Ecumenism nr. 22

Ianuarie-februarie 2015

Evenimente ecumeniste

 

Ianuarie
 
Februarie

 

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor, SRUC 2015

În perioada 19-26 ianuarie 2015, a avut loc pe mapamond Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Slujba de rugăciune pentru ceremonia din acest an a fost alcătuită de Consiliul Naţional al Bisericilor din Brazilia. Consiliul a ales ca temă întâlnirea dintre Mântuitorul şi samarineancă (Ioan cap. 4). În textul introductiv al broşurii cu slujba ecumenistă se afirma: ,,Brazilia trăieşte un timp al creşterii intoleranţei, vizibilă prin violenţă puternică, mai ales împotriva minorităţilor şi a celor vulnerabili: negri, tineri, homosexuali, oameni de religie afro-braziliană, femei şi indigeni”. ,,Depăşirea violenţei în diferitele sale forme trebuie să se facă într-un mod pozitiv: respectând diversitatea legitimă şi promovând dialogul ca pe o cale permanentă de reconciliere şi pace”.Ecumenism 90 01

 

› Bucureşti. Săptămâna a debutat pe 19 ianuarie cu o vecernie comună la Patriarhie. În prezenţa patriarhului Daniil şi a reprezentanţilor cultelor religioase, a slujit Episcopul Timotei Prahoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar predica a fost ţinută de Episcopul vicar Daniel Zikeli al Bisericii Evanghelice Luterane. Acesta din urmă a spus: ,,A trece prin Samaria înseamnă a dori să-l întâlnim pe celălalt, pe cel diferit, pe cel care este privit adesea ca o ameninţare. … SRUC reprezintă un îndemn; este chemarea de a trece prin Samaria. Creştinii de toate confesiunile trebuie să iasă din căminul lor religios şi să se îndrepte spre ceilalţi, spre cei care sunt altfel, spre cei care au o istorie, cultură şi spiritualitate diferite. Îndemnul Mântuitorului de a trece prin Samaria ne arată că nu este bine să ne izolăm de cei care sunt altfel şi să ne raportăm doar la cei care ne seamănă întocmai” …

 

› Oradea. SRUC a început vineri 16 ianuarie la Catedrala ortodoxă Adormirea Maicii Domnului. În zilele următoare, rugăciunile comune au fost săvârşite duminică la catedrala romano-catolică, luni la biserica penticostală Betania, marţi la biserica penticostală Tabor, miercuri la biserica evanghelică luterană, joi la biserica reformată, vineri la biserica unitariană (confesiune care nu recunoaşte Sfânta Treime), sâmbătă la Sinagoga Comunităţii Evreilor Mesianici, iarEcumenism 90 02 duminică la catedrala greco-catolică.

 

› Timişoara. Săptămâna a debutat la biserica greco-catolică, unde s-au reunit reprezentanţii Bisericilor creştine din judeţul Timiş, delegaţii comunităţii evreieşti şi ai celei musulmane. La eveniment a participat Mitropolitul Ioan [Selejan] al Banatului, care a adresat un mesaj credincioşilor prezenţi: ,,Dumnezeu să păzească ţara noastră şi credinţele noastre, să călătorim spre cer, fiecare pe cărarea lui. … Dumnezeu nu-şi împarte iubirea cu o măsură mai mică sau mai mare, ci pe toţi ne iubeşte la fel, aşa cum iubeşte firul de iarbă şi porumbelul care atinge cu aripile sale înaltul cerului. Să ne dea Dumnezeu ca mâinile celor care suntem aici să putem semăna în acest binecuvântat ogor al Timişoarei cuvântul dulce şi sfânt al Domnului, care să rodească pace, iubire şi bună înţelegere. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi”.

 

› În cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, pe 20-21 ianuarie a.c., la Chateau de Bossey, reprezentanţii Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-au întâlnit cu o delegaţie a Alianţei Evanghelice Mondiale. Ei au discutat despre domeniile posibile pentru o viitoare colaborare mai strânsă între cele două organizaţii. De asemenea, ei au discutat şi identificat diferite căi de a răspunde împreună nevoilor comunităţilor din lume, au citit din Scripturi, au reflectat la înţelegeri similare sau diferite ale misiunii şi evanghelizării, s-au rugat împreună şi au împărtăşit istorii de credinţă. La discuţii a participat şi preotul dr. Ioan Săucă, secretar general asociat CMB şi directorul Institutului Ecumenic de la Bossey.

 

› Pe 20 ianuarie a avut loc o întâlnire anuală între funcţionarii echipei de dialog şi colaborare interreligioasă a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) şi reprezentanţii Consiliului Pontifical pentru Dialog Interreligios. La eveniment s-a discutat despre activităţile desfăşurate în anul care a trecut. Întrunirea a oferit ocazia de a reflecta asupra viitorului parteneriat al celor două instituţii, care colaborează de câţiva ani. Cele două instituţii sunt devotate a lucra ecumenist pentru a întări dialogul interreligios dintre creştini şi reprezentanţii altor comunităţi de credinţă.

 

› Creştinii din Ţara Sfântă organizează Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor mai târziu ca în alte ţări, pentru a respecta prăznuirea Crăciunului armean, 19 ianuarie. Pe 28 ianuarie 2015, a avut loc o rugăciune comună în Bazilica Agoniei din Grădina Ghetsimani. AuEcumenism 90 03 participat creştini de diferite confesiuni, care au cântat şi s-au rugat în etiopiană, ebraică şi arabă. Conducătorii religioşi ai diferitelor confesiuni au stat împreună cu Custodele Ţării Sfinte, părintele catolic Pierbattista Pizzaballa, în jurul pietrei agoniei, unde Mântuitorul Iisus Hristos S-a rugat înainte de a fi prins.

