----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Astăzi începe postul Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi

 

Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, începând de astăzi până la praznicul Adormirii Maicii Domnului, care este hramul mânăstirii noastre. Vom reveni după data de 15/28 august cu noutăţi.

Citește mai departe...

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine (X)

 

- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisiei

pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -

a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit

 

Episodul anterior

 

Dar între timp, chiar în aceeaşi perioadă, Biserica Constantinopolului a extins hotărârea Sinodului din 1484 astfel încât să fie aplicată luteranilor şi calvinilor. Ca prieten al tuturor luteranilor germani, ţarul Petru I l-a întrebat pe patriarhul Constantinopolului cum ar trebui primiţi luteranii în Ortodoxie. În 1718, patriarhul Ieremia i-a răspuns cu o declaraţie scrisă care a fost după aceea inclusă în Colecţia completă a legilor Imperiului Rus (vol. V, nr. 3325); în ea, patriarhul, gata să-l mulţumească pe ţarul rus, hotărăşte: ,,Cei care se întorc de la erezia luterană şi calvină să nu mai fie rebotezaţi, ci să fie făcuţi creştini desăvârşiţi, fii ai luminii şi moştenitori ai Împărăţiei Cerului doar prin ungerea cu sfântul şi marele mir”. După aceea, şi fără nici o hotărâre sinodală – căci rânduiala sinodală a Bisericii Ruse a fost abolită de Petru I –, latinii au început să fie primiţi chiar fără mirungere.

Citește mai departe...

Trăiam ca un homosexual, dar cu darul lui Dumnezeu

acum sunt căsătorit şi am trei fiice

 

În urmă cu 16 ani, Brian Wheelock era pe deplin cufundat în stilul de viaţă homosexual cu pornografie, desfrâu şi auto-mulţumire. În pofida faptului că era convins că ,,se născuse astfel” şi că identitatea lui era cea a unui ,,homosexual”, el simţea adânc în sufletul său că era nefericit şi că fusese creat pentru mai mult de atât.

Citește mai departe...

CHESTIUNEA CALENDARULUI

Pascalia Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit,

în conformitate cu calendarul îndreptat (II)

de dr. Constantin Chiricescu

 

Referat către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române

1925

 

A se vedea şi

Pascalia Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit, în conformitate cu calendarul îndreptat (I)

Aşezarea Pascaliei în calendarul îndreptat

 

Iată acum, cu ajutorul tabelelor de mai sus referitoare la mutarea periodică a ,,mâinii anului” şi a ,,temeliei lunii”, cum putem cunoaşte în decursul veacurilor viitoare data duminicii Paştilor:

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (XIII)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Condiţii ca rugăciunea noastră să fie ascultată [continuare]

,,Întreaga Sfântă Scriptură mărturiseşte – după cuvintele Avvei Isaia – că nu se cuvine ca omul să fie ascultat de Dumnezeu dacă nu se roagă Lui cu nevoinţă şi cu osteneala trupului, în mijlocul lipsurilor şi cu inima înfrântă şi smerită”, adică dacă trăieşte în negrijă, în delăsare duhovnicească şi în păcate.

Citește mai departe...

Ecumenismul – calea către pierzare (XII)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Episodul anterior

 

12. Şcoala pariziană de ,,Ortodoxie” – un laborator de învăţături false şi erezii

În decursul întregii sale istorii pe pământ, Biserica lui Hristos a fost înconjurată de puterile întunericului. Acesta este motivul pentru care ea este numită luptătoare, spre deosebire de Biserica biruitoare din ceruri, căreia i se va alătura la sfârşitul veacurilor. Aşa cum s-a întâmplat adeseori, Biserica persecutată luând chip de rob, ca Hristos Însuşi (Filipeni 2, 7), va ieşi învingătoare. Tradiţia Bisericii adevereşte că puterea lui Dumnezeu întru neputinţă se săvârşeşte (II Corinteni 12, 9).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (VII)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul IV
Cartea a IX-a
 
Anii 382–406
 
1
 
Episcopii care au participat la cel de-al II-lea Sinod Ecumenic – Episcopii sciţilor – Biserica din Sciţia sau Goţia – Organizarea exterioară a Bisericii în Imperiul Răsăritean – Părinţii celui de-al II-lea Sinod reuniţi din nou la Constantinopol în 382 – Relaţiile dintre ei şi Apus – Sinodul din Achileea – Scrisoarea episcopilor italieni către Teodosie – Aprecierile lor false – Părinţii din Constantinopol invitaţi la Sinodul din Roma – Refuzul lor – Sinodul din Roma – Damas şi Ursin – Probleme răsăritene – Observaţiile episcopilor răsăriteni reuniţi din nou la Constantinopol în 383 – Starea morală a Bisericii Romei – Ieronim, începuturile sale; criticile sale faţă de clerul roman – Încercări de reformă sub influenţa sa – Scrierile şi criticile sale i-au atras ura clerului roman – El părăseşte Roma – Starea morală a clerului răsăritean – Criticile Sfântului Grigorie Teologul – Ultimii ani ai Sfântului Grigorie – Moartea Sfântului Grigorie Teologul – Geniul său
 

Anii 382-387

 

Citește mai departe...

DIN SCRIERILE MITROPOLITULUI GALACTION CORDUN

 

Cuvinte de viaţă pentru cei trudiţi [1923]
Cuvântare despre Sfânta Biblie
Creştinul trebuie să aibă şi să citească Sfânta Evanghelie
Învăţătură despre ce este Biserica Domnului
Învăţătură despre mergerea la Biserică
Învăţătură despre prima cerere a rugăciunii domneşti
Învăţătură despre cererea a cincea din rugăciunea domnească

Citește mai departe...

La un nou început de an

- Către cititorii noştri -

 

Intrăm într-un nou an calendaristic şi firesc ar fi – ca orice început – ca acesta să vină cu speranţe, cu vise, cu noi dorinţe spre mai bine. Vremurile pe care le trăim însă, încep să ne tulbure visele şi să ne umbrească speranţa de mai bine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să deznădăjduim, ci mai degrabă să luăm aminte mai bine în jurul nostru şi să ne agonisim cele de folos. Orice om cu scaun la cap, când vede că vremurile sunt neprielnice, îşi agoniseşte cele de folos duhovniceşte mai abitir ca în vremuri de pace.

Citește mai departe...

Ecleziologia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După întâlnirea din martie 2014 şi după mai multe dezbateri între cele trei sinoade – Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Sinodul Bisericii Ortodoxe Adevărate din Grecia şi Sinodul rus din diaspora – asupra diverselor teme ecleziologice, pe 6 august 2014, de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România a aprobat şi a semnat un nou document ecleziologic, intitulat Adevărata Biserică Ortodoxă în faţă ereziei ecumenismului. Teme dogmatice şi canonice, care poate fi citit aici.

 

Documentul abordează următoarele teme:

I. Principiile ecleziologice de bază
II. Ecumenismul: pan-erezie sincretistă
III. Serghianismul: denaturare a canonicităţii
IV. Aşa-numita Ortodoxie oficială
V. Adevărata Biserică Ortodoxă
VI. Reîntoarcere în Adevărata Biserică Ortodoxă
VII. Spre convocarea unui Mare Sinod al Adevăratei Biserici Ortodoxe