Numarul 122 (noiembrie-decembrie 2019)

NUMĂRUL 122 (noiembrie-decembrie 2019)
 
 
EDITORIAL
sau de ce Constantinopolul a trebuit să introducă noul calendar
 
SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfântul Ioan de Kronstadt şi duşmanii lui Hristos
O mărturie a lui I.K. Surski
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Bătălia pentru Constantinopol
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC
de † Iosif, Episcopul Taganrogului
Revista Teologică, ianuarie-februarie 1943
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
de Ludmilla Perepiolkina
 
15. Falsificările Sfintei Scripturi şi consecinţele lor apostatice în lumea contemporană
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
XVII. Încheiere la partea I
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Duşmanii creştinismului îşi văd, în sfârşit, ‘idealurile’ împlinite
 
O frântură din lucrarea perseverentă şi neîncetată care are loc pentru a se făuri o mentalitate ortodoxă nouă, pro-homosexuală şi chiar de a se elabora o teologie ortodoxă a genului, capabilă să primească sub umbrela ei tot ceea ce ar putea născoci omul izgonit din rai
» Conferinţa de la Amsterdam din 2017 reuneşte o seamă de păstori şi teologi ortodocşi pentru a discuta opiniile lor despre chestiuni de sexualitate
» Consiliul Britanic (British Council) din SUA finanţează studiile privind drepturile LGBTQ în context ortodox
» Conferinţa de la Oxford din 2019 invită clerici, erudiţi, activişti LGBT, transsexuali pentru a discuta despre Ortodoxie, sex, gen, sexualitate
» Universitatea Fordham găzduieşte o expoziţie bizară, a cărei autoare este o artistă ortodoxă cunoscută
 
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
de părintele Patric Ranson