Patriarhia Constantinopolului. Ecumenism

Patriarhia Constantinopolului şi ecumenismul.

Al VIII-lea Sinod Ecumenic. Istorie contemporană

Articole despre patriarhii Constantinopolului din ultimul secol, cum a alunecat

Constantinopolul în erezie, pagini de istorie a Asiei Mici

 

Patriarhi contemporani ai Constantinopolului şi declaraţiile şi activităţile lor

PATRIARHUL ATHENAGORA AL CONSTANTINOPOLULUI (1886-1972)
Declaraţiile, mesajele şi activităţile sale
,,În ultima vreme, el (Athenagora) a devenit un motiv de anarhie şi nihilism în lumea ortodoxă. Părinţii din Sfântul Munte … îl numesc pe drept eretic şi apostat …”

PATRIARHUL MELETIE AL CONSTANTINOPOLULUI (1871-1935)
Mitropolit, arhiepiscop, papă şi patriarh
Un articol de Preot Srboliub Miletich

Unul dintre cei mai mari reformatori ai Bisericii lasă în urma lui o situaţie dureroasă, instabilă şi alarmantă, ale cărei consecinţe se vor face simţite vreme de decenii, probabil chiar secole. În ciuda imaginii şi a acţiunilor sale, se ridică o întrebare: care a fost contribuţia sa personală la nenorocirile, preocupările şi provocările prezente şi viitoare cu care se confruntă Biserica Ortodoxă ?

PATRIARHUL MELETIE AL CONSTANTINOPOLULUI (1871-1935)
Mason – Inovator – Ecumenist

În 1929, Mitropolitul Irineu de Cassandreia a înaintat ,,Sfântului Sinod al ierarhilor Greciei, întrunit la data de 14 iunie 1929”, un Memorandum foarte important în care, printre multe alte probleme, aborda cazul lui Meletie Metaxakis în cuvinte uluitor de aspre. Ceea ce scrie vrednicul de pomenire mitropolit Irineu este de netăgăduit, deoarece este confirmat de o mulţime de alte mărturii

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Aspecte mai puţin cunoscute ale domniilor câtorva patriarhi ai Constantinopolului din anii 1910-1930
» Mitropolitul Dorotei de Prussa, locum tenens al scaunului patriarhal (1919-1921)

Istoria se repetă: precum odinioară, la Sinodul de la Ferrara-Florenţa (1437-1439), ortodocşii au cerut ajutorul catolicilor pentru a face faţă invaziei musulmane, în anii ‘1920, patriarhii Constantinopolului au cerut sprijinul anglicanilor pentru ca grecii să redobândească controlul asupra Constantinopolului

» O biografie a Patriarhului Meletie al IV-lea al Constantinopolului (1921-1923)

Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului
A afirma astăzi că Patriarhia Constantinopolului ,,constituie centrul tuturor Bisericilor Ortodoxe locale” – când ea se confruntă cu probleme extrem de grave în ce priveşte drepturile sale de proprietate şi chiar de existenţă în Istanbulul de astăzi – nu este departe de a te afla undeva paralel cu istoria şi realitatea. În ce priveşte drepturile jurisdicţionale ale acestui scaun patriarhal, vom reveni asupra lor în prezentarea activităţilor şi preocupărilor patriarhului Bartolomeu, care a excelat, între ceilalţi întâistătători ai Patriarhiei Ecumenice, în dorinţa de a acapara tot felul de teritorii pe care le-a smuls, prin metode ’neortodoxe’, de la alte Biserici Ortodoxe ’surori’ ...  

Martie-aprilie 2010. Mozaic ecumenist
» Pe 1 aprilie 2010, cotidianul România liberă a publicat o biografie a Patriarhului Athenagora al Constantinopolului (1886-1972), care evidenţiază amănunte interesante


Ce se propovăduieşte de pe înaltele scaune ale Patriarhiei Constantinopolului
Ridicarea anatemelor de la 1054 dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică
» Declaraţia comună de ridicare a anatemelor de la 1054 dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, 
» Tomul patriarhal, emis de Patriarhul Athenagora al Constantinopolului
» Apel al Mitropolitului Filaret al Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora către Înalt Prea Sfinţitul Patriarh Athenagora al Constantinopolului, 15 decembrie 1965

Discuţii despre primatul papal
» Februarie 2007. Nu există concesie în materie de credinţă
Scindare dureroasă în lumea ortodoxă într-o problemă teologică de o importanţă vitală  

