Cuvinte despre Sfanta Scriptura – talcuiri VT

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Seriale care au rulat în cadrul acestei rubrici
de la nr. 1 (aprilie 1999) pâna la nr. 143 (noiembrie-decembrie 2022)
TALCUIRI LA VECHIUL TESTAMENT
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil

Sfântul Grigorie cel Mare ca papă al RomeiScriptura VT 35


CARTEA I
Omilia I
Despre timpurile şi modurile proorociei

Omilia a II-a
(Iezechiil 1, 1-5)

Omilia a III-a
(Iezechiil 1, 6-9)

Omilia a IV-a
(Iezechiil 1, 10-12)

Omilia a V-a
(Iezechiil 1, 12-14)

Omilia a VI-a
(Iezechiil 1, 15-18)

Omilia a VII-a
(Iezechiil 1, 18-23)

Omilia a VIII-a
(Iezechiil 1, 24 - 2, 1)

Omilia a IX-a
(Iezechiil 2, 1-9)

Omilia a X-a
(Iezechiil 3, 1-14)

Omilia a XI-a
(Iezechiil 3, 15-21)

Omilia a XII-a
(Iezechiil 3, 22 - 4, 3)


CARTEA A II-A
Prefaţă la Cartea a II-a

Omilia I
(Iezechiil 40, 1-4)

Omilia a II-a
(Iezechiil 40, 4-5)

Omilia a III-a
(Iezechiil 40, 6-8)

Omilia a IV-a
(Iezechiil 40, 9-12)

Omilia a V-a
(Iezechiil 40, 13-16)

Omilia a VI-a
(Iezechiil 40, 18-19)

Omilia a VII-a
(Iezechiil 40, 20-26)

Omilia a VIII-a
(Iezechiil 40, 27-38)

Omilia a IX-a
(Iezechiil 40, 39-43)

Omilia a X-a
(Iezechiil 40, 44-47)

Fragmente

Din aceeasi categorie...