Tagged: Cuvant duhovnicesc

Talcuirea crezului (VI)

Tâlcuirea crezului (VI) de arhimandrit Serafim Alexiev Episodul anterior   Al patrulea articol Şi (Hristos) S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, şi a pătimit şi S-a îngropat. Iisus Hristos a...

Talcuirea crezului (V)

Tâlcuirea crezului (V) de arhimandrit Serafim Alexiev Episodul anterior   Al treilea articol (Fiul lui Dumnezeu) Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri. Şi S-a întrupat de la...

Talcuirea crezului (IV)

Tâlcuirea crezului (IV) de arhimandrit Serafim Alexiev Episodul anterior   Al doilea articol (Cred) şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină...

Talcuirea crezului (III)

Tâlcuirea crezului (III) de arhimandrit Serafim Alexiev Episoadele anterioare   Primul articol Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. [continuare] Mai departe, în Simbolul de credinţă Dumnezeu...

Cuvant duhovnicesc nr. 12

Tâlcuirea crezului de arhimandrit Serafim Alexiev   PARTEA I Simbolul de credinţă Noi, credincioşii ortodocşi, dacă voim să ne mântuim sufletele, suntem datori să vieţuim potrivit credinţei noastre. Sfântul Apostol Pavel spune: Fără de...

PC. Carti si articole 03-1

Cuvant duhovnicesc nr. 11

Despre moarte şi înviere de arhimandrit Serafim Alexiev I. Scopul vieţii omeneşti pe pământ II. Despre chipul lui Dumnezeu în om şi despre viaţa trupească, sufletească şi duhovnicească III. Cuvântul lui Dumnezeu despre viaţa...

Cuv duh 107

Cuvant duhovnicesc nr. 09

Meşteşugul rugăciunii de arhimandrit Serafim Alexiev I. Cuvânt înainte II. Ce este rugăciunea ? III. Feluritele chipuri ale rugăciunii IV. Rugăciunea cea din afară şi rugăciunea lăuntrică V. Dobândirea adevăratei rugăciuni VI. Rugăciunea neîncetată...

Cuv duh 96

Cuvant duhovnicesc nr. 08

Calea rătăcirilor – Adevăr şi minciună despre viaţa de după moarte – de arhimandrit Serafim Alexiev I. Învăţături adevărate şi neadevărate despre viaţa de după moarte II. Mărturii ale oamenilor care au trecut prin...

Cuvant duhovnicesc nr. 07

Cuvant duhovnicesc nr. 07

Săptămâna Patimilor şi Învierea Domnului la Ierusalim O cronică din secolul al XIX-lea de monah Partenie Agheev PARTEA I Monahul Partenie Agheev s-a născut în 1807 la Iaşi şi a primit la botez numele...

Cuvant duhovnicesc nr. 06

Cuvant duhovnicesc nr. 06

Ceasurile de dinaintea plecării sufletului de pe pământ de arhimandrit Serafim Alexiev I. Învăţătorul cel tăcut II. Adu-ţi aminte de moarte ! III. Cele patru ispite principale ale omului din ceasul de dinaintea morţii...

Cuv duh 68 1

Cuvant duhovnicesc nr. 05

Ce se întâmplă cu sufletul din ceasul morţii până în ziua a 40-a – O învăţătură a Bisericii Ortodoxe explicată pe înţelesul tuturor de arhimandritul Serafim Alexiev († 1993) – I. Judecata particulară a...