» «Ortodoxia este pregătită să accepte ideea unui primat universal şi, conform canoanelor Bisericii primare, Episcopul Romei este ,,primus”» a declarat, în aprilie 2007, Mitropolitul Ioan al Pergam-uluiEcumenism 36-3
- Evoluţia dialogului teologic ortodoxo-catolic - ,,Deschiderea” Bisericii Catolice de a discuta problema primatului papal - Presiunile actuale, existente la nivel teologic, pentru fundamentarea ideii de primat în sânul Bisericii Ortodoxe - Noile ,,prefaceri” teologice pe tema primatului papal, via Vatican - Noua perspectivă catolică asupra primatului papal: dogma rămâne valabilă, se schimbă doar forma de manifestare - Vaticanul nu se dezminte: pentru a mia oară întinde o cursă bine croită Bisericii Ortodoxe - Noua perspectivă ortodoxă asupra primatului papal: ideea de primat papal există în Biserica Ortodoxă ! - Situaţia creată de concesiile făcute de ortodocşi în privinţa primatului papal este extrem de gravă -

POLILOGHII ECUMENISTE
» A X-a sesiune de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică. Ravenna, 8-15 octombrie 2007
- ,,Scopul dialogului teologic nu este să ajungă la un compromis”, a afirmat episcopul Ilarion - La Ravenna, comisia pentru dialog teologic a început discutarea uneia dintre cele mai spinoase probleme: primatul papal - Conflictul dintre Patriarhiile Constantinopolului şi Moscovei reînvie - Ce se afirmă în documentul de la Ravenna - Ecouri ulterioare întrunirii de la Ravenna -Ecumenism 52-4  

» Septembrie-octombrie 2009. Noutăţi pe frontul ecumenist (I)
16-23 octombrie 2009, Pafos, Cipru
Cea de-a XI-a sesiune plenară a Comisiei mixte internaţionale pentru dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică

» Septembrie-octombrie 2010. Piese de teatru ecumeniste
Cea de-a XII-a sesiune a Comisiei pentru dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică, Viena 2010
- Discuţii teologice ortodoxo-catolice despre primatul papal - Cine a fost prezent la sesiunea de la Viena - Cum s-au desfăşurat lucrările comisiei - Prezentare extrem de optimistă a evenimentelor -

Ianuarie-februarie 2014. Ştiri bisericeşti (I)
» Chestiunea primatului în Biserica Ortodoxă – poziţii actuale ce duc către erezie
Ultimii ani au fost marcaţi de o rivalitate neîncetată între Patriarhiile Constantinopolului şi Moscovei, care se înteţeşte cu fiecare ocazie în care cele două ‘puteri’ se confruntă. Totodată, are loc un asalt continuu din partea catolicilor, via dialogul teologic ortodoxo-catolic, urmărindu-se cu asiduitate impunerea în lumea ortodoxă a unor principii catolice care să faciliteze unirea

Ianuarie-februarie 2014. Ştiri bisericeşti (II)
» Neo-teologie ortodoxă contemporană sau pur şi simplu protestantism ?
Unul dintre ierarhii ortodocşi contemporani ale cărui comentarii teologice ies din hotarele rânduite de Sfinţii Părinţi este Mitropolitul Ierotei de Nafpaktos, care susţine Patriarhia Constantinopolului în disputa sa actuală cu Patriarhia Moscovei privind primatul în Biserica Ortodoxă

Alte preocupări ale patriarhului ecumenic Bartolomeu
Ianuarie 2007. Ştiri
» Bartolomeu cere sprijinul Consiliului Europei pentru dialogul interreligios

Iulie 2007. ,,Membri ai Bisericii – cetăţeni ai lumii”
sau cum amestecul creştinilor cu cele ale acestei lumi îi face să înceteze a mai fi mădulare ale adevăratei Biserici a lui Hristos

Septembrie 2007. Ştiri
» Biserica Ortodoxă rânduieşte noi praznice în calenda

Martie 2008. Ştiri din lumea ortodoxă
» Întrebare cu răspuns cunoscut: Patriarhul Bartolomeu le va propovădui Ortodoxia episcopilor catolici ?
» În ‘lucrarea’ sa de catolicizare a Bisericii, patriarhul ecumenic nu are nevoie de opoziţie

Mai 2008. Ştiri
» Apostaziile patriarhului ecumenic sunt ‘virtuţi’ în ochii lumii
 
Iunie 2008. Ştiri
Conflictul dintre Mânăstirea Esfigmenu şi Patriarhia Constantinopolului continuă

Ianuarie-februarie 2010. Ştiri ortodoxe
» Mezalianţa Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului cu lumea
»,,Dacă ortodoxia nu este în dialog cu cei dinafară, (…) va deveni un ‘ghetou’ la marginea istoriei”, perorează Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului

Este Patriarhia Ecumenică ,,ţinta unei campanii diabolice” ?
Este ea victima unei campanii de dezinformare, pusă la cale de forţele anti-ecumeniste, care-i ştirbeşte prestigiul şi recunoaşterea internaţională ?


