Ecumenism nr. 06

Februarie 2007. Întrunirea de la Wittenberg

Un pas înainte către Sibiu 2007

 

În ultimul deceniu, ecumenismul a avut o evoluţie fulminantă. Această plagă a creştinismului, apărută în secolul al XX-lea, se ramifică puternic, pătrunzând din ce în ce mai adânc în inima Bisericii şi în inimile credincioşilor. Au loc conferinţe, întruniri, discuţii la care creştinismul este disecat în profunzime, pentru a se opera modificarea sa din temelii, în sensul dorit de strategii lui. Se desfăşoară ceremonii, rugăciuni şi slujbe în comun, care alterează percepţia ortodocşilor asupra credinţei lor, îndepărtându-i treptat, dar sigur, de cugetul ortodox.

Şi după ce, decenii la rând, au avut loc numeroase dezbateri teologice în lume, dar foarte rar în ţările ortodoxe, în principal din cauza reticenţei credincioşilor ortodocşi faţă de acestea, iată că ele se strecoară astăzi şi pe meleagurile noastre. Ca urmare, Bisericile Ortodoxe încep să găzduiască diferite manifestări ecumeniste de anvergură: în mai 2005, la Atena, în Grecia, a avut loc a XIII-a Conferinţă Mondială pentru Misiune şi Evanghelizare; în septembrie 2006, Biserica Ortodoxă a Serbiei a găzduit a IX-a sesiune plenară a Comisiei mixte internaţionale de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică, primind şi laude din partea catolicilor.

Un alt eveniment răsunător se va desfăşura la Sibiu, în perioada 4-9 septembrie a.c.: a treia Adunare Ecumenică Europeană, prima adunare de acest gen care este organizată într-o ţară majoritar ortodoxă. Această adunare ecumenistă este organizată de Conferinţa Bisericilor Europene (CBE), în colaborare cu Consiliul Conferinţei Episcopilor Europeni (CCEE).

Conferinţa Bisericilor Europene este o asociaţie de peste 125 de Biserici ortodoxe, protestante, anglicane şi vechi-catolice din majoritatea ţărilor Europei, şi este parte componentă a Consiliului Mondial al Bisericilor. CBE a fost înfiinţată în 1959, sediile centrale se află la Geneva, Elveţia şi Bruxelles şi Strasbourg, Belgia. Printre bisericile membre se numără Biserica Ortodoxă Română, Bisericile Luterane şi Bisericile Reformate din România.

Consiliul Conferinţei Episcopilor Europeni este o structură catolică, care îi cuprinde pe cei 34 de episcopi, conducătorii Bisericilor Catolice din ţările Europei. Secretariatul său general se află la St. Gallen, Elveţia, iar preşedintele actual este primatul Ungariei, Arhiepiscopul de Esztergom-Budapesta, Peter Erdo.

Cele două organizaţii colaborează pentru progresul cauzei ecumenismului la nivelul continentului european şi organizează, precum Consiliul Mondial al Bisericilor la nivel mondial, adunări generale la nivel european. Prima Adunare Ecumenică Europeană a avut loc la Basel, Elveţia, în perioada 15-21 mai 1989, într-un mediu preponderent protestant. La aceasta au participat 700 de delegaţi din întreaga Europă, tema sa fiind ,,Pace şi Justiţie”.

A doua Adunare Ecumenică Europeană s-a desfăşurat la Graz, Austria, între 23-29 iunie 1997, într-un mediu catolic. Au participat 700 de delegaţi şi aproape 10.000 de oaspeţi creştini de pe continent, iar adunarea a avut ca temă ,,Reconcilierea: harul lui Dumnezeu ca sursă a unei noi vieţi”. Printre delegaţi s-a numărat Mitropolitul Laurenţiu al Ardealului, în acea vreme episcop de Caransebeş.

Pentru cea de-a treia Adunare Ecumenică Europeană, comitetul internaţional mixt de organizare a ales oraşul Sibiu, pentru ca această întrunire să aibă loc într-un mediu majoritar ortodox. Nu au fost alese Grecia sau Bulgaria, deoarece aceste ţări ortodoxe nu au reprezentanţi în Conferinţa Bisericilor Europene, în timp ce Biserica Ortodoxă Română este membră a conferinţei. În plus, Biserica Română este importantă pentru mişcarea ecumenistă din mai multe motive: este o Biserică cu un număr mare de credincioşi, cu o tradiţie trainică şi este puternic implicată în mişcarea ecumenistă. Se poate spune că Biserica Ortodoxă Română se află în avangarda Bisericilor Ortodoxe membre ale mişcării ecumeniste.

