Editorial nr. 04

Viitorul la îndemâna oricui

Că se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi,
şi vor da semne mari şi minuni, cât să amăgească de
va fi cu putinţă, şi pre cei aleşi (Matei 24, 24)

Astăzi, omenirea este bombardată până la saturaţie cu proorocii de tot felul. Mai ales în preajma anului 2000, unei lumi tot mai străine de Dumnezeu şi tot mai orbite de ignoranţa în cele duhovniceşti, i se oferă o gamă foarte largă de viziuni abracadabrante asupra viitorului. Prejudecăţilor şi tenebrelor sufletului, amplificate de îndepărtarea de Dumnezeu, le vine în întâmpinare un cortegiu asurzitor de proorocii mincinoase, ce se întinde ca o plasă asupra întregii lumi, cu ochiuri pentru fiecare.

Robi ai himerelor din propriul suflet, oamenii vor să ştie viitorul cu o clipă înainte de a se petrece. Şi li se răspunde pe măsură. Profeţi care prevestesc sfârşitul lumii, ghicitori, vrăjitori, astrologi, oameni de ,,ştiinţă” care prezic viitorul omenirii, formează un alai ameţitor, învârtind ruleta inepţiilor într-un ritm năucitor.

,,Prezicători, şamani, ghicitori, oracole, medium-uri sau pur şi simplu superstiţii” alimentează imaginaţia bolnavă a omului. ,,Semnele aştrilor, ale naturii, cărbunii încinşi în vatră, jertfele, măruntaiele păsărilor, cărţile de joc” ­ au fost şi sunt folosite ,,de când există istoria”. ,,Conducătorii lumii deopotrivă cu oamenii de rând au consultat şi aplicat sfaturile date de magi. În ultimii 2000 de ani fiecare rege, fiecare ţară şi-au avut Nostradamii şi Rasputinii săi.”

În timp ce adevăraţii prooroci nu au fost niciodată bine priviţi, căci spuneau adevărul, greu de îndurat, profeţii mincinoşi de azi încearcă să umple pustiul lăsat în urmă de negarea lui Hristos, profitând de indiferenţa omului modern la cele sufleteşti.

Dintre nenumăraţii prezicători şi magi ai lumii, unii speculează din plin natura religioasă a omului. Astfel, sectele consideră că deţin Adevărul, întruchipând în realitate malformaţii ale religiozităţii, ,,ignoranţa şi fanatismul fiind stâlpii doctrinelor” lor. Profeţii diferitelor secte propovăduiesc cel mai adesea apropierea sfârşitului lumii, pretinzând că ei sunt mesagerii lui Dumnezeu, singurii care mai pot mântui omenirea. De-a lungul timpului, ei au fost deschizători de drumuri către fericirea pământească, iar prin aceasta i-au îndepărtat pe oameni de Biserică, singura cale spre mântuire. Lumea a fost asaltată de hoardele sectanţilor, care s-au furişat în coma umanităţii: Martorii lui Iehova, mormonii, Baha’i, Biserica Unificării Creştine Universale, Biserica Scientologică, teosofii şi mulţi alţii.

Secta care deţine recordul de profeţii privind data sfârşitului lumii este cea a Martorilor lui Iehova. Astfel, în secolul trecut, fondatorul sectei, Charles Russel, a publicat ,,o broşură ce conţinea versete din Sfânta Scriptură, incorect interpretate şi necorelate, împreună cu o metodă încâlcită de calcul a timpului”. Cu ajutorul acestei ,,metode” el a ajuns la concluzia că a doua venire a lui Hristos va avea loc în anul 1874. Ulterior anului 1874, secta, care este de fapt ,,o corporaţie multinaţională”, nu s-a simţit deloc jenată de faptul că a greşit, persistând în propria prostie şi amânând mereu, cu o imbecilitate dezarmantă, data sfârşitului lumii în: 1914, 1915, 1918, 1925, 1941, 1975. Nu ştim dacă recent au mai stabilit vreo dată în viitor pentru întemeierea împărăţiei pământeşti pe care o propovăduiesc.

La fel ,,lucrează” şi profeţii altor secte: adventişti, mormoni, secta Aum din Japonia. ,,În anul 1830, Mormon a primit ,,preoţia” din cer şi a reînfiinţat pe pământ adevărata biserică a lui Hristos”, iar ,,conducătorul Bisericii Unificării Creştine Universale, Moon se pretinde a fi noul Mesia. Secta are o dogmă relativ simplă în care filosofia orientală, fragmentele biblice şi diferite teorii pseudoştiinţifice formează un cocteil ciudat, în realitate fiind tot o maşină de făcut bani.”

