----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Învăţătură de cum trebuie să ne petrecem zilele de duminici şi sărbători

 

Episodul anterior

Fraţilor,

Pe pământ suntem străini şi călători. Şi de aceea grija noastră cea mai de căpetenie, trebuie să ne fie a place lui Dumnezeu şi a ne pregăti pentru viaţa cerească. Dar, în viaţă – veţi zice – nici n-ai când te gândi la sufletu-ţi păcătos. Dintr-o zi în alta, te copleşeşte truda şi munca. Grija pâinii de toate zilele pentru familie îţi ia tot timpul vieţii, de dimineaţă până în noapte ... astfel că uiţi cu desăvârşire să trăieşti şi pentru Cer !

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (X)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Lupta cu împrăştierea [continuare]

3) Cum se biruieşte răspândirea minţii pricinuită de demoni ? La această întrebare Sfântul Vasilie cel Mare răspunde astfel: ,,Când diavolul începe să rânduiască vicleşugurile sale şi când se sileşte să aducă în cel ce se linişteşte şi petrece în tăcere, în liniştea sufletului său, gândurile sale precum săgeţile aprinse, căutând pe neaşteptate să-l înfierbânte şi să nască în el amintiri neîncetate şi obişnuinţă către acelea care cândva l-au atras, atunci cu bărbăţie şi cu luarea aminte încordată trebuie să îndepărtăm asemenea atacuri. Cu cât mai multă luare aminte şi veghere a trupului se cer nevoitorului, pe cât este el aplecat de loviturile asaltatorului”.

Citește mai departe...

Ecumenismul – calea către pierzare (IX)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Episodul anterior

 

,,Preoţia” femeilor – o nouă ispită a şarpelui din vechime

Decăderea femeilor a devenit unul din cele mai primejdioase semne ale decăderii duhovniceşti, morale şi fizice a societăţii contemporane. Precum remarca un filozof: ,,O societate este asemenea femeilor sale”[1].

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Sinodul de la Constantinopol din 1593

 

Sigilioanele patriarhilor răsăriteni de la 1583, 1593 şi 1756

 

În tractatul nostru despre calendar, intitulat Biserica Ortodoxă şi calendarul, şi publicat în revista bisericească Biserica Ortodoxă Română, am arătat în scurt motivele şi împrejurările, ce au provocat această mare adunare bisericească în Constantinopole, în anul 1593.

Pentru marea însemnătate a acestui Sinod în Biserica Ortodoxă Orientală [adică, de Răsărit], noi reproducem aici întregul act sinodal, după traducerea făcută din greceşte de arhimandritul Porfirie Uspenski în anul 1850[1].

Citește mai departe...

Trei cai troieni (II)

Încercările unor membri ai Bisericii Ortodoxe de a-i dezorienta pe credincioşi

 

de arhipreot Alexander F.C. Webster,

Decan al Seminarului ortodox Sfânta Treime din Jordanville

 

Partea I

Talmeş-balmeş sexual

Cel de-al treilea cal troian poate fi cel mai periculos duhovniceşte dintre toţi.

Duhul vremurilor care se iveşte, al tulburării, confuziei sexuale şi desfrâului care a apărut mai întâi în America în anii ’1960, a devenit ideologia etică socială dominantă. Cine şi-ar fi putut imagina că vreun cleric sau teolog ortodox s-ar înscrie într-o asemenea mişcare ? Vai, rândurile sporesc, se pare, cu fiecare an ce trece.

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXX)

 

Episodul anterior

 

21. Dar deoarece cuvântul despre păgâni a venit sub numele de miazănoapte, este îngăduit a cugeta cât de multă milă a Ziditorului nostru este revărsată asupra noastră. Căci noi toţi ne tragem din păgâni. Strămoşii noştri din vechime s-au închinat lemnului şi pietrei şi, părăsindu-L pe Dumnezeu de care au fost creaţi, i-au venerat pe zeii pe care ei i-au făcut. Dar prin harul Atotputernicului Dumnezeu noi am fost întorşi de la întuneric la lumină.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (IV)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
5
 