În ajun, clericul catolic s-a întâlnit cu jurnaliştii şi a rezumat calea ecumenistă urmată de creştinii din Ţara Sfântă: ,,A avut loc o puternică accelerare în relaţiile noastre. Înainte ne adunam rar să ne rugăm împreună sau să semnăm documente comune. În ultimii 2 ani însă, au avut loc evenimente care au schimbat percepţia noastră: sentimentul de a fi înconjuraţi de pericolul fundamentalismului ne-a apropiat mult. Vedem că în societatea noastră califatul are o putere incredibilă de atracţie. Creştinii noştri care trăiesc în mijlocul poporului, nu se pot împăca cu ce aud. … Un război al civilizaţiilor nu poate fi niciodată o perspectivă acceptabilă ! Singura perspectivă spre care trebuie să năzuim este ca toţi să trăiască împreună potrivit unor reguli clare şi comune”.

 

Mitropolitul Serafim Joantă acordă cea mai înaltă distincţie Cardinalului Reinhard Marx

Pe 7 ianuarie 2015, Episcopul vicar Sofian Braşoveanul a săvârşit vecernia în Biserica Sfântul Ioan Botezătorul a Centrului Bisericesc din München, în prezenţa Mitropolitului Serafim (Joantă) al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, a preoţilor români din München şi împrejurimi, a altor clerici ortodocşi, alături de mulţi credincioşi români din capitala Bavariei.Ecumenism 90 04

Mitropolitul Serafim l-a invitat la această vecernie pe Cardinalul Reinhard Marx, arhiepiscopul romano-catolic de München şi Freising şi preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici Germani, pentru a-i conferi Ordinul ,,Crucea Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. Aceasta este cea mai înaltă distincţie a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, care ,,se acordă persoanelor cu o implicare deosebită în viaţa arhiepiscopiei”.

Ceremonia de conferire a ordinului a fost precedată de citirea elogiului (laudatio) alcătuit de mitropolitul Serafim. În acest cuvânt, mitropolitul a amintit de începuturile Mitropoliei româneşti din Germania, de sprijinul acordat de comunităţile catolice prin punerea de lăcaşuri de cult la dispoziţia parohiilor ortodoxe româneşti din Germania şi de sprijinul personal al cardinalului.

Astfel, acesta a ajutat la obţinerea în capitala Bavariei a unui teren pe care se va construi o biserică ortodoxă românească, o reşedinţă episcopală, o mânăstire şi un centru comunitar pentru românii ortodocşi, ştiut fiind că în München se află cea mai mare comunitate românească din Germania. Cardinalul a mulţumit pentru cinstea care i s-a făcut, a vorbit despre unitatea Bisericilor, iar ceremonia s-a încheiat într-o atmosferă cordială cu o recepţie în cinstea înaltului prelat.

Cardinalul Reinhard Marx este conducătorul uneia dintre cele mai moderniste ierarhii catolice din lume, având el însuşi o poziţie extrem de modernistă. Recent, el i-a denunţat pe tinerii ‘tradiţionalişti’, că vor să fie ‘limpezi în poziţiile lor’, avertizând că aceasta este o cale care duce la ‘terorism’. Referitor la căsătoria homosexuală, el a spus: ,,Nu putem exclude acest mare model de sexualitate”. De asemenea, la Sinodul pentru Familie din octombrie 2014, cardinalul Marx a afirmat: ,,Pentru mine este de neconceput a spune că un homosexual nu poate trăi după Evanghelie. Oricine este într-o situaţie particulară trebuie primit bine. A exclude pe cineva nu face parte din tradiţia Bisericii”. Iar în ce priveşte Sfânta Scriptură, el s-a exprimat astfel: ,,Cred că punctul esenţial din Evanghelie nu este punctul etic” …

 

Patriarhii monofiziţi ai Etiopiei şi Egiptului cer organizarea unei conferinţe pentru unirea monofiziţilor cu ortodocşii

La începutul lunii ianuarie, Patriarhul Mathias al Etiopiei a făcut o vizită în Egipt, la Cairo, la Biserica Abu Serget, la Mânăstirea Sfântul Gheorghe şi alte mânăstiri. Duminică, 11 ianuarie 2015, el a slujit liturghia cu mai mulţi prelaţi etiopieni şi copţi.

În cadrul vizitei, patriarhul monofizit etiopian s-a întâlnit cu Papa Tawadros al II-lea al Alexandriei (patriarhul copt al Egiptului). Cei doi conducători monofiziţi au făcut apel pentru o colaborare şi unitate mai strânsă între Bisericile Ortodoxe Orientale, adică monofizite, şi Biserica Ortodoxă. Pe lângă sugestia de colaborare între Bisericile Coptă şi Etiopiană, patriarhul Mathias a recomandat organizarea cât mai curând cu putinţă a unei conferinţe, la Alexandria, la care să participe reprezentanţii Bisericilor Ortodoxă Răsăriteană şi Ortodoxă Orientală.

Cei doi au mai afirmat că Biserica Ortodoxă Răsăriteană şi Bisericile Ortodoxe Orientale trebuie să fie unite în dragostea lui Hristos. Patriarhul copt Tawadros al II-lea a amintit de recentele sale întâlniri cu patriarhul ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Chiril al Moscovei şi arhiepiscopul ortodox finlandez Leon, spunând că toţi aceştia şi-au exprimat o mare dorinţă de a se uni. Ambii patriarhi monofiziţi au fost de acord Ecumenism 90 05că trebuie să existe o platformă globală comună pentru Biserica Ortodoxă Răsăriteană şi Bisericile Ortodoxe Orientale şi că toţi patriarhii din ambele familii de biserici ar trebui să se întâlnească.

