Editorial nr. 53

Pastorală‌ ‌la‌ ‌Învierea‌ ‌Domnului‌ ‌nostru‌ ‌Iisus‌ ‌Hristos‌ ‌

Anul‌ ‌mântuirii‌ ‌2021‌ ‌

 

Iubitului‌ ‌nostru‌ ‌cler,‌ ‌cinului‌ ‌monahal‌ ‌și‌ ‌tuturor‌ ‌iubitorilor‌ ‌de‌ ‌Hristos‌ ‌creștini,‌ ‌

 

Hristos‌ ‌a‌ ‌înviat !‌ ‌

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întru ea” (Ps. 117:23). A sosit marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care de mai bine de două mii de ani aduce bucurie creștinilor. Aceasta este sărbătoarea sărbătorilor, care, după cum spune Sf. Ioan Gură de Aur, veselește pe tot creștinul, pe cel care a postit și pe cel care n-a postit. Aceasta este o bucurie lăuntrică, trimisă de sus de la Dumnezeu celor care urmează și ascultă cuvintele spuse de Mântuitorul. 

Dușmani care vor să ascundă Învierea Mântuitorului au fost de la început și vor fi până la sfârșit, precum scrie Matei Evanghelistul: “Doamne adusu-ne-am aminte că înșelătorul acela a zis încă fiind viu: după trei zile mă voi scula; pentru aceea dă-ne putere ca să străjuim mormântul, ca nu cumva să meargă ucenicii lui să-L fure, și vor zice către oameni că a înviat din morți.” (Matei 27:63). Dar de unde știau că va învia Hristos? Din cuvintele spuse către evrei despre Iona proorocul: “că precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile și trei nopți așa va fi și Fiul Omului în inima pământului trei zile și trei nopți.” (Matei 12:40). Pentru acest cuvânt se temeau ei că va învia Hristos. Atunci Pilat le-a zis, că având ostași, pot să meargă singuri să străjuiască mormântul. Și s-au dus jidovii de au pecetluit mormântul, punând de pază o sută de ostași, peste care era comandant Loghin sutașul. La miezul nopții s-a făcut cutremur mare, căci îngerul lui Dumnezeu s-a pogorât din cer și a prăvălit piatra de pe ușa mormântului. Aici este taina cea mare: că Mântuitorul a înviat și a ieșit din mormânt fără ca mormântul să fie deschis și fără ca ostașii să simtă. Îngerul a prăvălit piatra de pe ușa mormântului nu ca să iasă Hristos, ci ca femeile mironosițe să vadă că mormântul e gol, iar la vederea îngerului ostașii au căzut ca niște morți. Minunea s-a săvârșit, dar se pune întrebarea: câți au crezut minunii? Din cei o sută de ostași, care l-au văzut pe înger și au auzit mărturia despre Înviere, au crezut doar trei: Loghin sutașul, și doi prieteni de-ai lui. După ce ostașii și-au revenit din spaima care i-a cuprins, au mers și au spus arhiereilor cele întâmplate, iar aceștia au încercat să acopere Lumina Învierii cu ajutorul arginților, pe care i-au dat ostașilor. Dar, așa cum lumina soarelui nu se acoperă cu bani, oricât de mulți ar fi, așa nici Lumina Învierii nu s-a putut acoperi cu arginții dați ostașilor. 

Mironosiţele femei şi îngerul la mormânt

Frescă dintr-o biserică-grotă din Cappadocia, secolul al VI-lea

 

În aceeași zi a Învierii, Domnul S-a arătat întâi femeilor mironosițe și Sf. Apostol Petru, iar către seară și celorlalți apostoli, înafară de Toma. După necazul și durerea apostolilor din vremea răstignirii Mântuitorului, Domnul i-a mangâiat și i-a veselit cu arătarea Sa. Se cade să ne veselim și noi, având credința că Hristos a înviat din morți și cu Sine ne-a înviat și pe noi din moartea păcatului, facându-ne moștenitori Împărăției Cerurilor. 

Învierea lui Hristos s-a făcut veselie celor scârbiți, mângâiere celor ce plâng, ridicare celor căzuți, slobozire celor robiți, răscumpărare celor vânduți, lumină celor întunecați, viață celor morți și celor de pe pământ ridicare la Cer.  

Apostolul Pavel ne învață că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3), iar când va veni Hristos și se va arăta întru Slava Sa, atunci și viața noastră se va arăta întru Slava Lui. Atunci trupurile noastre vor fi frumoase, nestricăcioase și mai luminate decât soarele, iar noi ne vom veseli veșnic de cinstea în care vom petrece în mijlocul îngerilor auzind acea dulce cântare a lor, însă mai mult decât atât ne vom veseli de vederea feței lui Hristos cea luminată pe care și îngerii doresc să o privească, și iarăși ne vom veseli de vederea scaunului lui Dumnezeu înconjurat de lumină nematerială, care ne izvorăște nouă toată bucuria și toate bunătățile.

Aceasta este bucuria pe care ne-o aduce nouă Sărbătoarea Sărbătorilor și Praznicul Praznicelor. Este bucuria celor de aproape și a celor de departe, a celor săraci și a celor bogați, precum și a celor apăsați de greutățile vieții.

Urez multă sănătate și preoților și creștinilor de peste hotarele țării noastre, iar Învierea Domnului să vă aducă numai bucurie și lumină. 

Tuturor creștinilor multă bucurie și fericire precum și frumosul salut HRISTOS A ÎNVIAT!

 

HRISTOS‌ ‌A‌ ‌ÎNVIAT !

 

Al‌ ‌tuturor‌ ‌iubitor‌ ‌și‌ ‌către‌ ‌Domnul‌ ‌rugător,‌ ‌

Arhiepiscop‌ ‌și‌ ‌Mitropolit‌ ‌

VLASIE             ‌

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 132/martie-aprilie 2021