Altă apariţie în această galerie halucinantă o reprezintă sectele sinucigaşe: Ordinul Templier al Soarelui, Templul Poporului sau Davidienii. Membrii acestor secte consideră moartea ca o eliberare şi o călătorie către alte planete unde îi aşteaptă fericirea veşnică. Dintre acestea, cel mai groaznic caz l-a reprezentat cel al sectei Templul Poporului; ,,profetul acesteia, Jim Jones, a determinat sinuciderea a aproape o mie de oameni, în Guyana, la 18 noiembrie 1978: bărbaţi, femei şi copii au luat cianură de bunăvoie, cei ce s-au opus fiind obligaţi de garda de corp a lui Jones”. Davidienii s-au sinucis dându-şi foc, în urma unui asediu al poliţiei de 51 de zile. ,,Din ruinele clădirii au fost extrase peste 80 de cadavre calcinate”. În afara continentului american s-au înregistrat sinucideri în masă şi în Asia sau Europa. ,,Ordinul Solarienilor este condus de un Mare Maestru, căruia membrii sectei îi datorează supunere absolută. 48 de oameni făcând parte din această sectă s-au sinucis în Elveţia, 16 în Franţa, 5 în Canada, toţi crezând că astfel vor ajunge pe planeta Sirius, lumea luminii şi a justiţiei”.

O altă categorie de prooroci mincinoşi o constituie astrologii, ghicitorii şi vrăjitorii. Cititul în stele a devenit o necesitate, oamenii de azi nemaiacţionând decât după consultarea astrologului personal care a ajuns un fel de ,,doctor de familie”. De exemplu, ,,timp de şapte ani toate acţiunile preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, au fost planificate în funcţie de previziunile unei specialiste în astrologie din San Francisco. Nici o declaraţie oficială, nici o apariţie publică, nici o călătorie a preşedintelui nu aveau loc fără acordul ,,cititoarei în stele”“ care îi stabilea zilele faste şi nefaste. Tot în această ţară se desfăşoară congresele anuale ale oamenilor de afaceri astrologi. De cealaltă parte a oceanului, în Rusia situaţia este aceeaşi: ţarul Nicolae I l-a avut pe Rasputin, Gorbaciov şi apoi Elţîn îşi au ,,paranormalii” lor, care le stabilesc programul. ,,Serviciile acordate de vrăjitori sunt multiple: îndepărtarea deochiului, transferul de bioenergie, cercetarea Karmei şi prezicerea viitorului”.

Profetul ale cărui proorocii au făcut cele mai mari valuri de-a lungul istoriei este Nostradamus, faima sa rezistând până astăzi. Michel de Notre-Dame, mag, astrolog şi medic evreu convertit la catolicism de frica Inchiziţiei, şi-a publicat profeţiile sub forma a o mie de catrene­, ,,Centuriile astrologice”. Catrenele ar cuprinde, în formă codificată de teama Bisericii sau doar ca să încâlcească minţile oamenilor, ,,toate evenimentele mondiale importante petrecute după anul 1555 (anul publicării primului volum), inclusiv cele două războaie mondiale”. Decodificării ,,şaradelor” s-au dedicat mulţi ,,oameni de ştiinţă” de-a lungul a zeci de ani, oferind diferite scenarii şi interpretări posibile textelor. Uluitor este faptul că sau evenimentele din text nu se petrec ca atare sau interpretarea textelor este dată publicităţii după ce evenimentele au avut loc. Greşelile de interpretare sunt puse pe baza ,,subtilităţilor de criptologie” şi a ,,marii varietăţi de implicaţii semantice”. Traducând aceste motive, îndrăznim să afirmăm că interpretarea textelor se face în funcţie de evenimentul petrecut, oricărui catren putându-i-se da interpretarea dorită. De fapt, statistic vorbind, ,,din cele o mie de catrene ale operei sale doar vreo zece s-au dovedit a fi profetice” ! Şi atunci ne întrebăm cu uimire: unde se ascunde ,,geniul profetic” al magului ? Ne dăm seama că popularitatea crescândă pe care acesta o are în zilele noastre se datorează pervertirii minţii omeneşti şi dorinţei bonave a omului de a cunoaşte necunoscutul, sfidându-l astfel pe Dumnezeu.