 

› Tot în ianuarie, la Damasc, a avut loc o rugăciune comună pentru unitatea Bisericilor, condusă de patriarhul ortodox al Antiohiei, Ioan al X-lea şi patriarhul ortodox sirian al Antiohiei, Ignatius Aphrem al II-lea. Au participat câţiva episcopi şi credincioşi ortodocşi, monofiziţi, catolici şi din alte confesiuni creştine.

 

După atentatele de la Paris, ortodocşii îşi exprimă solidaritatea cu musulmanii

Atentatul din ianuarie de la Paris împotriva redacţiei publicaţiei Charlie Hebdo a generat reacţii ale ortodocşilor din lume. Biserica Ortodoxă a Greciei a trimis scrisori de condoleanţe pentru victimele atentatului, Biserica Ortodoxă Bulgară a săvârşit o slujbă de pomenire pentru cei morţi, Biserica Ortodoxă Română şi-a exprimat ,,compasiunea pentru familiile îndoliate şi solidaritatea cu poporul francez” şi a cerut ca ,,societatea să respecte demnitatea şi valorile fiecărei religii”. Biserica Ortodoxă Georgiană a condamnat ,,toate insultele împotriva religiilor”.

Biserica Ortodoxă Sârbă a afirmat: ,,Ne exprimăm solidaritatea cu fraţii noştri musulmani”, a transmis condoleanţe familiilor şi i-a pomenit pe cei morţi. Arhiepiscopul Teodosie Atalla de Sevastia, din Patriarhia Ierusalimului, a declarat: ,,Sprijinim libertatea cuvântului şi democraţia, dar insulta la adresa imaginilor religioase nu poate fi considerată libertate de exprimare”. În Franţa, comunităţile ortodoxe au participat la activităţi interreligioase, declaraţii ale reprezentanţilor mai multor religii, privegheri. Consiliul Mondial al Bisericilor a condamnat atentatul.

Patriarhul Chiril a condamnat publicarea caricaturilor la adresa religiei musulmane şi a criticat tentativele de justificare a atitudinii ziariştilor: ,,Cum ar putea ei să se alăture oamenilor care şi-au exprimat compasiunea faţă de victimele terorismului şi să susţină protejarea şi justificarea blasfemiei cumplite într-un singur protest ?”

În capitala Republicii Cecene, Groznîi, musulmanii au organizat un miting de protest faţă de caricaturile la adresa profetului Mahomed. La acesta au participat peste 1 milion de persoane, printre care arhierei, preoţi şi credincioşi ortodocşi. Episcopul Varlaam de Makhachkala şi Groznîi a declarat la miting că ,,întreaga Biserică Ortodoxă Rusă respinge categoric aceste caricaturi. Condamnăm cu tărie răul pe care ei încearcă să-l răspândească între religiile noastre. Nu se va întâmpla niciodată”. De asemenea Vladimir Legoida, conducătorul Departamentului Sinodal de Informaţii, a afirmat că prin prezenţa lor la miting ortodocşii ruşi ,,şi-au arătat profundul lor respect pentru demnitatea musulmanilor, care este ameninţată de libertatea de expresie ridicată la grad absolut”.

Este de remarcat faptul că nici una din Bisericile Ortodoxe nu a zis nimic despre faptul că Charlie Hebdo a publicat caricaturi oribile cu Dumnezeul creştinilor, nici nu s-a mobilizat într-un mod asemănător când aceeaşi publicaţie a tipărit hule înfricoşătoare la adresa Sfintei Treimi şi a Maicii Domnului.

Papa Francisc a profitat de atentat pentru a mai face un pas de apropiere de religia islamică. La sfârşitul audienţei săptămânale publice din 7 ianuarie, papa a salutat 4 imami francezi angajaţi în dialogul interreligios: Djelloul Seddiki, directorul Institutului de Teologie al Marii Moschei din Paris, Tareq Oubrou, rectorul moscheii din Bordeaux, Mohammed Moussaoui, preşedintele Uniunii Moscheilor din Franţa, şi Azzedine Gaci, rectorul moscheii din Villeurbanne. Aceştia au condamnat atentatul şi pe terorişti, afirmând că nu au nici o legătură cu religia islamică.

În cadrul audienţei, papa a declarat: ,,Salut cordial delegaţia imamilor francezi angajaţi în relaţii islamico-creştine”. După audienţă papa a mers să-i salute personal. Imamii erau însoţiţi de Michel Dubost, episcopul de Evry şi preşedintele Consiliului pentru Relaţii Interreligioase al Conferinţei Episcopilor Franţei şi de Christophe Roucou, însărcinat cu relaţiile cu islamismul din Franţa, unde se află cea mai numeroasă comunitate musulmană din Europa.

Pe de altă parte, în urma evenimentelor, o parte a jurnaliştilor a ajuns la concluzia că lumea are nevoie de şi mai multă blasfemie. Theodore Dalrymple relata în The City Journal că ,,francezul trebuie, în adevărata cultură voltairiană, să apere până la moarte dreptul satiriştilor de a-i ironiza, irita şi înţepa pe musulmani, în Franţa şi oriunde altundeva”.

