Transumanismul: sfarsitul evolutiei (II)

Transumanismul: sfârșitul evoluției, apoteoza omului trupesc,

și pregătirea și calea către antihrist (II)

de protopresbiter Peter Heers, profesor de ecleziologie

la Seminarul Sfânta Treime din Jordanville

Episodul anterior

Cel care nu poate crede în Hristos,

trebuie să creadă și va crede în antihrist

Ieromonah Serafim Rose

 

Religiozitatea transumană și apoteoza omului trupesc

Deși dominat în mod zdrobitor de umanişti seculari[1], transumanismul capătă un caracter religios, posedând atât dimensiuni filozofice, cât și mitice. „Are o ontologie și o teologie și, luate împreună, ele stabilesc un mit”[2]. Modernii necredincioşi, disperați și deziluzionați, găsesc nădejde în evanghelia transumanistă a izbăvirii iminente de boală și moarte.

Crescând în pustiul nihilist al occidentului post-creștin, care L-a uitat pe Hristos şi Biserica Sa, specialiştii în literatura de ieri devin propagandiştii transumaniști de mâine. Ei văd post-umanitatea ca „inevitabilă”, cu „saci de carne cu creier de maimuță”[3] (oameni normali) suficient de proști încât să nu o accepte.

Elise Bohan, tânăra autoare australiană a cărții Supra-omul viitorului: Vieţile noastre transumane într-un secol fericit-sau-nenorocit, este un apostol al evangheliei post-umane. Ea recunoaşte că transumanismul joacă rolul religiei, dezvăluie mistere și se joacă de-a Dumnezeu. Ea istoriseşte:

„Când Bohan era doctorandă, ea a susținut prima sa lucrare mare la o conferință. După aceea, un biolog a venit la ea și a felicitat-o ​​pentru munca ei. „Apoi m-a privit în ochi și mi-a șoptit: ‘Noi Îl clădim pe Dumnezeu, știi’”, chicotește ea. „M-am uitat şi eu la el și i-am spus: ‘Da, știu’”. Ei știau că nu vorbesc despre asta ca religie, spune ea. „Dar multe din cele despre care s-a vorbit în religie – atotştiinţă, atotputernicie, în mod încurajator atotmărinimie – noi ne apropiem cel puțin de acea [putere] atotvăzătoare, atotcunoscătoare, atotcercetătoare”[4].

Temerile și așteptările timpului nostru au generat o fervoare și un zel religios în rândul adepților, cu un profil religios-social corespunzător:

„Acest imaginar social transumanist este profund întipărit în instituțiile sociale, în special în cultura modernă STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). Are locurile sale sacre, precum Silicon Valley sau laboratorul Google. Are bărbații și femeile sale sfinte, precum Aubrey DeGrey sau Ray Kurzweil, care lucrează cu sârguință de dragul post-umanului. Are profeții săi vizionari, precum Natasha Vita-More și Max More. Are marii săi preoți precum Elon Musk. Are instituții de învățământ superior, întreprindere privată aliată a universității STEM. Are o filozofie de susţinere, o filozofie anglo-americană în mod specific, care își trage relevanța politică din pozițiile sale de păstrătoare a dogmelor adecvate. Poziția filozofică din centrul universităților STEM moderne este cea a naturalismului care animă întreprinderile științifice moderne”[5].

La aceste caracteristici religioase ale credinței transumaniste s-ar putea adăuga că tainele lor sunt terapii genetice și vaccinuri MRNA, moaştele lor sunt relicvele lor sunt fosilele umane timpurii găsite în Africa, și sfintele lor icoane cyborgii și roboții futuriști.

O așteptare mesianică este cultivată în mase de către profeții și înțelepții științifico-fantastici că în curând vor fi izbăviți de mizeria lor post-modernă printr-o super-inteligență impersonală binevoitoare care va avansa rapid îmbunătățirea biotehnică chiar până la aşa-numita ,,nemurire”. Această super-inteligență este imaginată de futuristul Ray Kurzweil, autorul cărților Era maşinilor spirituale și Singularitatea este aproape, ca o fuziune tehnologică a conștiinței umane și inteligenței artificiale.

După Kurzweil, Yuval Noah Harari explică mentalitatea creată de importanţa care rezultă din cantităţile mari de date:

Asemenea capitalismului, dataismul a început ca o teorie științifică neutră, dar acum se transformă într-o religie care pretinde că stabilește binele și răul. Valoarea supremă a acestei noi religii este „fluxul de informații”. Dacă viața este mișcarea informației, și dacă credem că viața este bună, rezultă că ar trebui să extindem, să aprofundăm și să răspândim fluxul de informații în univers. Potrivit dataismului, experiențele umane nu sunt sacre și Homo sapiens nu este apogeul creației sau un precursor al unui viitor Homo deus. Oamenii sunt doar unelte pentru a crea Internetul-tuturor-lucrurilor, care se poate extinde în cele din urmă de pe planeta Pământ pentru a acoperi întreaga galaxie și chiar întregul univers. Acest sistem cosmic de procesare a datelor ar fi asemenea lui Dumnezeu. Va fi pretutindeni și va controla totul, iar oamenii sunt meniți să fuzioneze cu el[6].