Profeţi sunt şi cei ce oferă teorii ,,ştiinţifice” pentru prezicerea viitorului. Astfel, teoreticienii relaţiilor internaţionale se tot ,,străduiesc să prevadă” cum va evolua ciocnirea dintre civilizaţii. Vor cumva să ne convingă că este previzibilă evoluţia evenimentelor pentru ca mai apoi să ni le ,,prezică” ei cum vor ? Teorii similare există şi în alte ştiinţe; în psihologie – ideea de a anticipa şi de a privi comportamentul uman ca fiind o sumă de reflexe, în sociologie – teorii privind reacţiile grupurilor de oameni în anumite împrejurări, ce conduc la ipoteza că omul este un animal predictibil.

După revoluţie, România a fost invadată de toată această pleiadă de profeţi, începând cu mai-marii sectelor, experţi în astrologie şi terminând cu oamenii politici şi liderii sindicali care, manipulând masele de oameni, îşi urmăresc, de fapt, propriile interese. Graţie spiritului democratic ce a cuprins mediul românesc, sectele au căpătat libertate deplină şi numărul lor creşte datorită terenului ,,favorabil” – consecinţa pierderii credinţei în Dumnezeu.

Toate sectele despre care am vorbit mai sus, şi multe altele, au reprezentanţi şi la noi. ,,Au apărut 385 de asociaţii şi fundaţii religioase. În lipsa unei legi a cultelor, statutul juridic este obţinut direct prin hotărârea tribunalului sau cu acordul altui minister. Ele depăşesc sfera religiei, propovăduind stranii mixturi de religii, manifestări oculte şi manifestându-se prin incitarea la nerecunoaşterea instituţiilor statului de drept, a Bisericii şi a familiei: Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut, Lumină şi Iubire, Amanda Marga, Copiii Domnului, Sahaja Yoga, Vlăstarele Vladimireşti, secta Studiului Biblic, Martorii lui Iehova, asociaţia Nazarienilor, societatea Creştinilor Nou Apostolici. Şi mai gravă este pătrunderea satanismului prin traducerea bibliei satanice şi practicarea de liturghii negre în mai multe locuri din ţară şi regulat la Târgovişte; deocamdată doar cu sacrificii animale” din câte se ştie …

Alături de secte, ghicitorii şi vrăjitorii sunt la mare cinste. Astfel, în România s-a înfiinţat Organizaţia Naţională a Vrăjitorilor care va elibera diplome de licenţă în vrăjitorie, în urma unor ,,cursuri de specialitate”. Iar publicitatea făcută acestora întrece orice imaginaţie, societatea românească asistând la cele mai absurde perspective asupra ideii de credinţă. De exemplu, fata mamei Omida declară la oră de maximă audienţă că ,,harul ei este de la Dumnezeu”, şi că este consultată de ,,actriţe, fotomodele şi soţii de politicieni, cărora le aduce linişte şi mulţumire sufletească”. Horoscopul este prezentat de principalele emisiuni matinale radio-TV, ca şi de marile cotidiene. Fenomenele paranormale, transferul de bioenergie, cărţile de tarot … întregesc viziunea stupefiantă asupra unei societăţi în delir.

Nu există cuvinte pentru a descrie tabloul şocant pe care îl oferă astăzi ansamblul proorocilor mincinoşi. Ceea ce au ei în comun este ţelul lor, voit sau nevoit – apostazia omului, ţel care devine din ce în ce mai uşor de atins. Pe măsură ce acţiunile profeţilor se finalizează într-o rezolvare materială a problemelor, iar orbirea duhovnicească sporeşte, ca rezultat al concepţiei umaniste, omul este mai uşor de înşelat şi manipulat. Cel mai mare păcat al omului modern este neîngrijirea sufletului care determină o orbire şi o împietrire crescânde. Fără o îndrumare duhovnicească, omul îşi pierde capacitatea de a percepe realitatea. Astfel, sufletul este mutilat, sentimentele umane fireşti sunt etichetate ca anormale, iar omul devine un simplu animal.

Din păcate, astăzi, nu mai avem un Sfânt Prooroc Ilie care să lupte împotriva profeţilor mincinoşi. Aleşii lui Dumnezeu, proorocii Vechiului Testament, transmiteau cuvântul şi voia Sa oamenilor. Viaţa duhovnicească înaltă şi învăţătura dumnezeiască propovăduită deschis de către ei îi vădeşte ca prooroci; ei cunoşteau cu adevărat cele trecute, prezente şi viitoare. Acest dar al proorocirii le-a fost dat de Dumnezeu pentru ca omenirea să înţeleagă, atât cât îi este de folos, planul dumnezeiesc. Legătura omului cu cerul, proorocii au fost trimişii lui Dumnezeu în legea veche, urmaţi de apostoli, propovăduitorii Evangheliei şi ai noului dar. Ei învăţau omul cuvântul lui Dumnezeu, certându-l când se abătea de la el şi încercând mereu să-i aprindă sufletul cu văpaia iubirii, ce ardea în propria inimă. Luptând tot timpul cu profeţii mincinoşi, ei au pregătit poporul lui Israil pentru împlinirea făgăduinţei de mântuire.