 

Papa Francisc cinstit de hinduşiEcumenism 90 06

În perioada 12-19 ianuarie 2015, Papa Francisc a efectuat o vizită pastorală în Sri Lanka şi Filipine. În Sri Lanka, papa a slujit liturghia în capitala Colombo, a canonizat primul sfânt sri-lankez şi a vizitat templul budist Agrashravaka din nordul ţării.

Pe 13 ianuarie, în cadrul întâlnirii interreligioase desfăşurate la Colombo, papa a fost îmbrăcat solemn cu un şal de culoarea şofranului – un mod în care hinduşii din secta Tigrii Tamili îi cinstesc pe cei care le susţin credinţa. Papa a rămas cu şalul pe el tot restul ceremoniei şi de asemenea când şi-a rostit discursul. În schimb, de când a fost ales papă, el a refuzat să poarte mantia papală, pe care a numit-o ,,haină de carnaval”.

Pe 14 ianuarie, el a devenit al doilea papă care vizitează un templu budist, după Papa Ioan Paul al II-lea care a vizitat un templu budist din Thailanda în 1984. Papa Francisc şi-a schimbat programul în ultima clipă pentru a cinsti un important lăcaş budist şi a fi martorul unuiEcumenism 90 07 ritual important pentru budişti: deschiderea raclei cu relicvele a doi discipoli importanţi ai lui Buddha.

Racla se deschide o singură dată pe an şi credincioşii budişti din toată Sri Lanka se adună pentru a cinsti relicvele. În templu, papa i-a ascultat plin de respect pe călugării budişti ce cântau şi se rugau în timp ce deschideau racla. Conducătorul templului, călugărul budist Banagala Upatissa a declarat pentru agenţia Associated Press că a permite papei să vadă relicvele ,,este cea mai mare cinste şi respect pe care le putem oferi sfinţiei sale”.

Banagala Upatissa conduce Sediul Societăţii Mahabodhi (Mahabodhi Society Headquarters), o importantă organizaţie budistă. El este activ în dialogul interreligios şi a vizitat Vaticanul în timpul pontificatului Papei Benedict al XVI-lea (2005-2013). Pentru ‘liniştirea’ conştiinţei credincioşilor catolici, purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Federico Lombardi a afirmat că Papa Francisc nu s-a rugat şi nu a meditat în cursul vizitei la templu.

 

Biserica Anglicană a întronizat prima femeie episcop

După ce, în 2014, Biserica Anglicană a adoptat hotărârea istorică de a hirotoni femei episcopi, pe 17 decembrie 2014, conducerea anglicană a numit prima femeie episcop. Reverenda Elizabeth (Libby) Jane Holden Lane a fost hirotonită episcop într-o ceremonie istorică, pe 26 ianuarie 2015, la 20 ani de la hirotonirea primelor femei ca preoţi. Ecumenism 90 08

Reverenda Lane îşi va exercita funcţia în Stockport, un oraş dezindustrializat din Greater Manchester. Ea este căsătorită cu un preot, are doi copii, şi din 2007 era cleric în dioceza Chester din aceeaşi regiune. Arhiepiscopul catolic de Birmingham, Bernard Longley, a declarat că doreşte primei femei episcop din Biserica Anglicană toate cele bune în slujirea ei şi că o va pomeni în rugăciunile lui.

Prim-ministrul britanic David Cameron nota cu această ocazie: ,,Felicitări pastorului Libby Lane pentru că a devenit prima femeie episcop din Biserică. O numire istorică şi o zi importantă pentru egalitate”.

Este de remarcat că nu toţi anglicanii sunt mulţumiţi de direcţia modernistă în care merge Biserica lor. Hotărârea din 1994 – de hirotonire a femeilor ca preoţi – a făcut ca sute de preoţi anglicani să părăsească Biserica Anglicană trecând la catolicism. De asemenea, în urmă cu 2 ani, opoziţia conservatorilor a dus la respingerea votului privind hirotonirea femeilor ca episcopi, spre disperarea modernizatorilor şi a ierarhiei anglicane. Astăzi însă, femeile sunt hirotonite episcopi anglicani în SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă, dar Bisericile Anglicane din ţările în curs de dezvoltare nu le hirotonesc încă nici ca preoţi.

Ceremonia de hirotonire a pastorului Libby Lane a fost întreruptă de un preot conservator, Paul Williamson, care a strigat în biserică: ,,Nu este în Scriptură ! Vă rog, aş dori să vorbesc despre acest impediment”. El este cunoscut ca un opozant al hirotoniei femeilor şi a depus mai multe plângeri legale pe această temă.

 

* * *

 

Scrisoarea Chinotitei către patriarhul ecumenic privind vizita papei din noiembrie 2014

Sfânta Chinotită a Muntelui Athos a adresat patriarhului ecumenic o scrisoare referitoare la vizita papei la Constantinopol din noiembrie 2014. Scrisoarea a fost redactată 18/31 decembrie 2014, dar a fost dată publicităţii abia în februarie 2015.

Citând din slujbele unor sfinţi care s-au împotrivit unirii cu catolicii, precum Sfântul Sfinţit Mucenic Cosma, protosul Athosului (care a refuzat unirea de la Lyon din 1274 şi a fost ucis de ostaşii împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul) sau Sfântul Marcu al Efesului, părinţii athoniţi îşi exprimă neliniştea pentru evenimentele din noiembrie 2014. Ei scriu patriarhului că ,,ne este greu să înţelegem cele săvârşite în zilele de prăznuire ale Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat. Patriarhul nostru chiar în momentul preasfânt al sfintei anaforale, ieşind din sfântul altar a dat sărutare liturgică papei Romei, îmbrăcat fiind cu omoforul, şi în continuare a rostit rugăciunea domnească”.

