Trambita sihastrilor

Epistolie
sau
Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos
Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre
schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi”
PARTEA I
I. Introducere
II. Despre chestia calendarului în legătură cu alte reforme bisericeşti
III. Combaterea hulei noilor calendarişti

PARTEA A II-A
IV. Acum să vedem, nu se potriveşte calendarul cel nou – zis de popor – cu cel papistăşesc
V.
VI. Despre cei ce uneltesc făţarnică economie şi despre supunere

PARTEA A III-A
Încheiere
Ultima concluzie

PARTEA A IV-A
Fraţilor necunoscuţi

PARTEA A V-A
Pentru botez
Pentru sf. Mărturisire
Pentru înmormântare
Pentru nuntă
Pentru pravilă
Pravila

PARTEA A VI-A
Din Pateric
Preacuvântare înaintea cuvântului, cel pentru suferinţele monahilor şi cucernicilor creştini din România, judeţul Neamţ, de către mitropoliţii şi popii ighemoni, care muncesc pre creştini pentru dreapta credinţă
Atena, 1931, aprilie 25
Din proorocia lui Miheea
Din proorocia Zahariei
Din proorocia Ieremiei

PARTEA A VII-A
Fraţilor crestini (I)

PARTEA A VIII-A
Fraţilor crestini (II)

PARTEA A IX-A
Fraţilor crestini (III)

PARTEA A X-A
Din Pidalion

PARTEA A XI-A
Pravila Matei Basarab

PARTEA A XII-A
Fratilor crestini ortodocsi ai neamului romanesc

PARTEA A XIII-A
Fratilor crestini