Al VIII-lea Sinod Ecumenic. Pregătiri
Ortodoxia, aflată la răscruce de ideologii, pregăteşte AL VIII-LEA SINOD ECUMENICEcumenism 32-2
După mai bine de opt decenii de implicare a ortodocşilor în mişcarea ecumenistă, Biserica Ortodoxă, ca instituţie, se află astăzi la o răscruce ideologică. Ierarhii au deschis porţile Bisericii ideologiilor seculare, umaniste şi păgâne, ajungând să susţină un ,,creştinism fără Hristos”. Ei propovăduiesc acest pseudo-creştinism credincioşilor care, lipsiţi de adevărata hrană duhovnicească, îl primesc fără suspiciuni. Iar pentru a putea legifera abaterile de la dogmă şi canoane, pe care au început deja să le pună în practică, ierarhii vor să convoace al VIII-lea Sinod Ecumenic

Despre convocarea Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe
de arhimandrit Iustin Popovici
Următoarea epistolă a fost adresată Episcopului Iovan de Sabac şi ierarhiei sârbe de arhimandritul dr. Iustin Popovici de fericită amintire, părintele duhovnicesc al Mânăstirii Chelie Valjevo din Iugoslavia, pe 7 mai 1977, cu rugămintea de a o prezenta Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Importanţa ei nu a scăzut cu trecerea anilor ... ci probabil a crescut neîncetat în lumina evenimentelor scandaloase şi neortodoxe petrecute din 1977 până în prezent

Martie 2009. Ştiri
Ortodoxia pregăteşte în pripă convocarea celui de-al VIII-lea Sinod Ecumenic

Iunie 2009. A IV-a Conferinta pan-ortodoxa presinodala de la Chambesy, Elvetia

Noutăţi pe frontul ecumenist (III)
- Probleme discutate de comisia pregătitoare inter-ortodoxă: autocefalia şi autonomia - Înfiinţarea de noi adunări episcopale: SUA, Franţa, Italia, Germania, Elveţia, Ţările de Jos, America Latină -

Ianuarie-februarie 2015. Evenimente ecumeniste
» Comisia inter-ortodoxă specială pentru pregătirea Sinodului din 2016 ia în discuţie drepturile minorităţilor … sexuale

Noutăţi pe frontul Marelui Sinod al Ortodoxiei din 2016
 
Septembrie-octombrie 2015. Evenimente ecumeniste
» Cea de-a V-a Conferinţă pan-ortodoxă presinodală

Opinii pe marginea Sfântului şi Marelui Sinod
Ce ne-ar putea aduce acest Sfânt şi Mare Sinod ? Este el o oportunitate reală în lumea ortodoxă de a găsi soluţii pentru numeroasele probleme arzătoare care îşi aşteaptă rezolvarea de peste un veac ? Sau este doar o nouă zeflemisire a adevăratei Ortodoxii în numele aşa-zisei iubiri ecumeniste ? Având în vedere cine sunt cei care domnesc astăzi pe înaltele scaune arhiereşti, credem că nu ar trebui să privim cu prea multe speranţe către această întrunire. Nu va fi una a celor cuvioşi şi iubitori de Dumnezeu, ci doar o altă adunare a necredincioşilor, unde cel ce crede cu adevărat în Hristos nu are ce căuta

Încercările de peste un veac de convocare a unui Sinod Ecumenic, menit a aduce reforma în Biserica OrtodoxăAlmanah 2016 01
Ştiind că lumea heterodoxă nu va renunţa niciodată la ereziile şi învăţăturile sale greşite, la începutul secolului XX, conducătorii ortodocşi au pornit o campanie vehementă de reformare a Bisericii Ortodoxe, pentru a putea săvârşi mult-dorita unitate a creştinilor – ideal de sorginte masonică. Ei aveau nevoie ca un Sinod Ecumenic să valideze toate modificările dogmatice şi canonice necesare protestantizării Ortodoxiei. Astfel, strădaniile lor pentru convocarea acestui Sinod s-au succedat neobosite, zădărnicite însă de circumstanţe politice, sociale, de orgolii ierarhice, ciocniri între ‘puternicii’ Ortodoxiei oficiale, dar susţinute de heterodocşii care îşi urmăreau propriile interese. Va reuşi oare mult-trâmbiţatul Sinod din zilele noastre să le împlinească visul, care echivalează cu prăbuşirea Ortodoxiei oficiale ?


Articole pe marginea conflictului greco-turc
August 2007. Stiri
Poliţia turcă a întrerupt sfânta liturghie săvârşită în biserica Mânăstirii Sfântul Apostol Varnava din Famagusta, Cipru

Septembrie 2007. Conflict intre Patriarhia Constantinopolului si statul turc 

Decembrie 2007. Stiri
Războiul împotriva creştinismului

Februarie 2008. Stiri
Noua legislaţie privind minorităţile religioase, adoptată de statul turc, nu rezolvă problemele acestora

Grecii din Turcia. Este oare prea târziu ?

NENOROCIREA ASIEI
O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri; Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna

Pogromul Turciei din 6-7 septembrie 1955
Rolul Marii Britanii, răspunsul Statelor Unite ale Americii şi lecţii pentru astăzi