,,Ascultând neliniştea părinţilor şi fraţilor care se nevoiesc în Athos, dăm glas neliniştii lor, care este şi a noastră, întrucât cele de mai sus vatămă simţământul dogmatic şi liturgic şi pricinuiesc confuzie în conştiinţele creştinilor din toată lumea. Aceste fapte repetate ne fac să conştientizăm că întru nimic nu se folosesc de pe urma acestora, ci mai multă sminteală se pricinuieşte, dată fiind stagnarea dialogului început în urmă cu decenii, aşa încât viziunea unirii întru adevăr şi întru o credinţă a ajuns să pară o realitate cu neputinţă de împlinit”.

În final, athoniţii îl roagă pe patriarhul ecumenic să se îngrijească ,,ca un părinte spre a linişti conştiinţele fraţilor noştri ‘pentru care a murit Hristos’”.

Şi Patriarhul Chiril al Moscovei şi întregii Rusii a adresat o scrisoare patriarhului ecumenic pe tema întâlnirii acestuia cu papa. Vice-preşedintele Departamentului pentru Relaţii Bisericeşti Externe al Patriarhiei Moscovei, arhipreotul Nicolae Balaşov, a menţionat următoarele: ,,În scrisoare se spune că, în condiţiile lumii contemporane, când normele fundamentale ale eticii creştine sunt tot mai mult eliminate din viaţa publică a ţărilor occidentale, dezvoltarea relaţiilor cu creştinii heterodocşi care rămân fideli valorilor evanghelice fundamentale poate să aducă roade bune, dacă această dezvoltare ‘este însoţită de grija de a păstra puritatea învăţăturii ortodoxe şi grija de a respecta fără slăbiciuni tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe’”.

Balaşov a adăugat că patriarhul rus a ,,socotit pozitiv mesajul privind apărarea creştinilor din Orientul Mijlociu cuprins în declaraţia comună a patriarhului ecumenic şi papei Romei, ca şi apelul lansat către toate părţile implicate în războiul civil din Ucraina de a trece de la confruntare la dialog şi la reglementarea paşnică a conflictului”.

 

Ecumenism 90 09

Întrunire a grupului de lucru pentru dialogul dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Biserica Coptă

Între 9-13 februarie 2015, la centrul de conferinţe al Bisericii Copte de la Madinat An Nasr, Cairo, s-a întrunit grupul de lucru care pregăteşte dialogul dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Biserica Coptă. Această reuniune a avut loc ca urmare a acordului pentru dezvoltarea relaţiilor dintre cele două Biserici stabilit de patriarhul rus Chiril şi patriarhul copt Tawadros al II-lea la 29 octombrie 2014, la Moscova.

După discuţii, delegaţia rusă s-a întâlnit cu episcopul copt Serapion de Los Angeles, responsabil cu coordonarea dialogului din partea coptă. Grupul de lucru a formulat câteva propuneri pentru a le prezenta Sinoadelor Bisericilor lor. Alături de discuţii teologice, ei propun dezvoltarea colaborării în subgrupuri speciale pentru educaţie, pelerinaje, opoziţia faţă de cristianofobie şi slujire socială.

În ultima zi a şederii la Cairo, grupul de lucru ortodoxo-copt a vizitat Patriarhia coptă pentru a relata patriarhului Tawadros discuţiile purtate. Acesta şi-a dat acordul pentru sugestiile grupului şi şi-a exprimat speranţa pentru dezvoltarea cu succes a relaţiilor bilaterale în viitor.

 

Rugăciune în comun a monofiziţilor şi altor creştini în SUA pentru creştinii din Siria

Pe 19 februarie 2015, Episcopul David al Diocezei Copte de New York şi New England, clerul şi credincioşii lui, alături de reprezentanţi ai altor biserici monofizite, ca şi ortodocşi şi catolici, au participat la o slujbă de pomenire a celor 21 de copţi ucişi de terorişti în Libia. Ceremonia a cuprins vecernia în rit copt şi mesaje de susţinere şi condoleanţe din partea reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe Orientale şi a altor confesiuni creştine.Ecumenism 90 10

Mesajul general a fost unul de solidaritate a tuturor creştinilor în faţa persecuţiei şi dorinţa credincioşilor de a-şi vărsa sângele pentru Hristos. Pe lângă aceasta însă, cei prezenţi au insistat asupra legăturilor străvechi dintre confesiunile lor şi a unităţii dintre ele.

Printre participanţi s-au numărat arhiepiscopul Zekarias din Biserica Ortodoxă Etiopiană Tewahedo; arhiepiscopul Silvanos Ayub al Arhidiocezei Knanaya Malankara-Siriană a SUA, Canada şi Europa; mitropolitul Tihon şi o delegaţie de preoţi şi diaconi din Biserica Ortodoxă din America (OCA); Episcopul Sevastianos de Zeila, secretarul şef al Sinodului Arhidiocezei Ortodoxe Greceşti a Americii care l-a reprezentat pe arhiepiscopul Dimitrie, exarhul Patriarhiei Ecumenice; Cardinalul Timothy Dolan din Arhidioceza catolică de New York; Episcopul catolic William Murphy de Rockville Centre; Simeon Odabashian, vicarul diocezan, şi încă 4 părinţi care l-au reprezentat pe arhiepiscopul Khajag Barsamian, primatul Diocezei Răsăritene a Bisericii Armene; părintele Joseph Varghese care l-a reprezentat pe arhiepiscopul Titus Yeldho din Arhidioceza Malankara a Bisericii Ortodoxe Siriene; o delegaţie care l-a reprezentat pe Patriarhul monofizit Ignatius Aphrem II Karim al Antiohiei.