Aceste promisiuni fără noimă și speranțe false ale noii tehno-religii, pe care unii o numesc „dataism”, au implicații apocaliptice înfricoșătoare. Dataismul, după cum explică Harari, combină afirmația științifică conform căreia realitatea constă din date cu afirmația etică că valoarea a orice depinde de „contribuția sa la prelucrarea datelor”. Dacă tehno-umanismul promite îndumnezeirea umanității, dataismul îi garantează învechirea[7].

 

Transumanismul: Calea către antihrist

Într-un sens, transumaniștii de astăzi nu sunt nimic nou. Ei caută doar să construiască un nou Turn Babel, al căruia vârf să fie până la cer; şi să ne facem nouă nume mai înainte de ce ne vom risipi pre faţa a tot pământul (Facerea 11, 4). Babilonienii au folosit tehnologia vremurilor lor, cărămidă și mortar, în timp ce noii babilonieni folosesc inteligența artificială, inginerie genetică și alte tehnologii moderne. Și exact ca babilonienii orbi din vechime, cu acțiuni disperate de auto-conservare, ei caută viața și unitatea în afara lor, dar nu în Dumnezeu. Ei își imaginează măreția asemănătoare lui Dumnezeu în aroganța lor inspirată demonic (Facerea 11, 6), din care mare parte nu se va întâmpla şi pentru care ei de asemenea vor fi împrăştiaţi şi apoi zdrobiţi ca vasele olarului (Psalmi 2, 7).

Deci, dacă planurile lor luciferice de recreare și autonomie asemănătoare unui zeu sunt condamnate, care este semnificaţia transumanismului și ce va realiza ?

Transumanismul, asemenea comunismului înaintea lui, „este de fapt o erezie foarte puternică a cărei teză centrală este … chiliasmul: istoria trebuie să atingă punctul său culminant într-o stare nedefinită de binecuvântare pământească, o omenire desăvârșită trăind în pace și armonie perfectă … Din nou se găseşte aceeaşi temă a venirii ‘Împărăției lui Dumnezeu pe pământ’”[8].

Transumanismul este cea mai recentă formă a ,,tainei fărădelegii” şi astfel o pregătire pentru, şi o cale către, antihrist. Este tranziția finală de la umanismul ateu la supra-umanismul satanic. Scopul său este de a modela Ubermensch-ul lui Nietzsche, dar cu fulgerul său luciferic[9] lovind pământul prin supra-inteligenţa inteligenţei artificiale.

Dacă umanismul a fost cel mai mare păcat dintre toate, prin aceea că este centrat pe om, punând toată încrederea în orice produce mintea umană, atunci transumanismul, cu promisiunea sa luciferică a unei umanități autonome, care va avea cheile vieții și morții, este centrat pe diavol, abandonând umanitatea supra-intelectului care-l va anima pe așteptatul supra-om cu inteligenţă artificială, antihrist.

Transumanismul este calea către antihrist și din alt motiv. În timp ce umanismul a luat omul din unitatea sa centrată pe Dumnezeu în Singurul care a unit toate lucrurile, în Sine, ca fiind teantropic (Theanthropos), transumanismul transcende limitările umane[10] punând unitatea dincolo de om, în supra-om. În acest fel, transumanismul conduce omenirea direct în unitate cu demonicul, pentru că Ubermensch, acest supra-om, este „omul fărădelegii” al diavolului şi cei uniţi cu el alcătuiesc trupul său mistic.

Respingerea Dumnezeului-om la scară globală și înlocuirea Lui cu un om-zeu este ultima ispită a istoriei. A fost proorocită de Hristos Însuși în Cartea Apocalipsei. El spune: Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, și eu te voiu păzi pre tine de ceasul ispitei, ce va să vină preste toată lumea, ca să ispitească pre cei ce locuiesc pre pământ (Apocalipsa 3, 10). Așa cum spune stareţul Atanasie Mitilianeos, „pentru că această ispită va afecta întreaga lume va fi marea falsificare a credinței în Persoana teantropică a lui Hristos”.

Nu trebuie să fim naivi: fantezia utopică transumanistă idolatră ademenește bărbații moderni „fără piept”[11] și îi va atrage pe mulți „creștini” secularizați către a nega natura teantropică a lui Hristos și a Trupului Său.

