Va aparea in curand editia centenara a Sfintei Scripturi din 1914 (2)

Va apărea în curând ediţia centenară a Sfintei Scripturi din 1914

Tipografia mânăstirii noastre se pregăteşte să aducă înaintea cititorilor o nouă ediţie a Sfintei Scripturi din 1914, apărută în vremea regelui Carol I la Tipografia Cărţilor Bisericeşti. Prin minunata purtare de grijă a lui Dumnezeu şi spre bucuria noastră, această ediţie va vedea lumina tiparului după 100 ani de la ediţia sinodală.

Ediţia centenară reproduce întocmai Sfânta Scriptură din 1914 şi, având în vedere că textul original a fost cules, a fost posibilă redarea sa cu caractere mai mari şi prin urmare mai uşor de citit. Acest lucru a permis de asemenea eliminarea unor greşeli din Editura AMD - anunt Sf Scripturaoriginal şi o minimă uniformizare a limbii, care a presupus folosirea de-a lungul întregului text a aceloraşi forme ale cuvintelor, fără a schimba nici un cuvânt în sine sau a afecta în vreun fel topica.

Ediţia cuprinde un Cuvânt înainte în care tipografia explică de ce a ales Sfânta Scriptură din 1914 pentru tipărire, şi nu o variantă mai veche sau mai nouă. De asemenea, ediţia cuprinde un glosar de termeni şi expresii arhaice, unităţi de măsură şi monede din vremurile scripturistice, un tabel cronologic al împăraţilor lui Iuda şi Israil şi proorocilor din vremea lor, precum şi hărţi.

 

O mostră de pagină din noua ediţie, text şi imagine

 

Prin această nouă ediţie se intenţionează şi o întoarcere la tradiţia cărţilor bisericeşti şi Scripturilor din epoca de aur a Ortodoxiei, când manuscrisele erau bogat ornamentate cu miniaturi color iscusit zugrăvite. În acest scop, au fost realizate miniaturi pentru a împodobi textul scripturistic.

Nădăjduim că până de praznicul Sfântului Glicherie (15/28 iunie), noua ediţie se va afla în magazinele noastre.

Din aceeasi categorie...