 

Ortodocşii tradiţionalişti sunt acuzaţi de fundamentalism

Tabăra modernizatoare din Biserica Ortodoxă este deranjată de ortodocşii tradiţionalişti, care încearcă să apere învăţătura ortodoxă în faţa inovaţiilor de toate soiurile promovate de primii. În februarie 2015, arhontele George E. Demacopoulos, profesor de teologie istorică, director şi co-fondator al Centrului de Studii Creştine Ortodoxe de la Universitatea Fordham, a publicat un eseu intitulat ,,Fundamentalismul ortodox”.

În primul rând, profesorul doreşte să impună ideea că tradiţionaliştii sunt de fapt fundamentalişti. Astfel, el scrie: ,,Pericolul perfid al fundamentaliştilor ortodocşi este că ei reduc diferenţa dintre tradiţie şi fundamentalism. Propunând tradiţia ca pe o armă politică, activistul înşală pe cei care nu sunt înclinaţi să pună la îndoială credibilitatea conducătorilor lor religioşi”. Mergând pe firul ideii, el ajunge să susţină că ,,dacă conducătorii Bisericii Ortodoxe nu se unesc pentru a combate această evoluţie, întreaga Biserică Ortodoxă este în pericol de a fi confiscată de extremişti”.

Apoi Demacopoulos încearcă să acrediteze ideea – folosită şi de alţi modernişti – că ,,perspectiva fundamentalistă despre Ortodoxie este ea însăşi un fenomen foarte modern” şi că ,,Ortodoxia nu a fost niciodată ceea ce fundamentaliştii pretind că este”. În apărarea poziţiei moderniste, el susţine că Sfinţii Părinţi ,,nu au fost de acord între ei – uneori amarnic”, că aveau poziţii diferite, că abandonau tradiţiile de dinainte de ei pentru a dezvolta ,,tradiţii noi care să vorbească despre nevoile comunităţii lor”, că este eronată ,,presupunerea că teologia ortodoxă nu s-a schimbat niciodată”.

Mai mult decât atât, el îi acuză pe fundamentalişti de ,,minciuni adiţionale”, care consolidează citirea ,,reducţionistă” a Părinţilor Bisericii. ,,Una dintre cele mai frecvente [minciuni] este afirmaţia că monahismul a fost întotdeauna paznicul învăţăturii ortodoxe. Alta insistă că Părinţii erau anti-intelectuali. A treia afirmă că adeziunea la învăţăturile Părinţilor este necesară pentru opoziţia faţă de lucrurile apusene. Fiecare dintre aceste afirmaţii este falsă din motive specifice, dar ele toate sunt simptomatice pentru o ipocrizie ideologică ce caută să evadeze din lumea modernă”.

Concluzia lui este că a sosit ,,vremea ca ierarhii ortodocşi şi conducătorii mireni să proclame în general că importanţa Părinţilor Bisericii nu stă în adeziunea slugarnică faţă de un set fosilizat de declaraţii folosite pentru a atrage atenţia asupra lor înşişi. Semnificaţia Părinţilor stă în căutarea lor serioasă şi grea de a-L găsi pe Dumnezeu şi de a-L împărtăşi lumii. Citirile fundamentaliste atât ale Părinţilor, cât şi ale Scripturii nu conduc niciodată la Dumnezeu; ele conduc doar la idolatrie”.

 

Comisia inter-ortodoxă specială pentru pregătirea Sinodului din 2016 ia în discuţie drepturile minorităţilor … sexuale

În urma reuniunii întâistătătorilor din 6-9 martie 2014, a fost înfiinţată Comisia inter-ortodoxă specială pentru pregătirea Sinodului pan-ortodox, prevăzut a avea loc în 2016. Comisia cuprinde reprezentanţi din toate Bisericile Ortodoxe autocefale şi are rolul de a revizui documentele pregătite pentru Sinod. Comisia a avut o primă întrunire în perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2014.Ecumenism 90 11

Ea s-a reunit din nou între 16-20 februarie 2015 la Centrul ortodox al Patriarhiei Constantinopolului de la Chambesy, Geneva. Discuţiile au fost prezidate de reprezentantul Patriarhiei Constantinopolului, Mitropolitul Ioan (Ziziulas) al Pergamului; şi au fost prezenţi reprezentanţi ai Bisericilor Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Rusiei (Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk şi arhipreotul Nicolae Balaşov), Georgiei, Serbiei, României (Mitropolitul Nifon de Târgovişte şi arhipreotul Viorel Ioniţă), Bulgariei, Ciprului, Greciei, Albaniei, Poloniei şi Ţinuturilor Cehe şi Slovaciei.

Reuniunea actuală a avut ca temă revizuirea documentelor adoptate în 1986 la Consultaţia presinodală pan-ortodoxă, unde s-a discutat despre relaţiile inter-creştine. În mod specific este vorba de documentul ,,Contribuţia Bisericii Ortodoxe la triumful păcii, dreptăţii, libertăţii, fraternităţii şi dragostei între popoare şi la suprimarea discriminărilor rasiale şi de altă natură”.

