Stiri nr. 07

ŞTIRI

 

Teoctist este pe stil vechi … ?

P.S. Vincenţiu Grifoni, episcop vicar patriarhal a anunţat că ,,Patriarhia Română organizează pelerinaje săptămânale la Locurile Sfinte, cu ocazia marelui jubileu al anului 2000”. În ceea ce priveşte pelerinajul patriarhului, acesta va începe la ,,2 ianuarie 2000 şi va culmina la 7 ianuarie când, la Betleem, la Biserica Naşterii Mântuitorului, va participa la o Sfântă Liturghie săvârşită în comun de toţi întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe”. Tâlcuim pe înţelesul tuturor ceea ce P.S. Vincenţiu s-a ferit să spună: Î.P.S. Teoctist va sărbători Naşterea Domnului pe ,,stil vechi”, cu ,,sectanţii”. Prin urmare, duşmanii Ortodoxiei mărturisesc, chiar şi împotriva voinţei lor, Adevărul.

 

… şi cardinal ?

Ambasadorul Vaticanului la Bucureşti, monseniorul Jean-Claude Perisset a oferit o recepţie la Nunţiatura Apostolică cu ocazia a 21 de ani de când Ioan Paul al II-lea a devenit papă. La această recepţie a participat şi patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a adresat papei o scrisoare de felicitare, în care citim că papa este ,,preaiubitul întru Hristos frate” al lui Teoctist. Şi mai mult decât atât, patriarhul consideră că ,,Duhul Sfânt l-a chemat pe papă la slujirea sfântă a Bisericii” ! Pe când tichia roşie de cardinal ?

 

Creştinaţi în secolul XIV

La praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva, Î.P.S. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a avut ca oaspeţi de seamă pe Î.P.S. Petru Păduraru, Mitropolitul Basarabiei şi pe episcopul ortodox de Tyateira, britanicul Kallistos Ware. Ca o apreciere a personalităţii sale, de ,,bun cunoscător al isihasmului românesc şi autor al multor cărţi de teologie prin care a făcut cunoscute valorile Ortodoxiei”, Î.P.S. Daniel i-a dăruit P.S. Kallistos cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Moldovei pentru arhierei: engolpionul cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. Intrigaţi de gestul Mitropolitului Moldovei faţă de cel care scrie într-una dintre cărţile sale, ,,Istoria Bisericii Ortodoxe”: ,,comunităţile creştine fondate în Dacia între 106-271 au dispărut după retragerea romană. O parte din poporul român a fost convertit la creştinism de bulgari în secolul al X-lea, dar convertirea completă a celor două principate române nu s-a produs decât în secolul al XIV-lea”, ne-am amintit că, de fapt, cine se aseamănă, se adună …

 

Creştinism pentru începători

În Franţa, la sfărşitul lunii octombrie s-a desfăşurat al 10-lea Congres Ortodox al Europei Occidentale. Citind numele participanţilor, episcopul Kallistos Ware sau profesorul Olivier Clement, nu ne mai miră sloganul Congresului: ,,Creştinismul abia începe” … Pentru ei, faptul acesta este, de acum, o certitudine.

 

Maximum de minime

La începutul lunii octombrie, la complexul interreligios de la Vulcana Băi a avut loc simpozionul cu tema ,,Etica globală – resurse morale autohtone”, organizat de Centrul Internaţional Ecumenic. În cadrul acestui simpozion, a fost prezentat un program de etică globală, fundamentat de teologul elveţian catolic, neagreat de Vatican, Hans Kung. Simpozionul s-a desfăşurat sub aceeaşi lozincă a eticii globale sub care s-a ţinut în anul 1993 al doilea Parlament al religiilor lumii, care a adoptat o ,,Declaraţie pentru o etică globală”, în care se afirmă că ,,etica globală nu caută să înlocuiască etica înaltă a religiilor individuale cu un minimalism etic, ci reprezintă minimum din ceea ce religiile lumii au deja în comun acum în sfera etică” … Curat murdar !

 

Curs practic de ecumenism

Locuitorii unui sat din judeţul Bihor, aparţinând la patru confesiuni diferite: catolică, ortodoxă, baptistă şi penticostală, au sărbătorit împreună hramul bisericii catolice din localitate – Naşterea Maicii Domnului. Preotul paroh a amânat sărbătoarea pentru ziua de sâmbătă ,,pentru a fi cât mai mulţi participanţi”. Sfânta Liturghie a fost însoţită de ,,cântările mariane” ale catolicilor şi ortodocşilor şi de ,,mandolinele credincioşilor baptişti, cântând în cinstea Domnului”. Spre ,,sfârşitul întâlnirii de rugăciune au luat cuvântul atât pastorul baptist cât şi predicatorul penticostal, arătând ceea ce este comun în credinţa tuturor creştinilor”. Care creştini ?

 

Venerabilul Bartolomeu în vizită la fraţii săi

La sfârşitul lunii octombrie, patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a ,,efectuat” o vizită de cinci zile în România. Alături de preşedintele Consiliului Europei, el a prezidat simpozionul ecologic internaţional ,,Religie, Ştiinţă şi Mediu”, cu tema ,,Un fluviu al vieţii pe Dunăre spre Marea Neagră”. La ,,evenimentul religios, ecumenic, ştiinţific şi politic” dedicat ,,regenerării ecosistemului dunărean” au participat personalităţi bisericeşti, politice şi ştiinţifice printre care patriarhii Pavle al Serbiei, Maxim al Bulgariei şi Teoctist al României. Pe lângă lucrările simpozionului, ,,patriarhul verde” de Constantinopol, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Bucureşti şi Galaţi. Vizita sa în România a fost încununată de acordarea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce de către preşedintele Emil Constantinescu, şeful Ordinului. Această înaltă distincţie masonică i-a fost acordată ,,pentru contribuţia sa deosebită la consolidarea ortodoxiei, dialogului ecumenic şi interreligios şi pentru promovarea unor acţiuni ecologice”. În sfârşit, Bartolomeu se alătură ,,fraţilor” săi, patriarhul Teoctist, cardinalul Alexandru Todea, Romano Prodi, Günther Verheugen, Petru Lucinski şi Lenni Fisher. În vremea când vizita unui patriarh este privită ,,aproape la fel ca aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei – un eveniment providenţial”, în timp ce el se preocupă mai mult de chestiunile ecologice decât de cele duhovniceşti, nu mai contează câtuşi de puţin că este mason.

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 7/octombrie 1999

Din aceeasi categorie...