismul ,,creştin” şi necreştin
3. ,,Noua eră a Sfântului Duh”
4. Cartea de faţă

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
POSTUL MARE 2023
Tâlcuire la canoanele Deniilor
de Sfântul Nicodim Aghioritul

Alfabetul duhovnicesc (XX)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
9. Despre aceea că se cuvine ca pururi să ne deşteptăm dorirea pentru râvna şi căldura Domnului

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XX)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Necurăţia lăuntrică şi cea văzută a inimii
Pildă de necurăţie duhovnicească
Cum se dobândeşte curăţirea inimii
Trepte ale curăţiei inimii

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (XCIV)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (XCIV)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Tâlcuirea crezului (IV)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Al doilea articol
(Cred) şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XX)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Luptele Sfântului Maxim Mărturisitorul pentru condamnarea sinodală a monotelismului (638-649)
Actul de mărturisire al Sfântului Maxim după Sinodul din Lateran (649-662)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (III)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Scrisori despre Apus (VIII)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

Revelaţia lui Dumnezeu în inima omului (I)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (XX)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
XII. Sfinţii Părinţi despre combaterea patimilor

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Psihologia totalitarismului (II)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Apostazia are un nume: Athenagora al Constantinopolului (VI)
Zeloţii din Muntele Athos (II)
Aluatul adevăratei Ortodoxii de astăzi