Acest text a fost pus pe agenda Sinodului de ierarhii din ţările foste comuniste, fiind siliţi de conducerea politică din acea perioadă. Însă nimeni nu se aştepta ca acest text să producă discuţii furtunoase în cadrul comisiei. Profitând de subiectul discutat, respectiv discriminarea, Mitropolitul Ioan al Pergamului a cerut introducerea în text a unui paragraf privind drepturile minorităţilor sexuale, numite de el ,,alte minorităţi” şi oprirea discriminării lor.

,,Nu avem nici un drept să umilim şi să persecutăm chipul lui Dumnezeu” a spus, potrivit unor surse de încredere, profesorul de teologie de 84 ani, adresându-se colegilor lui. ,,Să ne întrebăm pe noi înşine dacă trebuie să-i considerăm pe homosexuali ţapi ispăşitori care merită să sufere persecuţie. Şi dacă noi nu vrem să hotărâm că aceşti oameni trebuie protejaţi, înseamnă că vrem să-i pedepsim şi să-i întemniţăm”.

Dar încercările de a introduce în document afirmaţia privind respectarea ,,minorităţilor de altă natură” şi garanţia de ,,a se exprima liber potrivit cu principiile lor” nu au fost susţinute de majoritatea ierarhilor. Atunci pentru a-l ajuta pe mitropolitul Ioan, Vlasios Feidas, decanul Institutului Teologic Ortodox de la Chambesy, a spus: ,,Există minorităţi sexuale, dar ei sunt ca şi noi, membri ai Bisericii Ortodoxe. Ei participă de asemenea la viaţa bisericească. Ei sunt păcătoşi, dar noi toţi suntem păcătoşi. Statul îi recunoaşte ca membri respectabili ai societăţii; prin urmare noi, la rândul nostru, nu trebuie să-i ignorăm. Păcatele sexuale nu sunt în nici o circumstanţă cele mai groaznice, astfel că noi trebuie să privim comunitatea LGBT nu blamând-o, ci cu dragoste şi respect”.

Declaraţiile celor doi au stârnit o polemică aprinsă. Mitropoliul Ilarion de Volokolamsk şi delegaţia lui s-au opus categoric. Poziţia nu a fost susţinută nici de Patriarhia Antiohiei, respectiv de Mitropolitul Vasilie din Siria, unde creştinii suferă prigoană aprigă din cauza credinţei, nici de Mitropolitul Amfilohie al Muntenegrului, care s-a opus cu curaj festivalului homosexual din capitala ţării lui, nici de alţi ierarhi.

Cele 7 ore de presiune psihologică intensă practicată de preşedintele comisiei asupra participanţilor a dus la un amendament de compromis că ,,minorităţile sexuale nu trebuie discriminate, şi aceasta nu va însemna că alţii le împărtăşesc opiniile şi principiile”.Ecumenism 90 12

Toţi ierarhii greci, inclusiv Mitropolitul Ignatie al Demetriadei, au votat amendamentul. Mitropolitul Ignatie a pretins că în Grecia ,,susţinătorii ideologiei naziste” atacă minorităţile sexuale. Amendamentul a fost votat şi de Mitropolitul Hrisostom de Messina, Episcopul Gheorghe de Pafos, Cipru, Arhiepiscopul Aristarh de Constantia, Patriarhia Ierusalimului şi Mitropolitul Serghie de Capul Bunei Speranţe, Patriarhia Alexandriei.

Compromisului s-au opus mitropoliţii Ilarion, Vasilie, Amfilohie şi ierarhii care reprezentau Bisericile Serbiei, Bulgariei, Georgiei şi României. Mulţumită lor, revizuirea dorită a teologiei ortodoxe pentru protejarea homosexualilor nu s-a realizat încă. Dar faptul că asemenea discuţii au avut loc între cei pe care Dumnezeu i-a chemat să păstorească turma Lui şi să păzească credinţa ortodoxă stârneşte o nelinişte profundă. Şi comportamentul anumitor ierarhi, care în numele corectitudinii politice se tem de această lume mai mult decât de Domnul trădând învăţăturile Sfinţilor Părinţi, aduce mâhnire în inimile credincioşilor ortodocşi.

Pare-se că problema minorităţilor sexuale a ajuns la porţile Bisericii Ortodoxe. Iar ierarhii cu conştiinţa ortodoxă măcinată de nenumăratele compromisuri făcute în materie de credinţă au ajuns să susţină lucruri înfricoşătoare. Publicaţia anglicană The Tablet a publicat anterior o declaraţie a Mitropolitului Ioan al Pergamului pe această temă. Reporterul britanic notează: ,,Când am pus problema homosexualităţii, mitropolitul afirmă că Biserica Greacă este flexibilă în mod tradiţional şi nu judecă asemenea chestiuni, dar devine mai strictă din cauza influenţei apusene”. Cu alte cuvinte, potrivit noii gândiri ‘ortodoxe’, tradiţia ortodoxă nu condamnă homosexualitatea, ci condamnarea acestui păcat este de influenţă protestantă.

În ciuda multiplelor asigurări date de diferiţi ierarhi ortodocşi, printre care şi Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, că Sinodul din 2016 nu va schimba nimic din învăţătura ortodoxă, Biserica Ortodoxă oficială se îndreaptă în realitate tocmai spre legiferarea unor modificări grave.