Acum 60 de ani, părintele Serafim Rose scria despre „marea falsificare a credinței” cu o asemenea pătrundere încât este extraordinar de edificator şi astăzi, în fața dezvoltării ulterioare a perspectivei chiliaste care animă atât de mult aceste vremuri din urmă.

Împărăția nu este din această lume; … Creștinismul poate avea „succes” cu o condiție: aceea de a renunța … la adevărata Împărăție și de a căuta să construiască o Împărăție în lume. „Împărăția pământească” este tocmai scopul mentalității moderne; construirea ei este sensul epocii moderne. Nu este creștin; ca creștini, noi știm a cui este Împărăția.

„Idealismul modern care speră în ‘raiul pe pământ’ speră de asemenea în ‘transformarea’ vagă a omului – idealul ‘supra-omului’ (în diverse forme, conștiente sau nu), care, oricât de absurd, are o mare atracție pentru o mentalitate care a fost antrenată să creadă în ‘evoluție’ și ‘progres’”.

Duhul din spatele transumanismului este același duh care, căutând un rai pământesc, pregătește calea lui antihrist. Pentru el, „creștinismul [este] o ‘cruciadă’, Hristos … o ‘idee’, atât în ​​slujba unei lumi ‘transformate’ prin tehnici științifice și sociale, cât și a unui om virtual ‘îndumnezeit’ prin trezirea unei ‘noi conștiințe’: aceasta se află înaintea noastră”[12].

 

Concluzie

Frați și surori, nu trebuie să fim surprinși sau zguduiți în fața visului satanic al transumanismului. Domnul ne-a făgăduit că El va fi cu noi până la sfârșitul veacului (Matei 28, 20), și chiar înainte feţei lui antihrist. El ne poruncește să nu ne temem (Ioan 6, 20; Luca 12, 32), căci nu numai că cunoaștem Alfa şi Omega ale istoriei; noi suntem mădulare ale Trupului Său, una cu El, și prin urmare ungere avem de la Cel Sfânt, şi ştim toate (I Ioan 2, 20).

Oamenii cei vicleni şi fermecători vor procopsi spre mai rău, care înşală, şi singuri se înşală (II Timotei 3, 13) și cel ce face strâmbătate – ne spune Cuvântul –, mai facă strâmbătate; … şi cel sfânt, mai sfinţească-se (Apocalipsa 22, 11). Căci iată – spune Domnul – vin degrabă; şi plata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia precum va fi fapta lui (Apocalipsa 22, 12). Răsplata noastră este Hristos Însuși și El nu ne va pierde în nici un fel, ci ne va învia în ziua cea de apoi (Ioan 6, 39).

Traducere: Catacombele Ortodoxiei

 

[1] Un arhitect filozofic al transumanismului, Max More, a postat pe site-ul său: „Fără zei, fără credință, fără reţinere timidă. Viitorul aparține post-umanității”.

[2] Jeffrey P. Bishop, ibid.

[3] A se vedea: https://www.theguardian.com/books/2022/jun/04/beyond-our-ape-brained-meat-sacks-can-transhumanism-save-our-species

[4] Ibid.

[5] Jeffrey P. Bishop, „Transhumanism’s WEIRD Religion: On the ontotheological Morality of the Posthuman”.

[6] Y.N. Harari, „Homo sapiens is an obsolete algorithm”: https://www.wired.co.uk/article/yuval-noah-harari-dataism

[7] Ian Curran, în recenzia sa la cartea lui Harari Homo Deus : https://www.christiancentury.org/review/books/incarnation-and-challenge-transhumanism

[8] Ieromonah Serafim Rose, Fragment dintr-o scrisoare datată 25 martie/7 aprilie 1971.

[9] În prologul său la Așa vorbit-a Zarathustra, Nietzsche scrie: „ Ubermensch-ul va fi semnificaţia pământului ! Vă rog, frații mei, rămâneți fideli pământului, și nu credeți celor care vă vorbesc despre speranțe supra-terestre ! … Iată, eu vă învăț Ubermensch: el este acest fulger, el este această nebunie ! … Iată, eu sunt un profet al fulgerului și al unei picături grele din nor; dar acest fulger se numește Ubermensch”.

[10] Ray Kurzweil, un transumanist de frunte și profet al „singularității”, rezervă termenul de „singularitate” pentru o creștere rapidă a inteligenței artificiale: „Singularitatea ne va permite să transcendem aceste limitări ale trupurilor şi creierelor noastre biologice” (Ray Kurzweil, The Singularity Is Near, Penguin Group, 2005, p. 9).

[11] A se vedea capitolul I din C.S. Lewis, Desfiinţarea omului.

[12] Ieromonah Serafim Rose, „Scrisoare către Thomas Merton”.