Pagini de istorie cont nr. 06

Congresul pan-ortodox de la Constantinopol din 1923

» O prezentare succintă a contextului istoric în care a avut loc congresul – prima adunare de acest gen din lumea ortodoxă
» Participanţii la congres

» Scrisoarea Sinodală către ierarhia Tronului Ecumenic
» Februarie 1923. Hotărârea către clerul Arhiepiscopiei Constantinopolului
» Scrisoarea patriarhală către prea fericiţii şi prea sfinţiţii întâistătători ai Sfintelor Biserici Ortodoxe ale Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Serbiei, Ciprului, Greciei şi României
» Deschiderea oficială a lucrărilor Comitetului Bisericilor Ortodoxe

» Prima sesiune (Joi, 10 mai 1923)
» Cea de-a doua sesiune (Vineri, 11 mai 1923)
» Cea de-a treia sesiune (Vineri, 18 mai 1923)
» Cea de-a patra sesiune (Luni, 21 mai 1923)
» Cea de-a cincea sesiune (Miercuri, 23 mai 1923)
» Cea de-a şasea sesiune (Vineri, 25 mai 1923)
» Cea de-a şaptea sesiune (Miercuri, 30 mai 1923)
» Cea de-a opta sesiune (Vineri, 1 iunie 1923)
» Cea de-a noua sesiune (Marţi, 5 iunie 1923)
» Cea de-a zecea sesiune (Miercuri, 6 iunie 1923)
» Cea de-a unsprezecea sesiune (Vineri, 8 iunie 1923)

» Hotărârile Congresului pan-ortodox
» Anexă

Pagini 78