  • Starea Bisericii Romei – Cele trei facţiuni, adunările şi episcopii lor – Damas apelează la puterea împărătească împotriva lor – Indiferenţa lui Damas şi a altor episcopi apuseni faţă de ortodocşii din Răsărit – Petru al Alexandriei le face cunoscute nenorocirile din Biserica sa – Atrocităţile lui Valens – Sfântul Vasilie şi prigonitorii – Valens silit să-i respecte pe Sfinţii Vasilie şi Grigorie Teologul – Relaţiile lui Vasilie cu Biserica Armeniei şi alte Biserici răsăritene – El se plânge de apuseni – Epistolele sale către Petru al Alexandriei şi Eusebiu de Samosata – Epistola sa către Ambrozie al Milanului – Episcopatul lui Ambrozie – El îi ţine partea lui Damas – Sinodul de la Roma în favoarea lui Damas
  • Moartea lui Valentinian – Împăraţii Valentinian al II-lea şi Graţian – Decretele lui Graţian în favoarea scaunului Romei – Moartea lui Valens – Teodosie, împărat al Răsăritului – Epistola Sfântului Vasilie către Teodosie
  • Moartea lui Vasilie – Grigorie Teologul rosteşte panegiricul său – Viaţa lui Grigorie în singurătate – Epistolele sale – Grigorie Teologul este chemat la Constantinopol – Luptele lui împotriva arienilor – Maxim Cinicul hirotonit necanonic episcop al Constantinopolului – Sosirea lui Teodosie în acest oraş – Grigorie Teologul aclamat episcop al Constantinopolului – Convocarea celui de-al II-lea Sinod Ecumenic în acest oraş – Grigorie Teologul la Sinod – El părăseşte acest scaun – Urările sale de rămas bun – Istoria, hotărârile şi canoanele celui de-al II-lea Sinod Ecumenic

Anii 374-381

Citește mai departe...

Pastorală la Învierea Domnului

Anul mântuirii 2019

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor iubitorilor de Hristos creştini,

Iubiţi credincioşi,

 

HRISTOS A ÎNVIAT !

 

A sosit sărbătoarea sărbătorilor care este Sfântul Paşti: Învierea Domnului nostru.

După ce Mântuitorul a înviat pe Lazăr, cel de patru zile mort, s-au tulburat foarte mult arhiereii, cărturarii şi bătrânii lui Israel. Pentru aceasta, căutau cu orice prilej să-L prindă şi să-L judece după legea lor.

Citește mai departe...

DIN SCRIERILE MITROPOLITULUI GALACTION CORDUN

 

Cuvinte de viaţă pentru cei trudiţi [1923]
Cuvântare despre Sfânta Biblie
Creştinul trebuie să aibă şi să citească Sfânta Evanghelie
Învăţătură despre ce este Biserica Domnului
Învăţătură despre mergerea la Biserică
Învăţătură despre prima cerere a rugăciunii domneşti
Învăţătură despre cererea a cincea din rugăciunea domnească

Citește mai departe...

La un nou început de an

- Către cititorii noştri -

 

Intrăm într-un nou an calendaristic şi firesc ar fi – ca orice început – ca acesta să vină cu speranţe, cu vise, cu noi dorinţe spre mai bine. Vremurile pe care le trăim însă, încep să ne tulbure visele şi să ne umbrească speranţa de mai bine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să deznădăjduim, ci mai degrabă să luăm aminte mai bine în jurul nostru şi să ne agonisim cele de folos. Orice om cu scaun la cap, când vede că vremurile sunt neprielnice, îşi agoniseşte cele de folos duhovniceşte mai abitir ca în vremuri de pace.

Citește mai departe...

Ecleziologia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După întâlnirea din martie 2014 şi după mai multe dezbateri între cele trei sinoade – Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Sinodul Bisericii Ortodoxe Adevărate din Grecia şi Sinodul rus din diaspora – asupra diverselor teme ecleziologice, pe 6 august 2014, de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România a aprobat şi a semnat un nou document ecleziologic, intitulat Adevărata Biserică Ortodoxă în faţă ereziei ecumenismului. Teme dogmatice şi canonice, care poate fi citit aici.

 

Documentul abordează următoarele teme:

I. Principiile ecleziologice de bază
II. Ecumenismul: pan-erezie sincretistă
III. Serghianismul: denaturare a canonicităţii
IV. Aşa-numita Ortodoxie oficială
V. Adevărata Biserică Ortodoxă
VI. Reîntoarcere în Adevărata Biserică Ortodoxă
VII. Spre convocarea unui Mare Sinod al Adevăratei Biserici Ortodoxe