 

* * *

 

A treia Adunare Ecumenică Europeană a fost gândită diferit de adunările anterioare, ca un proces ce se desfăşoară în patru etape, care va avea ca punct culminant întrunirea de la Sibiu. Etapele acestui proces se doresc a fi un pelerinaj simbolic cu scopul de a prezenta lumii ,,diversitatea şi bogăţia tradiţiilor creştine europene”. Este vorba de a înrădăcina şi mai puternic ideea ecumenistă a complementarităţii confesiunilor creştine, ale căror tradiţii diferite sunt un argument în plus pentru ,,unitatea în diversitate” propovăduită.

Prima etapă a acestui proces a fost o întâlnire europeană a delegaţilor Bisericilor şi a delegaţilor  unor grupări ecumeniste, care a avut loc între 24-27 ianuarie 2006, la Roma. Motto-ul său a fost: ,,Lumina lui Hristos luminează tuturor. În Hristos Cel răstignit şi înviat să descoperim lumina nouă pe calea apropierii dintre creştini în Europa”.

A doua etapă, programată pentru sfârşitul anului 2006 şi începutul lui 2007, a presupus organizarea de diferite manifestări ecumeniste la nivel local, regional şi naţional. Etapa a avut ca motto: ,,Lumina lui Hristos luminează tuturor. Înnoire şi unitate la nivel local. Întâlniri la nivel local, regional sau naţional”.

A treia etapă s-a desfăşurat între 15-18 februarie 2007, la Wittenberg, Germania, unde au participat 150 de reprezentanţi. Una dintre problemele abordate a fost evaluarea stadiului pregătirilor pentru Adunarea Ecumenică Europeană de la Sibiu, care este etapa a patra şi apogeul acestui proces.

Aşadar, ,,sfârşitul pelerinajului simbolic început la Roma, capitala catolicismului, continuat la Wittenberg, oraşul reformei lui Luther, se va încheia în perioada 4-9 septembrie 2007, la Sibiu”, într-un punct important pentru ortodoxia românească. Se poate observa organizarea etapelor intermediare în zone catolice, Roma şi protestante, Wittenberg, tot ca simbol al complementarităţii confesiunilor creştine, ale căror tradiţii (parţiale) constituie împreună tradiţia creştină, în viziunea ecumenistă.

La Sibiu, va avea loc a treia Adunare Ecumenică Europeană, la care vor participa 2.500 de delegaţi ai Bisericilor creştine din Europa şi peste 10.000 de creştini veniţi de pe tot continentul. Tema adunării va fi ,,Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru înnoire şi unitate în Europa”. Sunt aşteptaţi să vină Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, Patriarhul Alexie al II-lea al Moscovei şi al întregii Rusii, Papa Benedict al XVI-lea şi alţi lideri creştini de primă însemnătate. Importanţa care se acordă întrunirii de la Sibiu se remarcă şi după bugetul acordat acesteia – de un milion de euro – de comisia internaţională de organizare de la Geneva.

Întrunirea, ca întreg procesul de altfel, se întemeiază pe fundamentele ecumeniste din Charta Œcumenica, document semnat la 22 aprilie 2001, la Strasbourg, de preşedinţii celor două organizaţii europene, CBE şi CCEE. Printre temele abordate în cursul întrunirilor, în concordanţă cu charta ecumenică, se numără: unitatea vizibilă a Bisericii; contribuţia creştinilor la construcţia Europei; reconcilierea dintre popoare şi culturi; apărarea creaţiei; dialogul cu alte religii şi filozofii, începând cu iudaismul şi islamul.

Un alt element de originalitate al adunării de la Sibiu este că aceasta se va încheia cu un apel pentru unitate adresat printr-un document final ce va fi semnat de către liderul fiecărei delegaţii invitate, un act epocal în evoluţia mişcării ecumeniste. Până în prezent, există documente semnate în comun de ortodocşi şi catolici (papa şi Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, papa şi Arhiepiscopul Hristodul al Atenei şi întregii Grecii, papa şi Patriarhul Teoctist al României etc), între catolici şi protestanţi, între ortodocşi şi necalcedonieni, între ortodocşi şi protestanţi, însă nici un document semnat de conducătorii mai multor confesiuni creştine.

La începutul lunii februarie a.c., mitropolitul Laurenţiu Streza declara, în dulce-amarul stil ecumenist: ,,Sperăm să facem faţă acestei provocări, atât de importantă pentru Biserica şi ţara noastră. Noi nu avem rezerve faţă de alte confesiuni şi dorim să ne rugăm împreună pentru unitatea creştină. Aceasta nu înseamnă că ne trădăm propria credinţă, ci vrem să-i îmbogăţim şi pe alţii. Iar credinţa nu ţi-o poţi arăta prin refuz şi izolare, ci prin dragoste, dragostea te ajută în toate. Ar fi extraordinar să putem transpune în viaţă dragostea cu care am fost înzestraţi în momentul creaţiei. Dacă vom putea transpune darul acesta minunat pe care l-am primit, vom aduce un mare serviciu atât Bisericii, cât şi nouă, ne vom îmbogăţi spiritual. Iubind, te îmbogăţeşti”.

