Editorial nr. 44

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI 2018

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor iubitorilor de Hristos creştini,

Iubiţii mei creştini,

 

HRISTOS A ÎNVIAT !

 

Astăzi prăznuim cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, prăznuim eliberarea firii omeneşti din ghearele morţii şi reîntoarcerea strămoşului Adam în desfătarea Raiului, din care căzuse.

Toţi proorocii care au proorocit în vechiul aşezământ, au proorocit şi sufletelor care erau în întunericul iadului şi în umbra morţii şi aşteptau venirea Mântuitorului să-i salveze prin jertfa de pe cruce şi învierea din morţi. Toată făptura s-a reînnoit prin Învierea Mântuitorului.Editorial 111

Prin reabilitarea firii omeneşti s-a reînnoit întreaga făptură. S-au unit cerul şi pământul, făptura cea nevăzută cu cea văzută.

Îngerii cu oamenii au cântat împreună. Femeile mironosiţe, de la îngeri au aflat de Învierea Mântuitorului.

Bucurie mare s-a făcut în cer şi pe pământ iar în fiecare sărbătoare a Sfintelor Paşti simţim aceeaşi bucurie pe care au trăit-o credincioşii atunci când a înviat Mântuitorul. Dumnezeu în nemărginita Lui înţelepciune şi milostivire, în fiecare an ne încredinţează de Învierea Domnului nostru Iisus Hristos prin venirea Sfintei Lumini la Sfântul Mormânt de la Ierusalim. Prin venirea Sfintei Lumini, Dumnezeu vrea să încredinţeze toate neamurile pământului care se închină la Sfântul Mormânt, că Hristos este Lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume şi nu există altă credinţă mântuitoare, decât credinţa ortodoxă.

Sfinţii Apostoli au mărturisit credinţa în Hristos cel înviat şi pentru această mărturisire şi-au vărsat sângele. Le-au urmat mulţime nenumărată de sfinţi ucenici păstrând aceeaşi credinţă care au pecetluit-o cu sângele lor. Au venit Sfintele Sinoade Ecumenice, care au curăţit Biserica de neghinele ereziilor, pentru care o parte din ei au fost nevoiţi să-şi verse sângele, fără să se unească cu vrăjmaşii lui Dumnezeu, invocând motivul dragostei.

Vedem astăzi o altă gândire faţă de cea a Sfinţilor Părinţi: minciuna să fie socotită adevăr şi întunericul lumină, dar această gândire este o înşelăciune.

Ce spune Mântuitorul ? Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Cel care intră în staulul oilor prin uşă, Acela este Domnul cel înviat din morţi, Păstorul oilor. Cine sare pe aiurea nu este păstor, ci fur şi tâlhar.

Toţi ereticii sunt furi şi tâlhari: furi care fură sufletele de la Hristos, care este Adevărul, şi tâlhari, care prin minciună omoară sufletele, aducându-le în întunericul morţii celei veşnice.

Sfântul Apostol Pavel zice: Chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie, decât aceea pe care v-am vestit-o, anatema să fie. Cine se poate împotrivi acestui adevăr ?

Sunt trei minuni care şi astăzi se arată în Ţara Sfântă: Sfânta Lumină de la Sfântul Mormânt, norul de pe Muntele Tabor şi întoarcerea Râului Iordan. Toate acestea se săvârşesc după data din calendarul iulian, şi nu din cel gregorian. Prin aceste minuni Dumnezeu arată tuturor neamurilor care este credinţa cea adevărată şi desparte lumina de întuneric şi adevărul de minciună.

 

Dreptslăvitori creştini,

Sfântul Evanghelist Matei zice: Şi atunci se va arăta semnul Fiului Omului pe cer, şi atunci vor plânge toate seminţiile pământului, şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă (Matei 24, 30).

Vor plânge cei care au văzut minunile mai sus menţionate, vor plânge ecumeniştii care amestecă minciuna cu adevărul, părăsind credinţa Sfinţilor Părinţi. Vor plânge toţi necredincioşii care nu au crezut în Înviere şi au minţit cu bună ştiinţă.

Mă adresez creştinilor şi credincioşilor noştri care sunt în Italia, Spania, Germania, Franţa sau în orice alt colţ al lumii, şi îi îndemn să prăznuiască sfânta şi marea sărbătoare a Învierii Domnului cu aceeaşi bucurie ca şi în ţară, şi să nu-i uite pe cei dragi care sunt departe de ei şi le duc dorul.

Învierea Domnului să vă aducă numai bucurie tuturor şi darul lui Dumnezeu să fie cu voi toţi. Amin.

Al vostru de tot binele doritor şi către Domnul rugător,

 

                                                                    ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT

                                                                            VLASIE MOGÂRZAN

Din aceeasi categorie...