Editorial nr. 48

Pastorală la Învierea Domnului

Anul mântuirii 2019

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor iubitorilor de Hristos creştini,

Iubiţi credincioşi,

 

HRISTOS A ÎNVIAT !

 

A sosit sărbătoarea sărbătorilor care este Sfântul Paşti: Învierea Domnului nostru.

După ce Mântuitorul a înviat pe Lazăr, cel de patru zile mort, s-au tulburat foarte mult arhiereii, cărturarii şi bătrânii lui Israel. Pentru aceasta, căutau cu orice prilej să-L prindă şi să-L judece după legea lor.

Aşa după cum descriu sfinţii evanghelişti în toate cele patru Evanghelii, că un om păgân cum era Pilat din Pont, guvernatorii Iudeei, l-au găsit nevinovat. ,,Eu nu găsesc nici o vină în omul acesta”.

Iată ce spune Sfântul Evanghelist Matei (27:24): ,,Deci văzând Pilat că nimic nu foloseşte, ci mai multă gâlceavă se făcea, luând apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului, zicând: nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia, voi veţi vedea”. Deci a aruncat toată răspunderea asupra celor ce conduceau Biserica legii vechi. Sfântul Apostol Pavel spune: ,,Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră”.

Toţi marii Părinţi şi gânditori creştini au avut în centrul gândirii lor, şi în lucrarea lor duhovnicească, credinţa în Înviere. Marii pustnici, ca Sfântul Pavel Tebeul, Sfântul Antonie cel Mare şi strămoşii lor creştini, precum şi sutele de mii de pustnici care au urmat, au avut ca centru gravitaţional credinţa în Înviere.

Milioane de sfinţi mucenici, vechi şi noi, au suferit acele înfricoşate munci cu gândul la învierea din morţi şi slava veşnică, pe care o parte au primit-o şi o parte o vor primi la învierea cea de obşte a tuturor oamenilor, la care unii se vor scula spre viaţa veşnică, iar alţii spre osândă veşnică.

Toţi vieţuitorii din mânăstiri şi toţi creştinii care vieţuiesc bine din punct de vedere duhovnicesc, trăiesc şi se ostenesc cu o singură nădejde: ca să audă acele cuvinte dumnezeieşti: ,,Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău”.

Toţi creştinii, din toate timpurile, au avut în gând şi în lucrare momentul suprem al Învierii şi al răsplătirilor veşnice. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur: ,,Dumnezeu a lăsat omului două vieţi: una scurtă pentru pregătire şi alta veşnică”.

Omul este liber să îşi aleagă din cele două vieţi, pe care vrea să o trăiască. Ori să-şi aleagă viaţa scurtă cu toate libertăţile pe care le doreşte pe pământ, ori calea cea strâmtă a Ortodoxiei adevărate, care duce la înviere şi veşnicie.

Sfântul Apostol Pavel spune: ,,Toate îmi sunt slobode, dar nu toate îmi folosesc. Îmi chinuiesc trupul meu şi-l obosesc, ca să-l supun duhului”. Aşa au făcut toţi sfinţii. Şi-au supus trupul duhului şi au ajuns să poată comunica cu îngerii şi de multe ori erau trimişi îngeri ca slujitori.

Toată lumea se veseleşte că vine primăvara. Sărbătoarea Învierii este tot primăvara, care se mai numeşte şi primăvara sufletelor. Toată făptura se înnoieşte şi toate înfloresc ca o Înviere din morţi. Iarna toate sunt uscate, ca şi cum ar fi moarte, iar primăvara îşi iau veşmintele învierii.

Iubiţi fii duhovniceşti,

Mă adresez celor care sunt plecaţi din ţară şi au în inimă dorul de ţară, de cei dragi rămaşi acasă, de obiceiurile sfinte ale Dumnezeieştii Învieri, de locurile natale în care au copilărit şi nu le pot uita niciodată. Peste toate, credinţa strămoşească ce aduce viaţă veşnică, dacă sunt păzite hotarele legii.

După cum spune Proorocul David: ,,În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul”. Oriunde am fi pe pământ, putem să păstrăm credinţa cea adevărată şi faptele credinţei. Postim postul pe care l-a postit Mântuitorul pe Muntele Carantania, 40 zile şi 40 nopţi. Iar Săptămâna Patimilor în cinstea Sfintelor Patimi, ca să ne facem vrednici să primim Sfânta şi Marea Sărbătoare a Învierii, cu bucurie sufletească şi împăcaţi cu noi înşine.

Doresc bucuria Învierii să fie în casele şi în sufletele dumneavoastră şi să vi se împlinească toate cererile care vă sunt de folos.

 

HRISTOS A ÎNVIAT !

 

Al vostru doritor şi către Domnul rugător,

Arhiepiscop şi Mitropolit VLASIE

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 118/martie-aprilie 2019

Din aceeasi categorie...