Numarul 125 (martie-aprilie 2020)

NUMĂRUL 125 (martie-aprilie 2020)
 
EDITORIAL
Pastorală la Învierea Domnului 2020

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (XIV)
Sfântul Ioan de Kronstadt: Piatra de încercare a adevăratei Ortodoxii
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville († 1976)

SFINTII DIN CATACOMBELE RUSIEI (II)
Episcopul Maxim al Serpuhovului († 1930)
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (X)
Bătălia pentru Constantinopol
Ioachim al III-lea, pentru a doua oară patriarh

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC (VIII)
Biserica Ortodoxă Română şi recunoaşterea hirotoniilor anglicane în anii ‘1920

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare
de Ludmilla Perepiolkina
17. Batjocorirea sfintelor taine

Activităţile ecumeniste ale Bisericii Ortodoxe Bulgare: considerente, motivaţii, consecinţe (II)
de Momchil Metodiev

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Alfabetul duhovnicesc (II)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
3. Despre aceea că acela care nu-şi lucrează mintea – adică nu şi-o curăţeşte –, acela nu poate avea cugetare dreaptă şi adevărată
4. Despre aceea că în lucrarea minţii până atunci trebuie să ne trudim şi să ne nevoim, până când vom ajunge la luminarea ei

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (II)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Trebuie să ne ostenim pentru Dumnezeu, pentru a dobândi fericirea
Poruncile lui Hristos despre fericire

II. Fericirea întâia
Cine sunt cei săraci cu duhul ?
Smerenia – temelie a vieţuirii creştine în virtute

Imnele Sfântului Efrem Sirul la Postul celor patruzeci de zile (IV)

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXVI)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXVI)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Meşteşugul rugăciunii [Darurile rugăciunii] (XV)
de arhimandrit Serafim Alexiev

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (II)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Antonie cel Mare (251-356)
Sfinţii Cuvioşi Pahomie († 347) şi Teodor cel Sfinţit († 368)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii SE (IX)

LUMEA ÎN DERIVĂ
Din scrierile arhiepiscopului Ilarion Troiţki. Un titan al Ortodoxiei (I)

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (IX)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (II)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville

Care este ţelul final al ascetismului şi care este însemnătatea sa pentru a izbândi în viaţa duhovnicească ?
Toată lumea, toţi creştinii ar trebui să fie lucrători ai ascezei ?
La urma urmei, prin ce se deosebesc monahii de laici ?

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Diavolii revoluţionari ai Rusiei (I)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Prigonirea monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia Constantinopolului (XIX)
de părintele Patric Ranson