 

Consiliul Mondial al Bisericilor promovează agenda minorităţilor sexuale

Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) nu pierde vremea, ci se ocupă intens cu promovarea agendei minorităţilor sexuale. Cea de-a 10-a Adunare Generală a CMB de la Busan, Coreea de Sud, din 2013, a fost a cincea adunare generală la care au participat grupuri ale minorităţilor sexuale, printre care Biserica Mitropolitană a Comunităţii. Această din urmă organizaţie luptă pentru drepturile minorităţilor sexuale şi susţine căsătoria homosexuală. La Busan, pe 6 noiembrie 2013, a fost organizată o dezbatere intitulată ,,Dialog despre sexualitate” pentru a ,,crea o înţelegere a orientării sexuale şi a găsi o bază comună prin dialog”.Ecumenism 90 13

La discuţie a fost prezent Florin Buhuceanu (foto), membru al Bisericii Mitropolitane a Comunităţii şi preşedintele Accept, organizaţie non-guvernamentală din România care apără şi promovează drepturile homosexualilor la nivel naţional.

În cadrul dezbaterii, el a declarat: ,,Aş vrea să vorbesc un pic despre lucrurile cu care ne confruntăm astăzi într-un număr de ţări pentru că este un tip diferit de violenţă şi intoleranţă. Grupuri intolerante susţinute fizic şi conduse de călugări ortodocşi şi credincioşi ai Bisericii au atacat fizic în trecut oamenii care îşi celebrau sexualitatea. … Homosexualii sunt priviţi ca agenţi străini … Singurul loc unde avem dialog este aici la CMB şi speranţa mea este că vom găsi curajul de a susţine grupul de sexualitate umană pentru a schimba agenda noastră ca oameni ai bisericii”.

Apoi, în iulie 2014, la recomandarea celei de-a 10-a Adunări Generale, Comitetul Executiv al CMB a înfiinţat un grup de referinţă privind sexualitatea umană. Între 3-8 februarie 2015, acest grup a participat la un dialog interreligios pe tema demnităţii şi sexualităţii umane organizat de Departamentul pentru Probleme Internaţionale al Bisericii Suediei la Uppsala, Suedia.

Discuţiile de la Uppsala au prezentat opinii ale unor erudiţi şi teologi distinşi din tradiţiile evreiască, islamică şi creştină şi au fost împărtăşite reflecţii despre texte religioase legate de sexualitatea şi demnitatea umană. De asemenea, evenimentul a inclus o discuţie publică care a avut loc la Universitatea din Uppsala ca parte a Festivalului Teologiei.Ecumenism 90 14

Arhiepiscopul emerit Anders Wejryd a subliniat semnificaţia angajării în dialog pe această temă. El a afirmat că ,,drepturile minorităţilor sexuale sunt suprimate în toată lumea şi că această suprimare este adesea susţinută de comunităţile religioase”. ,,Dar există semne de schimbare”, a continuat el, spunând că ,,din cauza tabu-urilor puternice, minorităţile sexuale adesea nu îşi cunosc drepturile şi nu pot vorbi pentru ei înşişi”. Arhiepiscopul a încheiat vorbind despre momentul minunat trăit astăzi, ,,când mulţi teologi se întorc la scripturile vechi, căutând cuvinte care vorbesc despre drepturile minorităţilor sexuale”.

Un rabin reprezentant al reţelei interreligioase mondiale pentru oameni de toate orientările sexuale GIN-SSOGIE a vorbit despre citirea ,,homosexuală” a Bibliei. Dr. Riffat Hassan, profesor pakistano-american de islamism, a fost unul dintre moderatorii discuţiilor. Ea a afirmat că ,,teologi feminişti ca ea au citit întotdeauna textele din perspectivele femeilor şi a citi din perspectivele minorităţilor sexuale oferă o dimensiune nouă”.

La încheierea discuţiilor, arhiepiscopul Wejryd a recunoscut că ,,nu există consens asupra acestui subiect. Nici între religii, nici în sânul frăţiei creştine a CMB”, dar speră ca ,,liderii creştini să facă o călătorie a dialogului pe care el a făcut-o”.

,,Nu am avut întotdeauna aceleaşi opinii despre acest subiect. Dar nu mi-a fost niciodată frică să mă întâlnesc cu persoane şi să port un dialog. Nu toţi participanţii la acest dialog cred că homosexualitatea este în limitele tradiţiei lor, dar noi toţi recunoaştem necesitatea de a vorbi despre acest lucru”, a declarat Wejryd.Ecumenism 90 15

 

Închinare la zeii incaşi la hirotonia unui episcop catolic

Pe 17 ianuarie 2015, în Chile, s-a săvârşit hirotonia preotului catolic Moise Atisha ca episcop de Arica, Chile. La eveniment a fost prezent un număr mare de episcopi chilieni. Din ceremonia de hirotonie a făcut parte un act de cult incaş, închinat zeilor incaşi Pachamama (pământul), Tata Inti (soarele) şi Malkus (spiritele munţilor).

La slujbă a fost prezent un ‘preot’ incaş care a îngenuncheat înaintea unui covoraş transformat în altar. Pe covoraş, el a pus frunze de coca, un săculeţ cu seminţe şi 2 sticle – una cu apă şi cealaltă cu lichior tare; toate acestea le-a oferit zeităţilor incaşe. Apoi el a dat lănţişoare de hârtie colorată episcopului Atisha şi episcopului Ecumenism 90 16Cristian Contreras, care a participat la hirotonia noului episcop. Ambii s-au înclinat înaintea ‘altarului’, luând frunze de coca şi oferindu-le zeilor incaşi. Ei au fost urmaţi în acest act de idolatrie de toţi episcopii prezenţi, inclusiv de nunţiul apostolic în Chile, Ivo Scapolo şi cardinalul Ezzati Andrello, arhiepiscopul de Santiago de Chile.

 

Ioan Palea

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 90/martie-aprilie 2015

Din aceeasi categorie...