Almanah 2010 05

ROADELE ECUMENISMULUI

Privind unitatea credinţei

Declaraţia comună a patriarhilor din Orientul Mijlociu

 

Mulţumim lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh pentru bucuria comuniunii duhovniceşti care ne-a fost dăruită de sus şi care a făcut posibilă întâlnirea noastră de la Mânăstirea Anba Bishoy, Egipt, prilejuită de întrunirea Comitetului Executiv al Consiliului Bisericilor din Orientul Mijlociu, 16-19 noiembrie 1987, la invitaţia Bisericii Ortodoxe Copte, sora noastră, care ne-a întâmpinat cu bunăvoinţă.

Este pentru prima oară când noi, întâistătătorii Bisericilor Bizantine şi Orientale, care sunt membre ale Consiliului Bisericilor din Orientul Mijlociu şi care îşi au scaunul în Orientul Mijlociu, ne întâlnim să cugetăm împreună la sarcina noastră comună în situaţia actuală din Orientul Mijlociu.

În timp ce cugetăm încă o dată la unitatea lăuntrică de credinţă profund înrădăcinată care există între cele două familii ale noastre de Biserici, noi ne bucurăm realizând cât de mult am progresat în redescoperirea reciprocă şi în conştientizarea sporită în rândul credincioşilor noştri a acelei unităţi lăuntrice de credinţă în Domnul întrupat.

Încercările teologilor din ambele familii având drept scop depăşirea neînţelegerilor moştenite din secolele trecute de înstrăinare reciprocă au ajuns din fericire la aceeaşi concluzie că noi, de ambele părţi, am păstrat în mod fundamental şi în esenţă aceeaşi credinţă în Domnul nostru Iisus Hristos, în pofida diverselor formulări şi controverselor apărute ca urmare.

Salutăm toate eforturile făcute la nivel internaţional sau regional, şi remarcând îndeosebi ceea ce s-a făcut la nivel regional, la întrunirile de la Balamand, Liban din 1972 şi de la Pendeli, Grecia din 1978, afirmăm devotamentul nostru faţă de adevărata înţelegere a Persoanei lui Hristos, care fiind Dumnezeu din Dumnezeu, Fiul Unul-Născut al Tatălui, S-a făcut om adevărat, Şi-a asumat întru totul firea noastră omenească fără a pierde, micşora sau schimba firea Sa dumnezeiască. Fiind Dumnezeu desăvârşit, El S-a făcut om desăvârşit, fără amestecare, nedespărţit.

În lumina acestei convingeri, recomandăm ca dialogul oficial atât la nivel regional (Orientul Mijlociu), cât şi la nivel internaţional să fie continuat prin eforturi comune în procesul sănătos de clarificare şi sporire a ceea ce avem în comun în credinţă şi de risipire a neînţelegerilor din trecut, pregătind astfel calea către restabilirea deplină a comuniunii noastre.

Îi îndemnăm pe credincioşii noştri să continue să adâncească conştiinţa lor în caracteristicile comune profunde ale credinţei şi să se raporteze unii la alţii ca fraţi şi surori care împărtăşesc aceeaşi Evanghelie, aceeaşi credinţă şi aceeaşi misiune încredinţată lor de Domnul lor comun.

Mulţumim lui Dumnezeu că vechile controverse şi rivalităţi au făcut loc unei noi ere de dialog sincer şi deschis şi unei noi frăţii comunitare. Ne rugăm ca aceste vremuri atât de dificile şi decisive din Orientul Mijlociu să ne impulsioneze pe noi toţi să vedem mai limpede porunca Domnului nostru Iisus Hristos ca toţi să fim una, potrivit voii Sale (Ioan 10) şi rugăciunii Sale (Ioan 17).

 

Papa Shenouda al III-lea, Biserica Ortodoxă Coptă

Patriarhul Partenie al III-lea, Patriarhia Ortodoxă a Alexandriei

Patriarhul Ignatie al IV-lea, Biserica Ortodoxă a Antiohiei

Catolicosul Karekin al II-lea, Biserica Apostolică Armeană a Ciliciei

 

Patriarhul Mor Ignatie Zakka I. Iwas, Biserica Ortodoxă Siriană a Antiohiei, care nu a fost prezent la întâlnire, şi-a exprimat de asemenea acordul cu declaraţia

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 60/Almanah 2010

Din aceeasi categorie...