Tagged: Sfanta Scriptura

Sfaturi de tinut minte (III)

Sfaturi de ţinut minte (III) de Sfântul Dimitrie al Rostovului Episodul anterior   Blândeţea Blândeţea tăcută se aseamănă apei line a Siloamului ce curge fără zgomot, după cum spune Isaia: Apa Siloamului care curge...

Imnele raiului (VII)

POSTUL MARE Imnele raiului de Sfântul Efrem Sirul VII 1. La ceas de ispită mângâiaţi-vă cu făgăduinţele Lui, Căci nu este amăgire în cuvântul Celui ce răsplăteşte toate, Şi vistieria Sa nu este mică...

Imnele raiului (VI)

POSTUL MARE Imnele raiului de Sfântul Efrem Sirul VI 1. Cheile învăţăturii ce deschid toate cărţile [Scripturii] Au deschis înaintea ochilor mei cartea firii, Vistieria Arcei, cununa Legii. Este o carte care, mai presus...

Imnele raiului (V)

POSTUL MARE 2024 Imnele raiului de Sfântul Efrem Sirul V 1. Am contemplat Cuvântul Ziditorului şi l-am asemănat Pietrei care mergea cu poporul în pustie[1]; Nu din apa strânsă ori adunată în sine, Revărsa...

Talcuiri la Noul Testament (I)

Tâlcuiri la Noul Testament Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu (I) de Sfântul Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei   Despre Sfântul Ierarh Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei Sfântul Teofilact era elin de neam, născut din părinţi dreptcredincioşi, la...

Imnele Raiului (IV)

POSTUL MARE 2024 Imnele raiului de Sfântul Efrem Sirul IV 1. Cel Drept a văzut că Adam se făcuse îndrăzneţ pentru că El era îngăduitor, Şi ştia că va călca din nou porunca dacă...

Imnele Raiului (III)

POSTUL MARE 2024 Imnele raiului de Sfântul Efrem Sirul III 1. Partea Grădinii, iubiţilor, aşezată întru slavă Pe vârful înălţimii unde sălăşluieşte Slava, Nici măcar în simbol nu poate fi zugrăvită de mintea omenească;...

Nadejdea noastra. Cuvinte despre Fericiri (XXV)

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XXV) de arhimandrit Serafim Alexiev Episoadele anterioare   VIII. FERICIREA A ŞAPTEA Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema Matei 5, 9   Treptele...

Imnele Raiului (II)

POSTUL MARE 2024 Imnele raiului de Sfântul Efrem Sirul II 1. Fericit cel pentru care tânjeşte Raiul, Căci el tânjeşte după omul făcut frumos de bunătate, îi deschide poarta, Îl îmbrăţişează la sânul său,...

Comentariu la cartea Proorocului Iona (I)

Tâlcuiri la Vechiul Testament Comentariu la cartea Proorocului Iona (I) de Fericitul Ieronim   Despre Fericitul Ieronim În ultimul pătrar al secolului al IV-lea, un tânăr, format la şcoala încă viguroasă a antichităţii clasice,...

Imnele raiului (I)

POSTUL MARE 2024 Imnele raiului de Sfântul Efrem Sirul I 1. Moisi care pe toţi îi învaţă cu scrierile lui cereşti, Învăţătorul evreilor, ne-a dat învăţăturile sale, Legea, comoara descoperirilor, În care ni s-a...

Incepe Postul Mare

Incepe Postul Mare

Luni, 5/18 martie începe Postul Mare Potrivit rânduielilor bisericeşti, în Postul Mare, de luni până vineri se posteşte fără vin şi untdelemn, iar în zilele de sâmbătă şi duminică cu vin şi untdelemn. Se...

Sfaturi de tinut minte (II)

Sfaturi de tinut minte (II)

Sfaturi de ţinut minte (II) de Sfântul Dimitrie al Rostovului Episodul anterior   Apropierea de Dumnezeu O, preafrumos chip al vederii de-a pururea a lui Dumnezeu ! O, bună pricină a feririi de păcat...

Scriptura nr. 64

Scriptura nr. 64

Sfaturi de ţinut minte de Sfântul Dimitrie al Rostovului   Apropierea de Dumnezeu Dacă vrem să caute spre noi Domnul nostru cu ochii Săi cei milostivi şi să ne vindece strâmbătatea sufletului, trebuie să...

Scriptura nr. 59

ALFABETUL DUHOVNICESC  alcătuit de Sfântul Dimitrie al Rostovului din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet PARTEA I 1. Despre aceea că pricina dintâi a căderii lui Adam a fost nechibzuinţa şi desăvârşita necunoaştere de...

Scriptura NT nr. 13

Scriptura NT nr. 13

Tâlcuiri la Noul Testament Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului   Fragmente din Proorocia lui Isaia   I Hristos era fără prihană, deoarece El nu era nici măcar întinat de...