 

* * *

Ecumenism 35-3

 

În perioada 15-18 februarie a.c., la Wittenberg, Germania, a avut loc a treia etapă a Adunării Ecumenice Europene, la care au participat peste 150 de delegaţi. După etapa de la Roma,  Wittenberg a fost ales pentru a ilustra tradiţia protestantă, deoarece pe porţile Bisericii tuturor sfinţilor din Wittenberg, cunoscută sub numele de Biserica Castle, la 31 octombrie 1517, Martin Luther a afişat cele 95 de teze ale sale, prin care chema la o întrunire privind statutul Bisericii Catolice. Acţiunea sa a fost scânteia reformei, motiv pentru care oraşul Wittenberg este numit ,,oraşul lui Luther”.

 

Biserica tuturor sfinţilor din Wittenberg, Germania

 

La Wittenberg a fost prezentă o delegaţie din partea Bisericii Ortodoxe Române, din care au făcut parte: Mitropolitul Daniil al Moldovei şi Bucovinei, Mitropolitul Laurenţiu al Ardealului, Arhiepiscopul Nifon al Târgoviştei, P.S. Irineu Slătineanul, episcop vicar al Episcopiei Râmnicului, preot profesor Viorel Ioniţă, director de studii în CBE, lector Daniel Buda, secretar CBE al comitetului local de organizare a întrunirii de la Sibiu.

Întrunirea a debutat cu o slujbă religioasă în biserica istorică Stadtkirche din oraş. Programul a constat într-o serie de conferinţe şi comunicări teologico-ecumeniste, vizitarea unor locuri istorice din oraş, expoziţii, mese rotunde, dezbateri în grupe.

În ciuda faptului că, aparent, ecumeniştii luptă împotriva secularismului şi a plăgilor sociale contemporane, mesajul lor este din ce în ce mai secular şi mai îndepărtat de o viziune creştină autentică. Deformând creştinismul, ei nu mai au acces la autenticele soluţii creştine pentru problemele actuale. Astfel, delegaţii au vorbit despre contribuţia creştinilor la construirea Europei şi despre faptul că unitatea politică a continentului atrage după sine necesitatea unităţii confesiunilor creştine, încercând să impună prin acest argument accelerarea procesului de unificare. Preşedintele CCEE, cardinalul ungur Peter Erdo a subliniat că ,,unitatea culturală şi spirituală a Europei este o mare provocare pentru creştini: într-o Europă unită, Biserica trebuie să fie un factor major al unităţii spirituale şi al speranţei”.

Episcopul Wolfgang Huber, preşedintele Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania a afirmat că ,,este aşteptată o mărturie clară din partea Bisericilor într-o serie de probleme importante: drepturile omului, respectul pentru mediul înconjurător şi luarea de măsuri ferme faţă de schimbările climei, precum şi lupta împotriva sărăciei”.

Revelatoare a fost şi declaraţia preşedintelui CBE, reverendul Jean-Arnold de Clermont, Franţa. El a mulţumit Bisericii Germane pentru invitaţia de a fi prezenţi la Wittenberg, ,,oraşul lui Luther şi simbol al reformei continue, de care Biserica are nevoie pentru a-şi putea împlini misiunea”.

Protestanţii au pierdut de secole – poate chiar dintru bun început – viziunea corectă asupra a ceea ce înseamnă Biserica şi învăţătura acesteia, primită prin revelaţie dumnezeiască, şi de aceea vorbesc despre ,,reforma continuă de care Biserica are nevoie”. Din nefericire, de la apariţia ecumenismului încoace, ei le vorbesc încontinuu ortodocşilor despre conceptele lor ecleziologice fade, cu care se străduiesc să umple golul pricinuit de respingerea Tradiţiei.

Punctul central al festivităţilor l-a constituit întâlnirea, din 16 februarie, cu dr. Horst Köhler, preşedintele Germaniei, care a îndemnat Bisericile creştine ,,să-şi dubleze eforturile în vederea promovării unităţii, altfel diferendele şi disputele vor duce la secătuirea mesajului credinţei”.

În ultima zi, 18 februarie, în biserica centrală a oraşului a avut loc o slujbă ecumenistă comună, cu participarea reprezentanţilor Bisericilor locale şi a delegaţilor prezenţi la reuniune. Este de remarcat că aceste ceremonii ecumeniste au o alcătuire neortodoxă clară, chiar dacă preiau unele forme exterioare din slujbele Bisericii Ortodoxe.

Cel mai şocant aspect al acestei slujbe ecumeniste este faptul că Maica Domnului nu este pomenită deloc, probabil pentru a nu leza sentimentele protestanţilor care nu o recunosc ca Născătoare de Dumnezeu. Din aceleaşi motive, nu există mijlocirea sfinţilor, ci numai texte generale adresate unei Treimi vag precizate.