Cum a lucrat Sfântul Prooroc Ilie împotriva profeţilor mincinoşi ? Ce a spus poporului pentru a-l face să înţeleagă rătăcirea în care era cufundat ? Dar cine este Ilie ? ,,Ilie este văzătorul cel slăvit şi învăţătorul poporului celui îndepărtat de la Dumnezeu, mustrătorul împăraţilor celor fărădelege şi pedepsitorul proorocilor celor mincinoşi, minunatul făcător de minuni şi râvnitor către Dumnezeu, cel căruia stihiile s-au supus şi cerul i-a dat ascultare”. În vremea lui, împăraţii petreceau în păgânătate, judecătorii făceau nedreptăţi, popoarele slujeau urâciunilor idoleşti, fără teamă de Dumnezeu, trăind în necurăţie, iar cinstitorii lui Dumnezeu erau prigoniţi.

Văzând toate acestea, sfântul se întrista şi se umplea de râvnă; din dragoste, proorocul s-a rugat ca Dumnezeu să-i pedepsească vremelnic pe cei păcătoşi, sperând că astfel ei se vor îndrepta. Lipsa de ploaie a fost pedeapsa: ,,Viu este Domnul Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israil, căruia îi stau înainte, de va fi întru anii aceştia rouă şi ploaie, fără numai prin cuvântul gurii mele”, şi a încuiat cerul după proorocia lui Moise: ,,Va fi cerul deasupra capului tău de aramă şi pământul cel de sub tine de fier”. Şi a fost uscăciune şi secetă trei ani; trebuie să vedem în această pedeapsă dragostea lui Ilie pentru popor: mai bine să sufere sau chiar să moară de foame decât să se lipsească de darurile dumnezeieşti. Iar Dumnezeu a închis cerul pentru dragostea înfocată a lui Ilie.

După trei ani, Ilie îi înfruntă pe proorocii cei mincinoşi ai lui Baal, care ţineau poporul lui Israil în gheara închinării idoleşti. El a propus poporului ca, pe de o parte el şi pe de alta cei 450 de prooroci ai lui Baal, să aducă o jertfă, iar la care va veni foc din cer, acela se va adeveri ca prooroc al Dumnezeului celui viu. ,,Strigaţi cu glas mare ca să vă audă zeul vostru, de vreme ce acum are poate altă îndeletnicire; poate face altceva sau vorbeşte cu alţii sau benchetuieşte sau doarme”, ar trebui să le spunem şi noi hristoşilor mincinoşi de astăzi, precum Ilie de demult. ,,Ascultă-mă cu foc pentru ca să se întoarcă inimile acestor popoare în urma Ta”, deschizând cerul cu această rugăciune. Pe cât de milostiv şi iubitor de oameni era, pe atât de necruţător a fost cu cei ce au abătut poporul de la legea lui Dumnezeu. Aşa şi noi ar trebui să urmăm exemplul sfântului prooroc şi să nu-i lăsăm pe toţi aceşti hristoşi mincinoşi, îmbrăcaţi în porfiră şi vizon, să ne rătăcească de la calea împărătească a mântuirii.

,,Iubiţilor, să nu credeţi pre tot duhul, ci să ispitiţi duhurile de sunt de la Dumnezeu; că mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. Întru aceasta să cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu; tot duhul care mărturiseşte pre Iisus Hristos că au venit în trup, de la Dumnezeu este; şi tot duhul care nu mărturiseşte pre Iisus Hristos că au venit în trup, de la Dumnezeu nu este; şi acela este al lui antihrist, de care aţi auzit că va veni; şi acum în lume este.”

Ultimul prooroc a fost Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. Prin urmare, până la sfârşitul veacului nu trebuie să aşteptăm nici o revelaţie nouă, căci spune Sfântul Apostol Pavel: ,,Ci măcar şi noi, sau înger din cer de vă va binevesti vouă afară de ceea ce am binevestit vouă, anatema să fie”. De ce altă învăţătură avem nevoie, dacă cea pe care o avem este mântuitoare şi s-a dovedit a fi mântuitoare ?,,Că toţi proorocii şi legea până la Ioan au proorocit; şi de voiţi să primiţi, acesta este Ilie, cela ce va să vie. Cela ce are urechi de auzit, să auză”.

Costin Tudor

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 4/iulie 1999