O viata pentru Hristos

A apărut

O viaţă pentru Hristos

Viaţa, nevoinţele şi minunile Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul

 

Cu multă bucurie duhovnicească, vă anunţăm că Editura ,,Schimbarea la Faţă” a mitropoliei noastre a publicat recent ediţia a doua, revizuită şi adăugită, a vieţii Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul (1891-1985), care a văzut lumina tiparului la tipografia mânăstirii noastre.

Cartea este structurată cronologic, purtându-l pe cititor de la naşterea sfântului până la trecerea sa la Domnul, într-o prezentare inedită şi extrem de bogată a evenimentelor care au avut loc în sânul Bisericii Ortodoxe de-a lungul vieţii sale.Editura AMD - O viata pentru Hristos 1

Astfel, ne sunt puse înaintea ochilor următoarele documente bisericeşti din secolul XX, de o importanţă covârşitoare: răspunsul Bisericii Ortodoxe Române la enciclica Patriarhiei Ecumenice din 1902 prin care cea dintâi afirma că nu se cuvine a schimba rânduielile străvechi bisericeşti; epistola Patriarhului Tihon al Moscovei şi întregii Rusii după instaurarea regimului comunist în Rusia în 1918; enciclica Patriarhiei Ecumenice din 1920 prin care aceasta invita Bisericile Ortodoxe locale la o mai mare deschidere faţă de heterodocşi; Congresul aşa-zis pan-ortodox de la Constantinopol din 1923 şi introducerea calendarului gregorian în uzul acestei patriarhii; recunoaşterea hirotoniilor anglicane de către Biserica Ortodoxă Română în 1935, sub păstorirea patriarhului Miron Cristea; şi multe altele.

În plus, sunt prezentate evenimente precum: jurământul celor 32 de clerici de la Mânăstirea Neamţului care, luând cunoştinţă de conţinutul circularei Bisericii Ortodoxe Române din 1924 privitoare la schimbarea calendarului, au făgăduit să rămână fideli Tradiţiei Sfinţilor Părinţi; reacţia  monahilor din Muntele Athos şi lupta lor pentru a-i înştiinţa pe ortodocşi despre cât de vătămătoare este schimbarea calendarului pentru viaţa bisericească; în mod particular, părinţii români din Sfântul Munte  – printre care se numără şi părintele Arsenie Cotea, cel care a scris lucrările Boldurile Sfintei noastre Biserici Creştine Ortodoxe de Răsărit, Biciul Editura AMD - O viata pentru Hristos 2împletit şi Trâmbiţa sihaştrilor – şi încercările lor de a le aduce la cunoştinţă românilor tulburările din sânul Ortodoxiei; şi acestea sunt doar evenimentele din preajma anului 1924.

Cartea conţine multe alte informaţii de o valoare inestimabilă de după anul 1924: reacţiile intelectualităţii române la gravele încălcări canonice săvârşite prin schimbarea datei Paştelui în anii 1926 şi 1929; mustrarea patriarhului Miron Cristea de către Patriarhul Damian al Ierusalimului pentru că a îndrăznit să mute data Paştelui în 1926; călătoriile Sfântului Glicherie în Muntele Athos (1927-1928) şi apoi la Ierusalim pentru a cere binecuvântarea Patriarhului Damian al Ierusalimului (1930-1931); prigoanele pe care le-au suferit ortodocşii de stil vechi din partea clerului de stil nou şi pătimirile Sfântului Glicherie şi ale celorlalţi părinţi care au luptat pentru dreapta credinţă; recunoaşterea cultului creştin tradiţionalist în 1945 şi întemeierea Mânăstirii Slătioara în 1947; şi multe altele.

Printre toate aceste evenimente sunt presărate întâmplări minunate din viaţa Bisericii noastre, ca şi minuni săvârşite de Sfântul Glicherie.

O viaţă pentru Hristos este eminamente o carte-document pe care trebuie să o citească oricine se numeşte pe sine creştin ortodox şi doreşte să cunoască ce s-a petrecut în sânul Bisericii sale în ultimul secol, extrem de frământat şi bântuit de ispite nemaivăzute de veacuri.

 

– 288 pagini, 20 lei