Numarul 138 (ianuarie-februarie 2022)

NUMĂRUL 138 (ianuarie-februarie 2022)

EDITORIAL
Poziţia Patriarhiei Ecumenice în Biserica Ortodoxă (III)

SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfinţii din catacombele Rusiei (XII)
Protoiereul Valentin Sventiţki († 1936)
de profesor I.M. Andreev 

PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XXI)
Bătălia pentru Constantinopol
Un proiect neîmplinit: Afacerea Mira Lichiei

CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
Opiul poporului (I)
de Mario Vargas Llosa

APOSTAZIA ECUMENISMULUI
Ecumenismul – calea către pierzare (XXIX)
de Ludmilla Perepiolkina
29. Infamiile ,,Consiliului păgân”

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
POSTUL MARE 2022
Tâlcuire la canonul sfintei şi măritei duminici a Paştilor, adică a Învierii celei purtătoare de lumină a Domnului, alcătuire a lui Ioan Damaschinul (I)
de Sfântul Nicodim Aghioritul

Alfabetul duhovnicesc (XIII)
de Sfântul Dimitrie al Rostovului
8. Despre aceea că în această vale a plângerii pururi trebuie să ne pocăim şi să plângem pentru păcatele noastre
9. Despre aceea că pururi se cuvine să ne aducem aminte de moarte şi să nu ne înşelăm cu lucrurile stricăcioase ale acestei lumi

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (XIII)
de arhimandrit Serafim Alexiev
V. FERICIREA A PATRA [continuare]
Dreptatea întrupată este Iisus Hristos
Dreptatea se dobândeşte cu osteneală
Osteneala trebuie să fie după puteri

Tâlcuiri la Vechiul Testament
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXXVII)

Tâlcuiri la Noul Testament
Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXVII)

CUVÂNT DUHOVNICESC
Despre moarte şi înviere (V)
de arhimandrit Serafim Alexiev
IV. Învăţătura ortodoxă despre moarte şi pricina acesteia

DE LA SIMPLE RĂTĂCIRI LA EREZIE
Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XIII)
- Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului -
Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul († 493)

PAGINI DE ISTORIE
Istoria Bisericii. Perioada celor şapte Sinoade Ecumenice (V)
de Vladimir Guettee

LUMEA ÎN DERIVĂ
Scrisori despre Apus (I)
de arhiepiscop Ilarion Troiţki

Sfinţii Părinţi ai spiritualităţii ortodoxe (I)
de ieromonah Serafim Rose

Nevoinţa pentru virtute (XIII)
de Arhiepiscop Averchie de Jordanville
VII. Concepţia creştină despre libertate
Unde i-a dus încălcarea poruncii lui Dumnezeu pe strămoşii noştri ? [continuare]

DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
Încotro se îndreaptă ştiinţa astăzi ? (I)

ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
Calendarul – un instrument puternic în mâna propagandei (V)
Ziua Armatei Roşii - ziua falimentului politic şi militar bolşevic
Ziua internaţională a femeilor muncitoare
Ziua masacrului din Lena şi Ziua presei

Din aceeasi categorie...