Category: Evenimente din biserica noastra

Pictarea bisericii Manastirea Buna Vestire (IV)

Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (IV) Strana stângă Pe strana stângă, în registrul cel mai de sus este pictată Pogorârea la Iad a Mântuitorului Hristos. Fresca este deosebită, caracteristic bizantină: Mântuitorul este pictat având...

PC. Evenimente din Biserica noastra 19 29

Liturghia de sfintire

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre – audio Câteva fragmente din înregistrările audio care s-au făcut cu ocazia sfinţirii bisericii mânăstirii noastre  

Duminica Mironositelor 2011

Duminica Mironosiţelor 2011 Duminică, 25 aprilie/8 mai 2011, în cea de-a treia duminică după Sfintele Paşti, P.S. Flavian Ilfoveanul a slujit, împreună cu un sobor de clerici, la mânăstirea de maici Buna Vestire din...

PC. Evenimente din Biserica noastra 19 01

Sfintirea bisericii manastirii noastre

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre – sălăşluire a Slavei lui Dumnezeu în Casa Sa – Solomon (…) a îngenuncheat înaintea a toată adunarea lui Israil, şi a tins mâinile sale spre cer, şi a zis:...

Sfintii Apostoli Petru si Pavel 2010

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2010 Duminică, 28 iunie/11 iulie 2010, IPS Mitropolit Vlasie ne-a binecuvântat cu prezenţa sa la liturghia din biserica mânăstirii noastre din Bucureşti. A doua zi, luni, de Sfinţii Apostoli...

Invierea Domnului 2010

Învierea Domnului 2010 A venit o nouă sărbătoare a Paştilor plină de lumină şi bucurie. Şi toate acestea fiindcă Sfânta Lumină s-a pogorât la mormântul Domnului, încredinţându-ne că Dumnezeu este încă alături de noi...

Intampinarea Domnului 2010

Întâmpinarea Domnului 2010 Câteva imagini inedite de la praznicul Întâmpinării Domnului din acest an. Părinţii au făcut să se legene policandrul cel mare în timp ce au cântat ‘Legănuşul’. Se obişnuieşte ca de Întâmpinarea...

Invierea Domnului 2009

Învierea Domnului 2009 de Andrei După ce, în Săptămâna Patimilor, am mers alături de ucenici şi mironosiţe şi ne-am străduit să simţim cu simţirile cele sufleteşti răstignirea şi moartea Domnului nostru Iisus Hristos pe...

Hramul Manastirii Buna Vestire

Hramul Mânăstirii Buna Vestire de Andrei Hramul Mânăstirii Buna Vestire din comuna Mitreni, judeţul Călăraşi – unul dintre metocurile mânăstirii noastre din Bucureşti –, a fost un prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toţi...

Botezul Domnului 2009

Botezul Domnului 2009 de Andrei Ne-a învrednicit Dumnezeu ca şi anul acesta să ne veselim duhovniceşte de praznicul Botezului Domnului şi de sfinţirea apei la mânăstirea noastră. Am călătorit duhovniceşte la Iordan, prăznuind împreună...

Nasterea Domnului 2008

Naşterea Domnului 2008 de Andrei Ne-am bucurat şi anul acesta de o slujbă minunată de Naşterea Domnului, ospătându-ne din cina cea bogată a Domnului. Ne-am strâns împreună mulţi clerici, monahi şi mireni spre a-L...

Hramurile lunii august (II)

Hramurile lunii august (II) de Andrei Celelalte 3 hramuri au fost:   1. 5 august, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul – hram la schitul din Moroieni Intrarea în schit. În stânga, paraclisul în care se...