Numarul 126 (mai-iunie 2020)

NUMĂRUL 126 (mai-iunie 2020)
 
EDITORIAL
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (II)
Îndepărtarea patriarhului Maxim al V-lea potrivit dosarelor CIA (I)

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (XV)
Arhiepiscopul Ioan Maximovici şi canonizarea Sfântului Ioan de Kronstadt

SFINTII DIN CATACOMBELE RUSIEI (III)
Episcopul Maxim al Serpuhovului († 1930)
de profesor I.M. Andreev

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XI)
Bătălia pentru Constantinopol
Relaţiile cu Biserica Anglicană
Chestiunea ecleziastică din Cipru
Chestiunea bisericească bosniacă

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC (IX)
Patriarhul Constantinopolului Meletie IV

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare
de Ludmilla Perepiolkina
18. Spiritualitate întunecată în sânul Patriarhiei Moscovei

Activităţile ecumeniste ale Bisericii Ortodoxe Bulgare: considerente, motivaţii, consecinţe (III)
de Momchil Metodiev

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Alfabetul duhovnicesc (III)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
5. Despre aceea că întru toate trebuie să urmăm minţii şi cugetării, iar nu trupului necuvântător
6. Despre aceea că trebuie să îndrăgim postul şi să avem înfrânare întru toate

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (III)
de arhimandrit Serafim Alexiev
Smerenia îmbogăţeşte
Ce este smerenia ?
Treptele smereniei

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXVII)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXVII)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Meşteşugul rugăciunii [Darurile rugăciunii] (XVI)
de arhimandrit Serafim Alexiev

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (III)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare († 370)
A doua perioadă a prigoanelor, din timpul împăratului Valens (364-378)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii SE (X)

LUMEA ÎN DERIVĂ
Din scrierile arhiepiscopului Ilarion Troiţki. Un titan al Ortodoxiei (II)

NIHILISMUL. Rădăcina revoluţiei epocii moderne (X)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (III)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
II. Mândria mărturisită şi smerenia creştină
Atunci, care a fost esenţa păcatului comis de Adam şi Eva ?

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Diavolii revoluţionari ai Rusiei (II)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Prigonirea monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia Constantinopolului (XX)
de părintele Patric Ranson