După ce s-a citit evanghelia Schimbării la Faţă a Mântuitorului, s-a rostit o rugăciune cu o simbolistică aberantă, în care se spune: ,,Mulţumim pentru momentele în care Duhul Tău ne-a adus împreună cu Tine, pe vârful muntelui, unde am împărţit aceleaşi trăiri … ne vom întoarce de la această adunare de pe vârful muntelui, unde ne-am întâlnit cu Iisus”. Se subliniază astfel trăirea comună a participanţilor de diferite confesiuni, şi întâlnirea cu Iisus.

În ectenii s-au cerut ,,unirea bisericii noastre, căi comune pentru a ne exprima credinţa în slujire şi în viaţa noastră de zi cu zi” etc, iar binecuvântarea de sfârşit a avut un iz penticostal: ,,Faţa Domnului să strălucească peste voi şi să vă umple de harisme”.

La încheierea întrunirii, luni, 19 februarie, cardinalul Walter Kasper, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, a ţinut o conferinţă de presă, în care a afirmat că ,,unul dintre cele mai cumplite rele din Biserica de astăzi este diviziunea dintre creştini”, un adevărat ,,scandal pentru lume”. În scopul de a facilita apropierea dintre confesiuni, el a încercat să explice ce multe lucruri au în comun Bisericile creştine: ,,Deşi diferenţele teologice sunt evidente, există şi mari puncte comune, precum botezul. (…) Bisericile sunt separate, dar unite în sensul că toate sunt creştine”.

Cuvintele cardinalului Kasper sunt praf în ochii celor naivi ! Ne îndoim de creştinismul multora dintre confesiunile aşa-zis creştine – de vreme ce unii nu-I recunosc Mântuitorului firea dumnezeiască şi cea omenească, iar alţii se ,,sfiesc” să slăvească Sfânta Treime ! – şi se apropie ziua în care până şi ortodocşii vor înceta să mai fie creştini, dacă vor continua să participe la slujbe la care Maica Domnului nu este slăvită ca Născătoare de Dumnezeu !

Cardinalul continuă în aceeaşi notă apostată, vorbind despre campania care se duce în prezent în mişcarea ecumenistă: răspândirea, la nivelul credincioşilor, a unei mentalităţi şi stări de spirit adecvate: ,,Ecumenismul nu este doar pentru cunoscători şi teologi … Dicasterul Romei încearcă să aducă Biserica mai aproape de oameni, explicând că ecumenismul este inima Bisericii”. Şi noi care credeam că Hristos este inima Bisericii şi Sfântul Duh este Cel care o însufleţeşte …

,,Ecumenismul este adevărata cale a Bisericii pentru viitor, cerând convertire, deoarece nu poate să existe ecumenism fără reformă interioară”. Într-adevăr, ecumenismul fiind o mentalitate şi o stare de spirit, este necesară convertirea creştinilor, transformarea lor lăuntrică, pentru a primi ecumenismul – creştinismul care s-a lepădat de Hristos. Pentru a primi ecumenismul, este necesar ca fiecare creştin în parte să se lepede de Hristos în mod voit pentru a se înrola în această mişcare.

 

Andreea Popa

 

Surse
1. www.cec-kek.org, ,,Towards the third European Ecumenical Assembly”, press release
2. Ziarul de Sibiu, 30 ianuarie 2007, ,,Papa vorbeşte despre Sibiu”
3. Ziua, 12 februarie 2007, ,,Sibiu, capitala creştinătăţii”
4. www.trinitas.ro, 13 februarie 2007, ,,Sibiul – capitala creştinătăţii în 2007”
5. www.trinitas.ro, 15 februarie 2007, ,,Începe a treia etapă a celei de-a III-a Adunări Ecumenice Europene”
6. www.trinitas.ro, 19 februarie 2007, ,,Etapa pregătitoare pentru a III-a Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu s-a încheiat”
7. www.catholica.ro, 22 februarie 2007, ,,Diviziunea dintre creştini, cel mai mare rău”
8. Gardianul, 24 februarie 2007, ,,Îndemn la promovarea unităţii creştine”
9. www.interfax.ru, 27 februarie 2007, ,,Metropolitan Kirill: ecumenical dialogue in Europe should be honest, not politically correct”
10. www.arhiepiscopia-ort-cluj.org, ,,Creştinii europeni, împreună în cetatea lui Luther”
11. www.mitropolia-ardealului.ro, ,,Prezenţa Î.P.S. Laurenţiu Streza între 15-18 februarie 2007 la cea de-a Treia Etapă pregătitoare pentru Adunarea Ecumenică Europeană de la Sibiu”
 
Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 35/mai-iunie 2007

Din aceeasi categorie...